>

האינפלציה בארה"ב  ממשיכה להיות "דביקה". הסבירות להורדת ריבית ביוני ירדה מ 56% ל 18%. הדולר התחזק ב-1.7% מול סל המטבעות ומנגד השקל דווקא התחזק מול הדולר ב- 0.2%. מחר (יום ב') פרסום מדד המחירים לצרכן (צפי 0.5%+)

​​​​ארה"ב - חרדה מהתדרדרות המצב אצלנו, דו"חות מאכזבים של הבנקים הגדולים ודו"ח שהצביע על ירידה בביטחון הצרכנים ועל עלייה בציפיות שלהם לרמת האינפלציה, כולם חברו יחד להוריד את מדדי המניות. למניות היה זה היום הגרוע ביותר מאז חודש ינואר. מדד הפחד, הוויקס, זינק ביום שישי ב-16% לרמה הכי גבוהה שלו מאז חודש אוקטובר.

מדד s&p500 ירד ב-1.6% אך למרות כל המהומה מדד רחוק רק 2.5% משיא כל הזמנים שלו, מדד הנאסד"ק הסתפק בירידה של 0.5% בלבד.

מדד המחירים לצרכן בארה"ב הפתיע כלפי מעלה זה החודש השלישי ברציפות, כאשר במרץ בלטו העליות במחירי האנרגיה, הדיור ושירותי התחבורה (מחירי ביטוחי הרכב זינקו ב-22% ב-12 החודשים האחרונים בארה"ב). כך ב-12 החודשים האחרונים האינפלציה עלתה ל-3.5% ואינפלציית הליבה (ללא מחירי המזון והאנרגיה) נותרה על 3.8% – גבוהה מהציפיות המוקדמות. למעשה האינפלציה תקועה ברמתה מאז יוני 2023 ולהערכתנו תתקשה לרדת משמעותית ללא שינוי בשוק העבודה. הפרסום כאמור מרחיק את הורדת הריבית בארה"ב לכיוון סוף הרבעון השלישי וכמובן שמשפיע לשלילה על הצפי להפחתות ריבית בעולם כולו.

תשואות האג"ח עלו בעקבות הדו"ח כאשר מדד האג"ח הגלובלי של בלומברג ירד בלמעלה מ 1%, זהו היום הגרוע ביותר שלו מאז פברואר 2023.

עקום התשואות- תשואות האג"ח שעלו במהלך השבוע על רקע דו"ח אינפלציה מאכזב, ירדו ביום שישי כשהמשקיעים חיפשו "מפלט בטוח". תשואת US2Y עלתה מ4.75% ל4.9%. תשואת US10Y עלתה מ4.4% ל4.5%. הציפיות לתחילת הורדת ריבית בספטמבר עם שתי הורדות ריבית בלבד (כזכור בינואר דיברנו על 7 הורדות ריבית), הריבית הצפויה בסוף 2024 עומדת על 5.0%.

ישראל, בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי בפעם השנייה ברציפות על 4.5%. אי-הוודאות הגיאופוליטית שהתגברה מאז ההחלטה הקודמת ובאה לידי ביטוי בפיחות השקל תרמה להחלטה. יש לציין שהאינפלציה נמצאת בתוך גבולות היעד והתחזיות המעודכנות של הבנק (ושלנו) מניחות שהיא תישאר בתוכה גם בשנתיים הקרובות. לכן, אנו רואים סיכויים גבוהים שהריבית תרד בהחלטה הבאה בסוף מאי, כל עוד לא נראה החרפה נוספת בסיכונים הגיאופוליטיים או התרחקות משמעותית של הורדות הריבית בעולם.

חטיבת המחקר פרסמה תחזיות מעודכנות שלא שונות באופן משמעותי בהשוואה לתחזית מתחילת השנה; תחזית לצמיחה של 2.0% השנה ו-5.0% בשנה הבאה, לצד עדכון קל כלפי מעלה בתחזית הגירעון והאינפלציה שצפויה להישאר בתוך גבולות יעד בנק ישראל גם עד סוף 2025. לגבי הריבית הבנק צופה שהיא תעמוד על 3.75% בעוד כשנה מעכשיו (הרבעון הראשון של 2025), קרוב להערכות שלנו ולציפיות הנגזרות משוק ההון.

יתרות המט"ח של בנק ישראל הגיעו לשיא (נומינלי) חדש של 231 מיליארד דולר במרץ, כתוצאה מגיוס הממשלה מחו"ל לצד המשך עלייה בשווי השקעות תיק היתרות בחו"ל. היתרות מהוות כ-42% מהתוצר, הרמה השלישית בגובהה בעולם (אחרי שוויץ וצ'כיה). הדבר מהווה 'כרית ביטחון' משמעותית במקרה של משבר מקומי או גלובלי שעלול להביא לפיחות חריג בשקל, כפי שהיה בקורונה או בתחילת המלחמה. לאור הפיחות בשקל והעלייה במחיר הנפט עדכנו קלות כלפי מעלה את תחזית האינפלציה שלנו ל-12 החודשים הבאים ל 2.9%. מחר יום שני יתפרסם מדד המחירים לחודש מרץ ואנו צופים עלייה של כ-0.5% במדד עם עלייה עונתית במחירי ההלבשה-הנעלה, מחירי הנופש, הטיסות והעלאת המס על הסיגריות. חלק מכך יקוזז עם הירידה במחירי הפירות-ירקות טריים.

הכנסות המדינה ממסים במרץ היו גבוהות יחסית ועמדו על כ-36.6 מיליארד ₪, עלייה ריאלית של כ-1% בהשוואה למרץ בשנה שעברה. בלטו הכנסות ממסים עקיפים עם חודש שני ברציפות של עלייה בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה. זאת כתוצאה מהשיפור בצריכה המקומית (צמצום הקניות בחו"ל) לצד פיצוי על הצריכה הנמוכה ברבעון האחרון של 2023. בעוד שצד ההכנסות פועל לחיוב, ההוצאה הממשלתית ממשיכה להיות גבוהה, גם ללא הוצאות מערכת הביטחון. לאור זאת הגירעון כאחוז מהתוצר עלה ל-6.2% ב-12 החודשים האחרונים, וללא האטה בהוצאה בעוד כחודשיים הגירעון יתקרב להערכתנו ל-7%.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו.  ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע.

כלים נוספים