>

המומנטום החיובי התחדש בזכות נתוני האינפלציה נמוכים מהצפי. עקום התשואות הדולרי ירד ותשואת Y2  ירדה חזרה מתחת ל 4.8%. ריבית בנק ישראל ומדד המחירים לחודש יוני ללא שינוי – איך זה ישפיע על החלטת הנגיד?. המשך עונת הדוחות: ברביעי TSLA.

​בארה"ב, רק 3.0% אינפלציה בשנה האחרונה (הרמה הנמוכה ביותר מאז מרץ 2021) בהשוואה ל 9.0% ביוני לפני שנה ורק 0.2% אינפלציה ללא מזון ואנרגיה ביוני בהשוואה לחודש מאי. אלה החדשות שדחפו את מדד ה S&P 500 למעלה ב 2.4% בעוד הנסד"ק ממשיך להוביל עם עלייה של 3.3%. הנסד"ק 100, ביתן של חברות הבינה המלאכותית, כבר טס למעלה ב 42.9% מתחילת השנה. העלייה השבוע המשיכה להתרחב מעבר למדדים המובילים, מדד הראסל 2000 הוסיף 3.6% וגם המניה החציונית במדד ה S&P 500 מראה סימני התאוששות. להפתעה לטובה בנתוני האינפלציה הייתה השפעת שרשרת במגוון של מקומות נוספים כאשר מדד האג"ח הכללי של בלומברג הוסיף 1.5% השבוע.  

​מדד
​שבוע
​חודש
​2023
S&P500
2.4%
​2.2%
​17.3%
​Nasdaq
3.3%
3.1%
34.9%
​Dax30
3.2%
1.5%-
​15.7%

Nikkei225
0.0%
3.9%-
24.1%
HangSeng55.7%3.1%-
1.9%-

​TA35
2.8%
0.3%-
0.8%


עם כל האופטימיות שצפה לנו בשבוע החולף אל לנו לשכוח כי השכר עדיין עולה בקצב של 4.4% לשנה לפי נתוני דו"ח התעסוקה האחרון ובקצב של 5.6% לפי נתוני הבנק הפדרלי של אטלנטה, אלה קצבים של יותר מכפול מיעד האינפלציה של הפד. זאת הסיבה העיקרית מדוע הפד עדיין מתכוון להעלות את הריבית פעם נוספת בעוד שבוע וחצי.

עקום התשואות ירד בעקבות הנתונים: תשואת US10Y ירדה מ4.1% ל3.8% ותשואת US5Y מ 4.4% ל 4.1%. הציפיות הן להעלאת ריבית ב26.7 ב 0.25%   ל-5.5% ולתחילת הורדת ריבית רק בסוף בQ2/24.

עפ"י נתוני בנק אוף אמריקה, הירידה בתשואות האג"ח הביאה לגיוס הגדול ביותר זה 16 שבועות בקרנות של אג"ח ממשלתי אמריקאי. 11.6 מיליארד דולר גויסו לקרנות מנייתיות, שרואות גיוסים מתמשכים.

עונת הדוחות, ביום שישי שלושת הבנקים הגדולים שפרסמו תוצאות היכו את התחזיות, אבל חוץ מג'יי פי מורגן (JPM) שהוסיפה 0.9%, מניות סיטי (C) וולס פרגו (WFC) דווקא ירדו. בלקרוק (BLK), מנהלת הנכסים הפיננסיים הגדולה בעולם, פרסמה תוצאות טובות מהצפי אבל המנייה איבדה 1.6% כי הגיוסים לקרנות אכזבו.

בישראל, בנק ישראל עוצר לקחת אוויר לאחר 10 עליות ריבית רצופות, בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי על 4.75% לאור הערכתם שהריבית מרסנת ומתחילה להשפיע על הכלכלה והאינפלציה. לאחר שהודגש כי הוועדה "רואה היתכנות לא מבוטלת להמשך העלאה של הריבית בהחלטותיה הבאות, פורסם ביום שישי האחרון מדד המחירים לחודש יוני וטרף את הקלפים. כעת מדד נמוך מהצפי (לצד הייסוף המשמעותי בימים האחרונים) מקטינים להערכתנו את הצורך בהעלאת ריבית נוספת. זהו חודש שני ברציפות של הפתעה כלפי מטה במדד המחירים לצרכן שנותר ללא שינוי ביוני מול צפי לעליה של 0.2 עד 0.3. עלייה במחירי המזון והנופש קוזזה עם ירידה עונתית במחירי הפירות והירקות ובמחירי ההלבשה. עיקר ההפתעה (שלנו) הייתה עלייה של 0.1% בלבד במדד הדיור, השינוי החודשי הנמוך ביותר מזה יותר משנה. יחד עם זאת, להערכתנו עדיין מוקדם להכריע שעליית מחירי השכירות מאטה משמעותית לפני שיתפרסמו 2 המדדים הבאים (יולי/אוגוסט) כאשר כרבע מכל חוזי השכירות מתחדשים בחודשי הקיץ, ולנוכח המשך גל העלייה מרוסיה ואוקראינה.

לאחר המדד האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים ירדה ל 4.2%, הרמה הנמוכה ביותר מזה כשנה. התחזית הראשונית שלנו היא לעלייה של 0.4% במדד יולי בהובלת השכירות והנופש (בישראל ובחו"ל) ושיעור דומה גם באוגוסט (כולל הצפי לעלייה במחירי התחבורה הציבורית). תחזית האינפלציה שלנו ל-12 החודשים הבאים יורדת ל-2.7%, לאור הייסוף האחרון בשקל והשפעתו על מחירי הנופש בחו"ל ביולי ואוגוסט.

בשורה התחתונה היא שבסבירות גבוהה כי גם בהחלטה הבאה בתחילת ספטמבר בנק ישראל לא יעלה את הריבית, זאת בהנחה שלא נראה פיחות משמעותי בשקל עד אז. עם זאת, צריך לצנן את הציפיות לשינוי כיוון. להערכתנו, הריבית לא צפויה לרדת בקרוב: אינפלציית הליבה בישראל עדיין גבוהה, שוק העבודה הדוק, הסיכונים הפוליטיים והביטחוניים עדיין יכולים להביא לפיחות משמעותי בשקל ולבסוף נראה שבארה"ב ובאירופה עוד לא סיימו להעלות את הריבית.

​מיקוד תיק ההשקעות לשבוע הקרוב:

​​אפיק
​סקטור/תחום
​הרציונל מאחורי ההשקעה
​אג"ח ישראל
​תיק אגח ישראלי
​לאור עליות התשואות בשנה האחרונה באפיק הממשלתי, ניתן כבר לבנות תיק אג"ח המשלב אג"ח ממשלתי .

לאור הריביות הגבוהות שנוצרו באג"חים, עדיפות לבניית תיק אג"ח סולידי במח"מ עד 3 שנים, בדירוגים גבוהים ובתשואה גלומה אטרקטיבית. 

לאור ההפתעה כלפי מטה במדד כדי לשקול חזרה לאפיק השקלי.

​מניות ישראל
​מניות בישראל
​מומלץ לשמור על חשיפה חלקית למניות בשל התנודתיות שעשויה לאפיין את השווקים בטווח הזמן הקרוב.

ממשיכים לתת עדיפות לחברות רווחיות עם מינוף נמוך.

השוק בארץ ממשיך להיות בתמחור אטרקטיבי ביחס לשוק בארה"ב​​.

​מניות חו"ל
​חשיפה נרחבת לסקטורים
​נכון לשמור על חשיפה מנייתית בעיקר בארה"ב, עם הטיה לחברות רווחיות ויציבות שיכולות להתמודד טוב יותר עם זעזועים ויודעות להתמודד טוב יותר עם אינפלציה גבוהה לצד ריבית גבוהה.
​דולר
​ניצול הזדמנות ביתרות דולר
חשיפה לדולר בתקופות של תנודתיות תורמת לתיק, בשל מתאם שלילי לנכסי הסיכון המרכזיים האחרים.


אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו.  ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע.

כלים נוספים