>

השווקים מתמחרים מחדש את מתווה הריבית וצופים ריבית של 4% עד סוף 2023. שבוע עצבני נוסף לעקום תשואות האג"ח עם תנועה יומית של 0.2% ב US2Y. בעקבות קריסת הבנקים הפד הזרים השבוע לבנקים 300 מיליארד דולר להבטחת פיקדונות בבנקים.

​​ה היה שבוע מאתגר למשקיעים כאשר בסיכום שבועי מדד ה S&P 500 סיים בעליה של 1.4% ומדד הנאס"ק הוסיף לערכו 4.4% ומנגד סקטור הבנקים (KBE) ירד השבוע 12%- (ומתחילת החודש 28%-) בעקבות קריסת FRC ו-SIB.

זליגת הפיקדונות לקרנות כספיות ולהשקעות באג"ח ממשלתיות נמשכת, אותה זליגה שהביאה לפשיטת הרגל של בנק סיליקון ואלי, הביאה את הבנקים לפיתחו של הפד כדי ללוות כספים שיאפשרו להם לעמוד בפרץ. 303 מיליארד דולר, זה הסכום שלוו הבנקים מהפד השבוע, זהו שיא של כל הזמנים. שמירה על האמון בכל מערכת הבנקאות היא המטרה מספר אחת של הרגולטורים כרגע בארה"ב ובאירופה, לא חשוב באיזה מחיר. אחרי פשיטת הרגל השנייה בגודלה בהיסטוריה של בנק סיליקון ואלי (SVB), הגיעה פשיטת הרגל השלישית בגודלה בהיסטוריה של בנק סיגנצ'ר (SBNY). 

​​מדד

​שבוע

​חודש

​2023

​S&P500
1.4%
4.0%-
​2.0%
​Nasdaq
4.4%
1.3%-
​11​.1%
​DAX30
4.3%-
4.6%-
6.1%
​Nikkei225
2.9%-
0.7%-
4.8%
​Hangseng50
​1.0%
5.8%-
1.3%-
​TA35
4.1%-
4.3%-
4.0%-


פירסק ריבפליק בנק (FRC) נכנס גם הוא למצוקה וקיבל $30 מיליארד דולר פיקדונות מבנקים אחרים בתיווך שרת האוצר ילן, כדי לייצב את מצב המזומנים שלו. השוק נשאר ספקן והמניה צללה ב 33% ובסיכום שבועי איבד 83% מערכו מיום חמישי שעבר. אין ספק שהסבירות למיתון עלתה בעקבות משבר האמון במערכת הבנקאית דבר שהביא לתנודתיות רבה בתשואות האג"ח הדולריות. ראינו 6 ימים רצופים של תנועה יומית של 0.2% בתשואה של האג"ח לשנתיים, דבר שלא ראינו מאז 1997. התשואה על האג"ח לשנתיים צללה מ 4.59% לפני שבוע ל 3.84% ביום שישי כאשר ביום רביעי שעבר היא נגעה ב5.07%, התשואה על האג"ח ל 10 שנים ירדה מ 3.69% לפני שבוע ל 3.43%.

נתוני האינפלציה
שפורסמו היו לכאורה בסדר. לכאורה, כי הם היו לא רחוקים מהצפי. היה זה החודש ה 8 ברציפות שהנתונים הצביעו על ירידה בקצב האינפלציה. אך הסתכלות יותר לעומק על הנתונים מעלה יותר ספקות. הפד מתמקד בנתון הנקרא "האינפלציה הסופר בסיסית", הכולל את תחום השירותים ללא הדיור, ובמידה רבה משקף את מה שקורה בתחום השכר. הנתון הצביע על האצה בפברואר עם עליה של 0.5% מעל הצפי, נתון זה מהווה סיבה טובה מאוד לפד להמשיך עם מתווה העלאת הריבית אך שם אותו בין הפטיש לסדן מאחר והמשך העלאת הריבית תפגע במערכת הבנקאית. ההסטוריה מלמדת שכדי שהפד ישנה כיוון צריך לראות שינוי מהותי במגמת האינפלציה.

ל, מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר היה גבוה מהצפי המוקדם ועלה ב-0.5%. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי המזון (עופות וביצים), הנופש (+טיסות לחו"ל) והדיור (שכירות) שקוזזו  עם ירידה במחיר הדלק וההלבשה.

התחזית הראשונית שלנו היא לעלייה של 0.6%-0.5% בכל אחד מ-2 המדדים הבאים מרץ ואפריל, בהובלת מחירי השכירות, הנופש והטיסות (חופשת פסח) ועלייה עונתית במחירי ההלבשה וההנעלה. למרות המדד הגבוה האינפלציה במבט לאחור ירדה ל-5.2% ובמבט קדימה, אנו צופים ירידה באינפלציה בחודשים הבאים כאשר "יצאו" מהחישוב השנתי המדדים הגבוהים מהשנה שעברה (מרץ-מאי), שהושפעו מפרוץ המלחמה באוקראינה. יחד עם זאת, שוק העבודה ההדוק, תוספות השכר בסקטור הציבורי, התקציב המרחיב וכמובן הפיחות בשקל צפויים להמשיך ולהחזיק את האינפלציה מעל ליעד בנק ישראל. אנו צופים אינפלציה של 3.2% ב-12 החודשים הבאים.

משמעות הדבר היא שלמרות החששות כיום ממערכת הבנקאות העולמית להערכתנו בנק ישראל ימשיך להעלות את הריבית. אנו צופים עלייה של לפחות 0.25% בהחלטה הבאה בתחילת אפריל (אנו לא פוסלים גם עלייה גבוהה יותר), כאשר הפוקוס יהיה על האם הפיחות בשקל מתמיד.​

​​​אפיק

​סקטור/תחום

​הרציונל מאחורי ההשקעה

​אג"ח ישראל
​תיק אג"ח ישראלי
​לאור עליות התשואות בשנה האחרונה באפיק הממשלתי, ניתן כבר לבנות תיק אג"ח המשלב אג"ח ממשלתי במח"מ עד 3 שנים.

לאור הריביות הגבוהות שנוצרו באג"חים, עדיפות לבניית תיק אג"ח סולידי במח"מ עד 3 שנים, בדירוגים גבוהים ובתשואה גלומה אטרקטיבית. ​
​מניות ישראל
​מניות ערך ומומנטום בישראל
  • מומלץ לשמור על חשיפה חלקית למניות בשל התנודתיות שעשויה לאפיין את השווקים בטווח הזמן הקרוב.

  • מניות הערך ממשיכות לבלוט בהשוואה לסקטורים אחרים.

  • חשיפה למניות מומנטום עשויה לסייע למשקיעים המעוניינים בכך לנצל את גל העליות הנוכחי בישראל ובעולם.

​מניות חו"ל
​חשיפה נרחבת לסקטורים כולל מניות ערך
  • נכון לשמור על חשיפה מנייתית מוגבלת בארה"ב, עם הטיה למניות ערך שיכולות להתמודד טוב יותר עם זעזועים ויודעות להתמודד טוב יותר עם אינפלציה גבוהה לצד ריבית גבוהה שממשיכה לעלות.

​דולר
​ניצול הזדמנות ביתרות דולר
  • חשיפה לדולר בתקופות של תנודתיות תורמת לתיק, בשל מתאם שלילי לנכסי הסיכון המרכזיים האחרים.

  • ניתן לנצל את עליית התשואות בישראל כדי לייצר תיק דולרי באמצעות מק"מ או אג"ח ישראלי וחשיפה לדולר בנגזרים. ניתן לעשות זאת גם במניות באמצעות חשיפה למדדים ישראלים עם חשיפה לדולר בנגזרים, המאפשרת ניצול פער הריביות בין ישראל לארה"ב.


אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו.  ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע.

כלים נוספים