>

​​​​​​מדד המחירים לצרכן בארה"ב קרוב לצפי ובישראל - הפתעה ישראל-נתוני צמיחה ל-1Q חזקים. האפיק הצמוד מרים ראש-האם המשקיעים משנים כיוון? עונת הדוחות- מחר (ב') פועלים דיסקונט אנרגיקס, ברביעי -בזק ביג מליסרון ובחמישי מזרחי עזריאלי.

​ארה"ב- לאחר דו"ח אינפלציה מעודד בשבוע שעבר שהצית מחדש את האופטימיות בקרב המשקיעים כי הפד יוריד את הריבית, המניות השלימו את רצף העליות השבועי הארוך ביותר שלהן מאז חודש פברואר.

מדד ה-S&P 500 השלים 4 שבועות רצופים של עליות עם עלייה של  1.5%+, מדד הדאו ג'ונס לראשונה בהיסטוריה חצה את רף ה-40 אלף נקודות כאשר וול מארט (WMT) הקמעונאית הגדולה בעולם דחפה את הדאו ג'ונס למעלה לאחר שפרסמה תוצאות ועלתה ב-7%. מדד ה-vix בשפל, ירד מתחת ל-12, הרמה הנמוכה ביותר שלו מאז נובמבר 2019.

עונת הדוחות, 466 חברות דיווחו תוצאות כאשר הרווח היה גבוה מהצפי ב-8.5% בממוצע, זו התוצאה הטובה ביותר מאז תחילת 2022. 
​עקום התשואות ירד חזרה, תשואת US2Y ירדה מ4.9% ל4.8%. תשואת US10Y ירדה מ4.5% ל4.4%.   הצפי לריבית 5.0% בסוף 2024 ו-4.75% ביוני.

מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה ב-0.3% בהובלת מחירי המזון והאנרגיה. הפרסום היה קרוב להערכות המוקדמות זאת לאחר 3 חודשים רצופים של הפתעות כלפי מעלה. האינפלציה נותרה ללא שינוי על 3.4% מנגד אינפלציית הליבה המשיכה להתמתן ל-3.6% (הקצב האיטי ביותר מאז 2011). אנו צופים המשך האטה בקצב הצמיחה בארה"ב, כפי שראינו בנתונים האחרונים משוק העבודה לצד נתוני המכירות הקמעונאיות המאכזבים שהתפרסמו. לאור זאת אנו צופים המשך ירידה איטית באינפלציית הליבה שתוביל בסופו של דבר להפחתת ריבית בחודשים ספטמבר-דצמבר.

ישראל – שבוע מסחר מקוצר הסתיים במגמה שלילית בין היתר על רקע הפתעת המדד כלפי מעלה. מדד ת"א 35 סיים את השבוע עם ירידה של 1.1%- ומדד ת"א 125 השיל  1.33%-. בלט לחיוב מדד ת"א טכנולוגיה שעלה השבוע 0.2%+ על רקע האוירה החיובית מעבר לים. מתחילת החודש עלה המדד 5.7%+.

בגזרת האג"ח מגמה מעורבת עם בולטות באפיק הצמוד בקונצרני והממשלתי בהשפעת נתוני האינפלציה. מדד תל גוב צמוד
 0-2 , אינדקס אג"ח CoCo בנקים ומדד תל בונד צמודות 1-3 עלו 0.4%+  כל אחד.

בתקופה זו כאשר הציפיות האיפלציוניות עולות אנו רואים עדיפות בקרב המשקיעים לנכסים צמודי מדד.

מניית נקסט ויז'ן ממשיכה לבלוט גם השבוע ונהנית מגידול בביקושים על רקע הימשכות המלחמה. חברת נקסט ויז'ן המספקת פתרונות למערכות צילום צבאיות שזהו תחום מאוד צומח בענף התעשיות הביטחוניות בארץ ובעולם, דיווחה על זינוק בהכנסות שעמדו על 27 מיליון דולר וקפיצה של 256% ברווח הנקי שהגיע לכ-14.5 מיליון דולר. החברה העלתה את תחזית ההכנסות שלה וצופה לסיים את 2024 עם הכנסות של 110 מיליון דולר עם יעד צמיחה של 112%. נכון להיום, צבר ההזמנות של החברה עומד על כ-91.7 מיליון דלר.

מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל עלה ב-0.8% כאשר כ-0.5% מתוך המדד !!! מיוחס לעלייה החדה במחירי הנופש בארץ (10%) ולזינוק במחירי הטיסות (19%) העלייה החודשית החדה ביותר מאז קיץ 2020. לאור זאת האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עלתה קלות ל-2.8%.

במבט קדימה, אומנם רצף המדדים הגבוהים עוד לא הסתיים כאשר אנו צופים שבחודש הבא מדד מאי יעלה ב-0.6%, אך מדד יוני צפוי להיות שלילי (בין מינוס 0.1% למינוס 0.2%) וב-12 המדדים הבאים אנו צופים אינפלציה של 2.8% כולל עליית המע"מ המתוכננת לתחילת 2025.

נתון צמיחה חזק, על פי אומדנים הראשוניים הצמיחה ברבעון הראשון של 2024 עמדה על 14.1% בשיעור שנתי (על פי נתונים מנוכים עונתיות), כאשר העלייה החדה מיוחסת ברובה לגידול בצריכה הפרטית (26%) ובהשקעות בנכסים קבועים (49%) לאחר הירידות החריגות שנרשמו ברבעון הקודם. גם היבוא רשם עלייה מהירה (33%) במהלך הרבעון, ברובה יבוא ביטחוני, דבר שקיזז חלק מהצמיחה. קצב הגידול בהוצאה הציבורית התמתן (7%) בהשוואה לרבעון הקודם, אך עדיין נותר גבוה במבט היסטורי.

בשורה התחתונה – נתון חיובי אך חשוב לזכור שלמרות הנתון התוצר עדיין נמוך מהרמה שנרשמה ערב המלחמה

במבט קדימה,  להערכתנו קצב הצמיחה יתמתן משמעותית ברבעונים הבאים ולכן לכל שנת 2024 אנו צופים צמיחה של 1.5% – 2.0% בלבד (צמיחה שלילית לנפש). נתוני הצמיחה מחזקים את הערכתינו לגבי החלטת הריבית; לאור המדד הגבוה, הצמיחה החיובית ברבעון הראשון, העלייה בגירעון והתנודתיות בשע"ח אנו צופים שבנק ישראל ישאיר את הריבית ללא שינוי בהחלטה הקרובה בסוף החודש (27 במאי).

אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו.  ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע.

כלים נוספים