>

מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר היה נמוך מהצפי. האופטימיות בשוק המניות האמריקאי מתחילה לחלחל גם לשוק האג"ח. מודיס צפויה להוריד דירוג לישראל לA2. המשך פרסום דוחות בארה"ב- ברביעי טסלה ובחמישי אינטל.

​​​​​ארה"ב- השוק האמריקאי ממשיך לפרוץ לשיאים חדשים כאשר גם בשבוע החולף נרשמו עליות בהובלת מניות הטכנולוגיה. מדד s&p500 עלה ב-1.2% ומדד הנאסד"ק סיים את השבוע עם עליה של 2.3%. ​​​​שוק המניות ממשיך לגלות אופטימיות בעוד שוק האג"ח, שעד כה לא בישר טובות, מתחיל גם הוא להתמתן. כיום שוק האג"ח מתמחר הורדות ריבית מרובות ודחופות, 7 במספר. נתון זה פחות תואם את הלך הרוח שמסמל שוק המניות, ולכן אנו רואים כי גם שוק האג"ח מתחיל "להתיישר".

כרגע הורדת הריבית הראשונה הצפויה של הפד היא במאי, כאשר עד לא מזמן השוק תמחר זאת במרץ. הריבית הצפויה לסוף שנת 2024 עומדת כרגע על 4.25% בעוד התחזיות הקודמות דיברו על נתון של 3.75%. ניתן לראות את האופטימיות החוזרת לשוק האג"ח גם בתשואות כאשר תשואת US2Y חזרה מ4.15% ל4.4% ותשואת US10Y חזרה מ3.9% ל4.1%. עיקר החיוביות בנתונים נשענת על נתוני צמיחה מעל הצפי של מכירות קמעונאיות ומדד אמון הצרכנים של מישיגן וכן בהעלאת תחזיות של TSMC. השבוע ממשיכים דוחות נוספים להתפרסם וביניהם טסלה ברביעי ואינטל בחמישי.

באסיה המשך פתיחת המרווחים בין יפן לסין, שווי שוק בטוקיו עלה מעל שווי שוק המניות בהונג קונג. הכלכלה הסינית ממשיכה להחלש, המניות מגיעות לשפל חדש כפי שהיה בתקופת הקורונה. הניקיי מתחילת השנה עומד על תשואה של 8.5% בעוד ההנג סנג בירידה של 8%.

ישראל- המגמה השלילית נמשכת, הסקטור היחיד שבלט השבוע עם עלייה מינורית של 0.5% הוא סקטור הטכנולוגיה. סקטורים נדל"ן ובנקים בחולשה מתחילת השנה על רקע המשך עליית התשואות באג"חים בארץ.
שוק האג"ח ממשיך גם הוא בביצועים שליליים מלבד הצמודים שבתשואות חיוביות מתחילת השנה ומדד הCOCO.

מדד המחירים לצרכן ירד ב 0.1%- בדצמבר, בעוד הצפי עמד על 0.1%+, זאת לאור ירידה חדה מהציפיות במחירי המלונות, יציבות במחירי המזון (בניגוד לציפיות לעלייה) ועלייה מתונה במדד הדיור. לאור זאת האינפלציה בסוף 2023 עמדה על 3% בדיוק בגבול העליון של יעד האינפלציה וירידה משמעותית בהשוואה ל-5.3% בסוף 2022. בסיכום שנתי התורמים העיקריים לעליות המחירים ב 2023 היו סעיפי הדיור, המזון והתחבורה (טיסות וביטוחים), כאשר ירידות בולטות נרשמו רק במחירי ההלבשה והריהוט. האומדנים הראשונים שלנו למדדים הקרובים:  0.1% בינואר בהובלת הדלק והפיחות שקוזזו עם ירידה עונתית במחירי ההלבשה והנופש. 0.1% בפברואר, עלייה במחירי המזון והפירות-ירקות. התחזית שלנו ל-12 המדדים הבאים נותרה על 2.7% עם אפשרות לעדכון כלפי מעלה, כאשר אנו ממתינים לראות האם הפרסומים על העלאת מס סיגריות, המע"מ והשירותים הדיגיטליים יתממשו (ומתי).

להערכתנו, למרות המדד הנמוך בנק ישראל יותיר את הריבית ללא שינוי בפגישה הבאה בסוף פברואר על רקע נתוני הגירעון הממשלתי (ראו בהמשך), פיחות השקל, ועל רקע המשך שיפור בפעילות הכלכלית בכלל ובשוק העבודה בפרט.
מודיס' צפויה לפרסם דו"ח שלילי בעקבות תפיחת הגרעון למימון תוספת התקציב ולהוריד ישראל לדירוג A2.

אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו.  ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע. 

כלים נוספים