>

כולם מדברים על מיתון, על עוד העלאות ריבית, והנסד"ק 100 בשיא של 13 חודשים. הנגיד פאוול הרגיע את השוק כשאמר שלא תהייה ככל הנראה העלאת ריבית בחודש יוני. בישראל מדד מחירים גבוה מהצפי, שיעור צמיחה בצפי ושוק עבודה חזק- בכמה תעלה הריבית  מחר?

​​​​​ארה"ב חוגגת לאחר זריקת עידוד מהפד כי בחודש יוני ככל הנראה לא תהיה העלאת ריבית. לדברי פאוול, אחרי שהעלו ריבית בצורה חדה, יכולים כעת להרשות לעצמם לבחון את הנתונים שייצאו כדי להעריך מה לעשות. לדברי פאוול: תנאי אשראי הדוקים יותר כתוצאה מלחצים במערכת הבנקאית עשויים לאפשר לא להעלות את הריביות לרמות שאליהן היה צריך להגיע לולא כן. הצפי בשוק להעלאת ריבית נוספת ב14.6 נחלש. דוברי הפד מתעקשים כי לא צפויה השנה הורדת ריבית אך שווקי האג"ח ממשיכים לתמחר הורדת ריבית לקראת סוף 2023 (20% להורדת ריבית כבר ביולי). צפי הריבית בינואר 2024 4.5%. מדדs&p 500  סגר ברמה השבועית הכי גבוהה זה 9 חודשים והחזיר לעצמו מחצית מהירידה שירד מאז תחילת שוק הדובים בינואר שנה שעברה. מדד הנאסד"ק הוסיף השבוע 3%+ ו והגיע לשיא של 13 חודשים עם עליה כ 21% מתחילת שנה. את העליות הובילו מניות הצמיחה הגדולות על רקע נתוני מקרו ועונת דוחות חיובית מהצפי המעידים עדיין על איתנות יחסית, בנוסף השווקים נהנו מאופטימיות בדיונים על אישור העלאת תקרת החוב. 

​​מדד

​שבוע

​חודש

​2023

​S&P 500
​1.7%
​1.4%
​9.2%
​Nasdaq
​3.0%
​4.9%
​20.9%
0
​2.3%
​2.5%
​16.9%
​Nikkei225
​4.8%
​7.9%
​18.1%
​HangSeng50
​0.9%-
​3.1%-
​1.7%-
​TA35
​1.3%
​5.0%
​1.6%


בישראל, ת"א בסנטימנט חיובי בחודש האחרון כשמדד ת"א 35 עלה 1.3% השבוע ובחודש האחרון 5%+, מדד ת"א 90 עם עלייה חודשית של 9%+. הסקטורים שהובילו את העליות הם מדד ת"א בנייה שעלה בחודש האחרון 12.3%+ וסקטור הבנקים שעלה השבוע 0.8%+ וברמה חודשית הוסיף לערכו כ-11%+.

הצמיחה הרבעונית בארץ טובה יותר מרוב המדינות המפותחות ותומכת בהמשך העלאת הריבית. הצמיחה בישראל ברבעון הראשון עמדה על 2.5% בשיעור שנתי, כמחצית מהקצב שנרשם ברבעון הקודם (5.3% שעודכן כלפי מטה), אך טוב יותר בהשוואה למרבית המדינות המפותחות (1.1% בארה"ב, 0.8% בגרמניה ו-0.4% בבריטניה). בשורה התחתונה, למרות הריבית הגבוהה גם בישראל נתוני הצמיחה לרבעון הראשון טובים יותר בהשוואה לציפיות בתחילת השנה. השפעות עליית הריבית לצד ההאטה בצמיחה של שותפות הסחר העיקריות שלנו יבואו לידי ביטוי בהמשך השנה. לאור הפרסום אנו משאירים כרגע ללא שינוי את תחזית הצמיחה השנתית שלנו על 2.5%, בדומה לבנק ישראל וגבוה יותר מהתחזית של חברת הדירוג S&P. הפרסום לא משנה את הערכתינו מהשבועות האחרונים שמחר נראה עלייה נוספת בריבית בנק ישראל, וזו לא בהכרח תהיה עליית הריבית האחרונה השנה.

מדד המחירים לצרכן בחודש אפריל עלה במפתיע באופן חד מהצפוי ב-0.8% (מול צפי שלנו לעלייה של 0.5%), כאשר מחצית מהתרומה למדד הגיעה מעלייה כמעט דו-ספרתית בסעיפי הנופש בארץ ובחו"ל על רקע הפיחות בשקל לצד הביקושים הגבוהים לנופש בפסח. בנוסף נמשכה העלייה במחירי השכירות לצד עלייה עונתית במחירי המזון (סיום ההנחות לקראת פסח). העליות קוזזו במעט בשל ירידה במחירי החשמל והמים והפחתת המס על משקאות ממותקים.

האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים נותרה על 5% אך להערכתנו היא תתחיל לרדת בחודשים הבאים לאור "היציאה" של המדדים הגבוהים מהשנה שעברה מהחישוב השנתי. יחד עם זאת להערכתנו, האינפלציה לא תחזור לגבול העליון של היעד

השנה.

במדד יוני אנו צופים עלייה של כ-0.1%, כאשר ירידה עונתית במחירי ההלבשה, הפירות והירקות תתקזז עם עלייה במחירי השכירות והתחבורה. חשוב לציין שלאור הירידה במחירי הנפט בעולם מחירי הבנזין צפויים לרדת ביוני. עם זאת ייתכנו שוב שינויים במס הבלו שיתפרסמו רק ברגע האחרון.

​אפיק

​סקטור/תחום

​הרציונל מאחורי ההשקעה

​אג"ח ישראל
​תיק אג"ח ישראלי
לאור עליות התשואות בשנה האחרונה באפיק הממשלתי, ניתן כבר לבנות תיק אג"ח המשלב אג"ח ממשלתי .

לאור הריביות הגבוהות שנוצרו באג"חים, עדיפות לבניית תיק אג"ח סולידי במח"מ עד 3 שנים, בדירוגים גבוהים ובתשואה גלומה אטרקטיבית. 
​מניות ישראל
​מניות בישראל
מומלץ לשמור על חשיפה חלקית למניות בשל התנודתיות שעשויה לאפיין את השווקים בטווח הזמן הקרוב.

ממשיכים לתת עדיפות לחברות רווחיות עם מינוף נמוך.
​מניות חו"ל
​חשיפה נרחבת לסקטורים

נכון לשמור על חשיפה מנייתית בעיקר בארה"ב, עם הטיה לחברות רווחיות ויציבות שיכולות להתמודד טוב יותר עם זעזועים ויודעות להתמודד טוב יותר עם אינפלציה גבוהה לצד ריבית גבוהה.

​דולר
​ניצול הזדמנות ביתרות דולר
חשיפה לדולר בתקופות של תנודתיות תורמת לתיק, בשל מתאם שלילי לנכסי הסיכון המרכזיים האחרים.


אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו.  ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע. 

כלים נוספים