>

נתוני מקרו חלשים מחזקים תרחיש התקררות של הכלכלה. על רקע החשש ממיתון, תשומת לב מופנית להערכות לגבי מידת הצמיחה בהכנסות וברווחיות החברות. נתוני האג"ח מתמחרים הורדת ריבית כבר בשנה הנוכחית

​​המומנטום החיובי ממשיך בשווקי העולם והדבר הכי קשה למי שהיה חכם מספיק, או בחלק גדול מהמקרים, בר מזל מספיק לא להיפגע מהירידות החדות של השנה שעברה, זה לדעת מתי לחזור לשוק.

​S&P500​
0.6%-
​3.9%
​3.5%
​Nasdaq
0.6%
​6.3%
​5.6%
​DAX30
0.4%-
8.1%
​8.0%
​Nikkei225
​1.7%
0.2%
​1.8%
​Hangseng50
​1.4%
​12.0%
11.4%
​TA35
​0.6%
1.6%
​1.9%


אחרי 3 שבועות מתחילת השנה ואחרי שמדד ה S&P 500 עלה ב 3.5% והנסד"ק עלה ב 6.5%, מי שנמצא מחוץ לשוק תוהה האם הרכבת יצאה לדרכה והוא נשאר בתחנה. בנוסף שאלה לא ברורה היא מי יוביל את השוק בשנת 2023? שנים היו אלה חברות הטכנולוגיה שעשו זאת בצורה מובהקת כל כך, עד שחלקו של הסקטור במדד הS&P 500 הגיע ל 29%. בשנת 2022 סקטור האנרגיה הוביל את השוק והשנה בינתיים אין מוביל חדש.

בשבוע החולף נראה שהמיקוד של השוק עבר ממה יעשה הפד בקרוב, לשאלה באיזו מידה הכלכלה עלולה להיחלש כתוצאה מהעלאות הריבית שראינו עד עכשיו.

​נתוני מקרו חלשים שהתפרסמו השבוע מחזקים תרחיש התקררות של הכלכלה ומחזקים את הציפיות להאטת קצב העלאות הריבית. מכירות קמעונאיות דצמ' 1.1%- (צפי 0.9%-), ייצור תעשייתי דצמ' 0.7%- (צפי 0.2%-), מדד המחירים ליצרן דצמ' 0.5%- (צפי 0.1%-) וביום שישי פורסמו עוד נתונים חלשים שהצביעו על כך שמכירות של בתים קיימים נפלו לשפל שלא ראו מאז 2014. בהשפעת נתוני המקרו, עקום התשואות ממשיך לרדת. מאז יולי מדד S&P 500 עלה בכמעט 6% ומדד היורוסטוקס 600 באירופה זינק במעל 12%, הסיבה? האינפלציה ירדה, מדד המחירים לצרכן עלה מאז רק ב 0.9% וזהו קצב שנתי של 1.9%.

כדי מאוד לשים לב כי רוב הירידה באינפלציה עד עכשיו הייתה בסעיפי הסחורות והמוצרים, שירותים, שכר ומחירי השירותים, עליהם הפד מסתכל כשהוא בא לקבוע את גובה וקצב עליית הריבית, עדיין בעלייה. להוריד את רמת האינפלציה בשירותים יהיה הרבה יותר קשה, במיוחד את מרכיב השכר.

מחוץ לארה"ב המשקיעים שמו לב לביצועי היתר של השווקים המתעוררים ולפי נתוני בנק אוף אמריקה הזרימו בשבוע שעבר $12.7 מיליארד למניות ואג"ח של שווקים מתעוררים, הגיוס השבועי (נטו) הגדול ביותר אי פעם. סין מהווה כ 31% ממדד השווקים המתעוררים, והפתיחה שלה מחדש מלהיבה את המשקיעים.

בישראל, מדד המחירים לצרכן האחרון לשנת 2022 עלה ב-0.3% בעיקר בשל עלייה במחיר הדלק והדיור שקוזזה בחלקה עם ירידה עונתית במחירי הנופש. כך האינפלציה נותרה על 5.3%, הגבוהה ביותר מאז 2008 (והגבוהה ביותר בסוף שנה מאז 2002). לגבי המדדים הקרובים התחזית שלנו למדדי ינואר ופברואר עומדת על אפס בכל חודש ו-2.6% ב-12 החודשים הבאים. במחצית הראשונה של 2022 שיעור האבטלה ירד לשפל של עשורים (מתחת ל-3.5%), בחצי השנה האחרונה המומנטום התהפך ושיעור האבטלה בדצמבר 2022 ממשיך לעלות והגיע לרמה של 4.2%. יחד עם זאת, הדבר נובע בחלקו גם בשל עלייה חדה בשיעור ההשתתפות בשוק העבודה שהגיע ל-63.6% מכוח העבודה האזרחי, דבר שהוא חיובי בעיקרו. בשורה התחתונה שוק העבודה עדיין חזק ועדיין תומך בעליית השכר הממוצע דבר שימשיך לתמוך באינפלציה ובריבית גבוהה לאורך זמן.

מדדי המניות והאג"ח בישראל ממשיכים את אפקט ינואר בהובלת מניות הנדל"ן והבניה. מתחילת השנה מדד ת"א 90 עלה 3.9%, ת"א נדל"ן 8.0%, ת"א בנייה 9.8%. באג"חים תל גוב כללי 2.4% ומדד תל בונד 60 עולה אף הוא ב2.1% ומדד All Bond כללי עם עלייה של 2.4% מתחילת השנה.

​אג"ח ישראל
​תיק אג"ח ישראלי
לאור עליות התשואות בשנה האחרונה באפיק הממשלתי, ניתן כבר לבנות תיק אג"ח המשלב אג"ח ממשלתי במחמ עד 3 שנים.

לאור הריביות הגבוהות שנוצרו באג"חים, עדיפות לבניית תיק אג"ח סולידי במח"מ עד 3 שנים, בדירוגים גבוהים ובתשואה גלומה אטרקטיבית. ​
​מניות ישראל
​מניות ערך ומומנטום בישראל
  • מומלץ לשמור על חשיפה חלקית למניות בשל התנודתיות שעשויה לאפיין את השווקים בטווח הזמן הקרוב.

  • מניות הערך ממשיכות לבלוט בהשוואה לסקטורים אחרים.

  • חשיפה למניות מומנטום עשויה לסייע למשקיעים המעוניינים בכך לנצל את גל העליות הנוכחי בישראל ובעולם.

​מניות חו"ל
​חשיפה נרחבת לסקטורים כולל מניות ערך
  • נכון לשמור על חשיפה מנייתית מוגבלת בארה"ב, עם הטיה למניות ערך שיכולות להתמודד טוב יותר עם זעזועים ויודעות להתמודד טוב יותר עם אינפלציה גבוהה לצד ריבית גבוהה שממשיכה לעלות.

  • למניות הערך בארה"ב יש פערי תמחור גדולים לסגור ולכן הביצועים העודפים שלהם באחרונה יכולים להמשך לאורך זמן.

​דולר
​ניצול הזדמנות ביתרות דולר
  • חשיפה לדולר בתקופות של תנודתיות תורמת לתיק, בשל מתאם שלילי לנכסי הסיכון המרכזיים האחרים.

  • ניתן לנצל את עליית התשואות בישראל כדי לייצר תיק דולרי באמצעות מק"מ או אג"ח ישראלי וחשיפה לדולר בנגזרים. ניתן לעשות זאת גם במניות באמצעות חשיפה למדדים ישראלים עם חשיפה לדולר בנגזרים, המאפשרת ניצול פער הריביות בין ישראל לארה"ב.


אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו. ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע.כלים נוספים