>

ציפיות לתחילת הורדת ריבית בארה"ב נדחו ליוני.  ישראל – מחר (שני) פרסום ריבית בנק ישראל, צפי - ללא שינוי. אינבידיה מכה את התחזיות ומושכת את המדדים לשיא חדש. עונת הדוחות – 400 חברות דווחו – 78% הכו את תחזית הרווח.

​​​​​ארה"ב שיאים חדשים בכל מקום. זה היה שבוע בו נשברו שיאים חדשים בכל המדדים המובילים בארה"ב, באירופה וביפן. הראלי שואב את כוחו מהצמיחה הכלכלית החזקה, מהאינפלציה היורדת ומההתרגשות לגבי התרומה של הבינה המלאכותית לחברות. מדד S&P 500 סיים את  השבוע עם עליה של 1.7% והנסד"ק לא רחוק משם עם עליה של 1.4%.

השבוע כל המשקיעים נשאו  העיניים אל אינבידיה (NVDA) שפרסמה דוחות יוצאי דופן ביום רביע האחרון. החברה שוב מכה את התחזית ובגדול ! הכנסות החברה ברבעון הסתכמו ב-22 מיליארד דולר שהם כ- 2 מיליארד דולר מעל הצפי ויותר מפי 3!!! מאשר ברבעון המקביל. כמו כן דווחה החברה על רווח של 12.3 מיליארד דולר (12% מעל הצפי) והרווח למניה 5.15 דולר, לעומת צפי של 4.64. אינבידיה העלתה את תחזית ההכנסות לרבעון ראשון של 2024 ל24  מיליארד דולר לעומת צפי קודם של 22 מיליארד דולר. החברה הוסיפה יותר מרבע טריליון דולר לשווי שוק שלה ביום אחד - דבר שלא קרה מעולם בעבר. יש שיחשבו האם זהו שוק של מניה אחת? והתשובה היא חד משמעית לא! הסקטורים של בריאות (למעלה 8.0% מתחילת השנה), תקשורת (למעלה 10.1%) ופיננסיים (6.8%) נתנו תשואות עודפות או זהות למדד הS&P 500 מתחילת השנה.

עקום התשואות הדולריות- הציפיות לתחילת הורדת ריבית נדחו ליוני וצפי הריבית בסוף שנת 2024 עומד על4.75% בלבד.  תשואת US2Y עלתה מ4.6% ל4.7%. תשואת US10Y נותרה 4.3%. להערכתנו, הבנק המרכזי ישאיר את הריבית ללא שינוי בהחלטה הבאה ודחיית מועד הפחתת הריבית בארה"ב יחלחל להחלטות הבנקים המרכזיים האחרים בעולם, כולל בישראל.

עונת הדוחות- עונת דוחות Q4 (מתוך כ400 חברותS&P500  שדווחו): 78% הכו את תחזית הרווח. הרווח עלה 1.4% בממוצע (לעומת 23'), בניכוי 7 המופלאות הרווח 8.2%-. חברות שהיכו את תחזית הרווח עלו כ1% לעומת המדד וחברות שאכזבו ירדו 1.5% לעומת המדד.  תחזית הגידול ברווח ל 1Q עומדת על 3.5% לעומת 23' (בניכוי 7 המופלאות 2.2%-).

בין מיתון ואינפלציה. בריטניה ויפן מצטרפות לגרמניה כשנכנסו רשמית למיתון לאור 2 רבעונים רצופים של התכווצות בתוצר.

התוצר בבריטניה התכווץ ב-1.4% בשיעור שנתי ברבעון האחרון של 2024 (לאחר מינוס 0.5% ברבעון הקודם), ירידה מהירה יותר מההערכות המוקדמות לאור התכווצות מהירה בענף הבנייה. הנתונים ממשיכים להגביר את הלחץ על הבנק המרכזי להפחית את הריבית לנוכח ההשפעה השלילית על הכלכלה. למרות זאת, אנו מצפים שהריבית תישאר ללא שינוי לפחות עד לסוף המחצית זאת מכיוון שגם בינואר האינפלציה עדיין גבוהה משמעותית מיעד הבנק המרכזי ולחצי השכר יקשו על האינפלציה להמשיך ולרדת במהירות כפי שראינו במחצית הראשונה של השנה שעברה. בצד השני של הגלובוס ראינו גם ביפן רבעון שני ברציפות של צמיחה שלילית, מינוס 0.4% בשיעור שנתי ברבעון הרביעי (לאחר מינוס 3.3% ברבעון הקודם). בסיכום שנת 2023 הצמיחה ביפן דווקא האיצה ל-1.9%, כמחצית מכך תודות ליצוא נטו שנהנה גם מהפיחות החד במטבע המקומי לצד הירידה במחירי הסחורות. במבט קדימה האינפלציה הגבוהה (3.7% ללא מחירי מזון ואנרגיה) תוביל להערכתנו את הבנק המרכזי לצמצם את המדיניות המרחיבה במהלך המחצית הראשונה של 2024. 

ישראל- מדדי המניות בת"א סיימו במגמה חיובית בהובלה ברורה של מניות הטכנולוגיה וומניות דואליות. מדד ת"א טכנולוגיה עלה השבוע 1.9% ומתחילת החודש 5.3% אבל לא רק סקטור הטכנולוגיה, מדד ת"א בנקים זינק השבוע ב-4.1%, מדד ת"א בניה 3.6%+ ומדד ת"א – רשתות שיווק שעלה השבוע 4.2% ונתחילת החודש זינק 12.1% בין היתר על רקע עסקת רכישת של 24.9% מהון מניות החברה המשקף שווי של כ-6 מיליארד ₪ לשופרסל. שוק האג"ח סיים שבוע במגמה חיובית בעיקר באפיק השקלי על רקע ירידה קלה בציפיות האינפלציונית.  

עכשיו זה רשמי, התוצר בישראל התכווץ בשיעור חריג של כ-19% (בשיעור שנתי) ברבעון האחרון של 2023, נתון לא מפתיע לאור המלחמה וקרוב להערכות המוקדמות. עלייה רבעונית של כ-17% בהוצאה הציבורית (זינוק של יותר מ-60% בהוצאה הביטחונית!!!) קוזז עם ירידה ברוב כל המרכיבים האחרים כגון ירידה רבעונית של כ-8% בצריכה הפרטית ו-25% בהשקעות. לאור זאת הצמיחה השנתית ב-2023 עמדה על 2.0% (על פי האומדנים הראשוניים). התכווצות של 0.1% במונחי תוצר לנפש.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו.  ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע.

כלים נוספים