>

נתוני מאקרו חזקים מערערים את המשקיעים ומושכים את מדדי המניות מטה. תחזיות השוק לריבית היעד עולות בהשפעת הנתונים. עקום תשואות האג"ח ממשיך לעלות,  השוק מתמחר כעת ריבית יעד של 5.4% עד סוף יולי.

​​​​​​​​נתוני מאקרו חזקים הביאו איתם תנודתיות רבה לשווקים גם השבוע כאשר היה זה השבוע הכי גרוע למדד S&P500 מאז תחילת דצמבר. המדד ירד ב 2.7% והנסד"ק איבד 3.3%. מתחילת החודש ראינו נתונים חזקים מאד לכלכלה האמריקאית: תוספת של מעל חצי מיליון משרות, הוצאות צרכנים שעלו 1.8% בהרבה מעל הצפי (1.3%),  ראינו גם את מדד המחירים גבוה מהצפי, את מדד המחירים ברמת היצרן שעלה גם הוא מעל הצפי, וביום שישי קיבלנו "קינוח" בדמות מדד המחירים הבנוי על בסיס הוצאות הצרכנים שגם הוא היה חזק ממה שציפו. למרות האופטימיות שהשוק התחיל בה את השנה, המשקיעים לא יכולים יותר להתעלם מהנתונים הללו.

מתחילת החודש עלתה התשואה על האג"ח ל 10 שנים מ 3.51% ל 3.95%. התשואה על האג"ח לשנתיים טיפסה והגיעה ל 4.81%, הרמה הגבוהה ביותר שלה מאז 2007. ריבית קצרה גבוהה וללא סיכון היא התחרות המיידית ביותר לשוק המניות והמשקיעים מגיבים בהתאם. מאז ערב דו"ח התעסוקה הצפי של השוק לגבי מה הפד הולך לעשות השנה השתנה לחלוטין וכעת השווקים מתמחרים  3 העלאות ריבית של 0.25% בשלוש הישיבות הקרובות של הפד. השוק צופה שריבית השיא במחזור הנוכחי תגיע ל 5.4% ביולי. אם נחזור ליולי שנה שעברה, כשהאינפלציה באותו זמן הגיעה ל 8.5%, השוק חשב שביולי השנה נרד לריבית פדרלית של 2.9%%. השוק טעה לחלוטין בהערכה כמה זמן ייקח להוריד את האינפלציה.

המשקיעים הגיבו לירידות בפדיונות של $7 מיליארד מקרנות מניתיות. הם משכו גם $3.8 מיליארד ממזומנים והשקיעו $4.9 מיליארד בקרנות אג"ח. זה היה השבוע השמיני ברציפות שקרנות האג"ח ראו גיוסים חיוביים, לפי נתוני בנק אוף אמריקה

​​מדד

​שבוע

​חודש

​2023

​S&P500
2.7%-
2.2%-
​3.4%
​Nasdaq
3.3%
1.0%-
​8​.9%
​DAX30
1.8%-
0.5%
9.2%
​Nikkei225
0.2%-
0.3%
5.2%
​Hangseng50
​3.4%-
11.3%-
1.2%
​TA35
3.1%
4.6%-
2.8%-


בישראל
בשבוע החולף בדומה למגמה בשווקי העולם הבורסה בת"א במגמה שלילית. ביום שני האחרון בנק ישראל העלה את הריבית בפעם השמינית ברציפות, גם הפעם ב 0.5% ל-4.25%, הרמה הגבוהה ביותר מאז 2008. נתוני הצמיחה החזקים והעלייה באינפלציה לצד הפיחות בשקל תרמו למהלך. שוק העבודה ההדוק, תוספות השכר הצפויות בסקטור הציבורי ותקציב מרחיב צפויים להמשיך ולהחזיק את האינפלציה מעל ליעד בנק ישראל עוד חודשים רבים ואנו לא פוסלים עלייה נוספת הפעם של 0.25% בהחלטה הבאה (3-באפריל), כאשר הפוקוס יהיה על השאלה האם הפיחות בשקל מתמיד או נבלם וכיצד נוהגים הבנקים המרכזיים בעולם.

מתחילת השנה השוק המקומי עם תשואות חסר בהשוואה למדדים המרכזיים בארה"ב, מדד ת"א בנקים ירד "רק" 2%- בעוד ענפים אחרים ירדו 10% ויותר. באפיק האג"ח בלטו גם השבוע מדדי האג,ח הצמודים במח"מ קצר ומדד תל בונד דולר שמככב בעקבות הפיחות החד.

​​אפיק

​סקטור/תחום

​הרציונל מאחורי ההשקעה

​אג"ח ישראל
​תיק אג"ח ישראלי
​לאור עליות התשואות בשנה האחרונה באפיק הממשלתי, ניתן כבר לבנות תיק אג"ח המשלב אג"ח ממשלתי במח"מ עד 3 שנים.

לאור הריביות הגבוהות שנוצרו באג"חים, עדיפות לבניית תיק אג"ח סולידי במח"מ עד 3 שנים, בדירוגים גבוהים ובתשואה גלומה אטרקטיבית. ​
​מניות ישראל
​מניות ערך ומומנטום בישראל
  • מומלץ לשמור על חשיפה חלקית למניות בשל התנודתיות שעשויה לאפיין את השווקים בטווח הזמן הקרוב.

  • מניות הערך ממשיכות לבלוט בהשוואה לסקטורים אחרים.

  • חשיפה למניות מומנטום עשויה לסייע למשקיעים המעוניינים בכך לנצל את גל העליות הנוכחי בישראל ובעולם.

​מניות חו"ל
​חשיפה נרחבת לסקטורים כולל מניות ערך
  • נכון לשמור על חשיפה מנייתית מוגבלת בארה"ב, עם הטיה למניות ערך שיכולות להתמודד טוב יותר עם זעזועים ויודעות להתמודד טוב יותר עם אינפלציה גבוהה לצד ריבית גבוהה שממשיכה לעלות.

​דולר
​ניצול הזדמנות ביתרות דולר
  • חשיפה לדולר בתקופות של תנודתיות תורמת לתיק, בשל מתאם שלילי לנכסי הסיכון המרכזיים האחרים.

  • ניתן לנצל את עליית התשואות בישראל כדי לייצר תיק דולרי באמצעות מק"מ או אג"ח ישראלי וחשיפה לדולר בנגזרים. ניתן לעשות זאת גם במניות באמצעות חשיפה למדדים ישראלים עם חשיפה לדולר בנגזרים, המאפשרת ניצול פער הריביות בין ישראל לארה"ב.


אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו.  ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע.

כלים נוספים