>

הודעת ריבית בארה"ב- הריבית תוכל לרדת כבר ב 2024. עקום התשואות הדולרי עלה השבוע – US10Y הגיע ל 4%. החלטת הבנק המרכזי היפני לאפשר לתשואה על האג"ח ל 10 שנים לעלות ל 1%. ישראל- ירידות חדות-מודיס' מזהירה מסיכון חריג עקב התמשכות מתחים פוליטיים וחברתיים

​​​​​​בארה"ב זה היה השבוע ה 3 ברציפות של עליות במדד ה S&P 500. נתונים על המשך הירידה בקצב האינפלציה הראו שקצב עליית המחירים חזר לרמתו ממרץ 2021 ולא נתנו שום אינדיקציה של מיתון קרב. התונים אלו נתנו רוח גבית חזקה להמשך עליות במדדים. נראה כי חזרנו לרמת אינפלציה של 2.97% בהשוואה לממוצע של 2.19% ב 20 השנים האחרונות, ובהשוואה לשיא של 7.0% ביולי 2022. שיעור האבטלה לא עולה והוא נשאר ברמה של 3.6%, זהה למה שהיה כשהפד התחיל להעלות ריבית במרץ.
ריבית הפד עלתה השבוע ב-0.25% ל-5.5%. בהודעתו פאוול נתן סקירה מקיפה לנתונים השוטפים ואף אמר כי הריבית תוכל לרדת כבר בשנה הקרובה וזאת למרות הצפי שהאינפלציה תגיע לתחום היעד רק ב-2025.  

​מדד
​שבוע
​חודש
​2023
​S&P 500
1.0%
3.0%
​19.3%
​Nasdaq
2.0%
3.8%
​36.8%
​DAX30
1.8%
​2.0%
​18.3%
​Nikkei225
1.4%
​1.3%-
​25.6%
HangSeng50
4.5%
5.3%
0.7%
​TA35
2.5%-
​4.9%
3.2%


פאוול המשיך להיות זהיר ואמר כי תתכן העלאה נוספת בספטמבר התלויה בנתונים שצפוים להתפרסם עד אז. התמתנות האינפלציה צפויה להיות ללא פגיעה ממשית בשוק העבודה  
(Soft Landing). מח' המחקר של הפד לא צופה ב2023 כניסה למיתון. צמיחת תמ"ג 2Q- כלכלת ארה"ב צמחה בקצב של 2.4%  (צפי 1.8%) מעל הצפי בעיקר בזכות צריכת השירותים של הצרכן האמריקאי. PCE המדד המועדף על הפד לחודש יוני 0.2% (בצפי) וברמה השנתית שנתי 4.1%, נתון הנמוך ביותר מזה כמעט שנתיים.

עקום התשואות עלה השבוע -
תשואתUS10Y  4% ותשואת US5Y 4.2%. העליה נובעת בין היתר מנתוני מאקרו חיוביים, צפי לקצב אינפלציה גבוה יותר בחודשים הבאים וגם על רקע החלטת הבנק המרכזי היפני לאפשר לתשואה על האג"ח ל 10 שנים לעלות מעבר לגבול שקבע לה עד עתה. הין מתחזק ב 0.7% מול הדולר. מדוע זה משפיע? תשואות גבוהות יותר ביפן עשויות לשכנע משקיעים יפנים להחזיר את השקעותיהם מחו"ל ליפן. כרגע היפנים הם המחזיקים הזרים הגדולים ביותר של אג"ח ממשלתי אמריקאי. צעד כזה על ידם עלול להעלות את התשואות בארה"ב.

עונת הדוחות - היה זה שבוע עמוס בפרסומי תוצאות של חברות. כמעט מחצית מהחברות בנסד"ק 100 כבר פרסמו  

ו-52% מחברות הS&P 500  . 80% היכו את צפי האנליסטים, בהשוואה לממוצע של 77% שהיכו את התוצאות בממוצע ב 5 השנים האחרונות. מטה (META) הכנסות החברה מפייסבוק צמחו ב 12%, כשהאנליסטים ציפו לצמיחה של 4% בלבד. לרבעון הקרוב החברה צופה גידול בהכנסות של 20%, בעוד שהאנליסטים צפו צמיחה של 13% בלבד.  אם יש משהו שעדיין מטריד את מנוחתם של המשקיעים במטה אלה הן ההוצאות שלה על תחום המציאות המדומה.

מרק צוקרברג מתעקש שזהו העתיד, והחברה אמרה שתאיץ את השקעותיה בתחום בשנה הבאה. ההפסדים של מטה מחטיבת ה Reality מגיעים מאז 2020 ל 34 מיליארד דולר. אלפאבית מפתיעה בדוחות היכתה את תחזיות הרווח וההכנסות. מכירות הענן באלפאבית זינקו ב28% והקפיצו את ההכנסות ב7%. מיקרוסופט (MSFT) הכתה את תחזית הרווח ב 5% ואת את תחזית ההכנסות ב 1.2%, אבל כל מה שעניין את השוק הייתה העובדה שהצמיחה בשירותי הענן ירדה ל 27% בהשוואה ל 31% ברבעון הקודם. בנוסף החברה נתנה תחזית שהצמיחה בתחום תאט עוד ברבעון הנוכחי, אמרה שהיא מתכוונת להגדיל את ההוצאות שלה על בניית מרכזי אחסון חדשים, ושהיא גם לא מצפה לצמיחה מהירה בהכנסות מבינה מלאכותית. ההכנסות של החברה צמחו ב 7% לעומת הרבעון המקביל, אחרי 5 שנים שההכנסות גדלו בשיעור של מעל 10%. 

בישראל  - השוק המקומי בניגוד גמור למגמה  בעולם מחק חלק משמעותי מהעליות של חודש יולי בארבעה ימי מסחר.  מדד ת"א 35 ירד השבוע 2.5% ומתחילת החודש עדיין בתשואה חיובית של 6%. הפגיעה העיקרית היתה במדד ת"א90 שירד בשבוע החולף 4.9% כאשר הסקטור העיקרי שנפגע הוא סקטור הנדל"ן שירד 6.2%.

סקטור הגז בלט לחיוב עם עליה של 2.8% בעיקר על רקע דיווח חיובי על רכישת מאגר תמר.

מניות שבלטו לחיוב הן בעיקר המניות הדואליות והחזיקו את מדד ת"א35 בירידות יחסית נמוכות בהשוואה לת"א90. בגזרת האג"ח ירידות לכל אורך הגזרה בעיקר בדירוגים הנמוכים ובמדדים השקליים בהשפעת בין היתר הודעת מודיס' שמזהירה מסיכון חריג עקב התמשכות מתחים פוליטיים וחברתיים.  

​אפיק
​סקטור/תחום
​הרציונל מאחורי ההשקעה
​אג"ח ישראל
תיק אג"ח ישראלי
​לאור עליות התשואות בשנה האחרונה באפיק הממשלתי, ניתן כבר לבנות תיק אג"ח המשלב אג"ח ממשלתי .

לאור הריביות הגבוהות שנוצרו באג"חים, עדיפות לבניית תיק אג"ח סולידי במח"מ עד 3 שנים, בדירוגים גבוהים ובתשואה גלומה אטרקטיבית. 

לאור ההפתעה כלפי מטה במדד כדי לשקול חזרה לאפיק השקלי.

​מניות ישראל
​מניות בישראל
​מומלץ לשמור על חשיפה חלקית למניות בשל התנודתיות שעשויה לאפיין את השווקים בטווח הזמן הקרוב.

ממשיכים 
לתת עדיפות לחברות רווחיות עם מינוף נמוך.​

השוק בארץ ממשיך להיות בתמחור אטרקטיבי ביחס לשוק בארה"ב.


​מניות חו"ל
​חשיפה נרחבת לסקטורים
​נכון לשמור על חשיפה מנייתית בעיקר בארה"ב, עם הטיה לחברות רווחיות ויציבות שיכולות להתמודד טוב יותר עם זעזועים ויודעות להתמודד טוב יותר עם אינפלציה גבוהה לצד ריבית גבוהה.

​דולר
​ניצול הזדמנות ביתרות דולר
​חשיפה לדולר בתקופות של תנודתיות תורמת לתיק, בשל מתאם שלילי לנכסי הסיכון המרכזיים האחרים.​


אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו.  ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע.

כלים נוספים