>

​מדד  PCE פברואר ליבה ממשיך להראות מגמת דעיכה. מדד s&p500  מסיים את הרבעון הראשון של השנה בשיא חדש. העלייה מתרחבת – בחודש מרץ תרמו 7 המופלאות רק 34% לעליית מדד s&p500.​

ארה"ב לאחר שבוע מסחר מקוצר ארה"ב סיימה ביום חמישי את הרבעון הראשון כשה S&P 500 עלה ב 10.6%, המדד סיים בשיא חדש, כשהוא מסיים חודש חיובי ורבעון חיובי. הייתה זו ההתחלה החזקה ביותר לשנה שלו מאז שנת 2019 ולראשונה מאז שנת 1950 המדד עלה במעל 10% בשני רבעונים ברציפות. ברבעון הראשון כמעט 40% מהימים היו ימים בהם מדד ה S&P 500 קבע שיא חדש.  המניעה העיקרית של העליות ברבעון ובחודש זה הייתה Nvidia, מובילת השוק גם בשנה שעברה, שכן טרנד הבינה המלאכותית לא מראה סימנים של האטה. המניה עלתה ב-83% ברבעון ובכ-15% במרץ בלבד.

ביום רביעי ראינו שינוי מגמה  שהמשיכה גם ביום חמישי כשחברות הערך מובילות על חברות הצמיחה ומנגד "שבע המופלאות" יורדות ב 0.6%. כפי שכתבנו בראש הסקירה העליות מתרחבות לעוד מניות מלבד "7 המופלאות" כאשר בשנת 2023 "7 המופלאות" תרמו ל 60% מהעלייה של מדד ה S&P 500, מתחילת 2024 הן תרמו רק ל 41% ובמרץ הן תרמו רק ל 34% מהעלייה.

הבנק המרכזי בארה"ב הותיר בעדכון האחרון את הריבית ללא שינוי בפעם החמישית ברציפות על 5.5%-5.25% בהתאם לציפיות המוקדמות, אך נגיד הבנק הדגיש שבסבירות גבוהה נראה אותה יורדת עוד השנה, אם כי לא בקרוב. בעדכון התחזיות הרבעוני מרבית חברי הוועדה של הבנק מאמינים שהריבית תרד ב-0.75% עוד השנה, בדומה לאומדן הקודם, זאת למרות העדכון כלפי מעלה של תחזיות האינפלציה והצמיחה. לגבי השנים הבאות, הבנק צופה ירידה איטית בריבית ושהיא תישאר מעל ל-3% לפחות עד סוף 2026. בנוסף, לאחר שהבנק הקטין עד כה את מאזנו בכמעט 1.5 טריליון דולר (כרגע בקצב של כ-95 מיליארד דולר בחודש), הנגיד ציין שבקרוב הם יאטו את קצב צמצום המאזן, זאת כדי למתן תנודתיות בשווקי האג"ח שנובעת מכך, אך ההחלטה לגבי התזמון עוד לא התקבלה.

נתוני האינפלציה שפורסמו ביום שישי היו נמוכים מעט מהצפי. PCE פברואר ליבה 0.3% (בצפי) וברמה השנתית 2.8% (ינו' 2.9%). ליבה ללא דיור 0.2% ושנתי 3.3% (ינו' 3.5%). פאוואל: "לא ממהרים להוריד ריבית". הציפיות לתחילת הורדת ריבית לא השתנו ונותרו על החודש יוני. הריבית הצפויה בסוף  עומדת על 2024 4.75%.

בנק המרכזי בבריטניה הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי על 5.25%. אך בניגוד להחלטות הקודמות בהן מספר חברים הצביעו בעד העלאה של הריבית, הפעם ההחלטה ללא שינוי הייתה פה אחד. המשך החולשה בנתונים הריאליים לצד הירידה המהירה באינפלציה ל-3.4% בפברואר תרמו לשינוי הכיוון. במידה שמחירי האנרגיה (ובמיוחד מחירי הגז) יישארו ברמתם הנוכחית והאינפלציה תמשיך ותתמתן אנו רואים סיכוי להפחתת ריבית במהלך המחצית השנייה של השנה.

הבנק המרכזי בשוויץ הפתיע את השווקים כאשר הפחית את הריבית ב-0.25% ל-1.5%, מוקדם מהציפיות. הירידה המהירה באינפלציה בחודשיים האחרונים לצד הציפיה שהיא תישאר מתחת ל-2% בשנה הקרובה תרמו להחלטה שגרמה גם לפיחות במטבע המקומי. למרות הורדת הריבית המפתיעה, לא נרשמה רמיזה שנראה הפחתה נוספת כבר בהחלטה הבאה.

ישראל, שבוע המסחר המקוצר סיים במגמה מעורבת, היום (יום א') הבורסה תסגור את הרבעון הראשון לשנת 2024 לאחר סיום עונת הדוחות של 4Q. חודש מרץ היה חיובי מאוד לשוק המניות המקומי כאשר נכון ליום חמישי מדד ת"א 90 עם עליה של 3% ומתחילת השנה זינק 10.6%, מדד ת"א 35 עלה 2.6% בחודש מרץ ומתחילת השנה הוסיף 7.1%. סקטורים שהובילו את חודש מרץ בניה ונפט וגז, בשבוע החוף מדדי הנדל"ן הפגינו חולשה על רקע עליית התשואות.

בגזרת האג"ח ראינו מגמה שלילית החודש כאשר מדד תל גוב כללי ירד 0.4% ומנגד מדד תל בונד מאגר עלה ב 0.4%, המרווחים באג"ח קונצרני ברמות שפל בעיקר בדירוגים הנמוכים.

בקרוב אצלנו? אנחנו סבורים שיש לכך סיכוי טוב. בשבועיים האחרונים רוב הבנקים המרכזיים הגדולים במערב ציינו שבמידה והירידה באינפלציה תתמיד בהתאם לתחזיות, הריבית תרד עוד השנה. הורדת הריבית המפתיעה בשבוע שעבר בשוויץ כמו גם התחזית (היונית) של הפד לגבי קצב הפחתת הריבית בהמשך השנה תומכות בהורדת ריבית בנק ישראל פעם נוספת בהודעה הקרובה ב-8 באפריל (שנתמכת גם בפרמטרים הייחודיים לישראל בהם המלחמה וקצב האינפלציה הנמוך ביחס לרוב מדינות העולם). מצד שני, יש לציין גורמים, כגון: המדיניות הפיסקלית המרחיבה והשינויים החדים בשער החליפין שיאפשרו לבנק ישראל גם להמתין אם יבחר בכך. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו.  ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע. 

כלים נוספים