שינויים ועדכונים בפוליסות השקעה וחיסכון של הראל, החל מתאריך 1.1.2016

​בתאריך 1.1.2016 בוצעו מספר שינויים ועדכונים בשמות ובמבחר מסלולי ההשקעה בפוליסות ההשקעה והחיסכון של הראל (שאינן פוליסות פנסיוניות המיועדות לחיסכון לפנסיה), לאור הנחיות משרד האוצר. השינויים כללו:

 • שינויים בשמות מסלולי השקעה
 • עדכון מדיניות ההשקעה בחלק מהמסלולים
 •    

  ​שינויים במבחר ובשמות מסלולי ההשקעה

  מבוטח בפוליסת השקעה וחיסכון יכול לחסוך באחד או יותר מהמסלולים הבאים:

  • 9 מסלולי השקעה המתמחים באפיק או במכשיר השקעה, בהתאם לפירוט בטבלה מטה.
  • שני מסלולים כלליים:
   1. מסלול כללי (לשעבר מסלול כללי 1) - השקעותיו ינוהלו בניירות ערך ובמכשירי השקעה שונים בהתאם לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
   2. מסלול פאסיבי כללי – מסלול חדש שהשקעותיו ינוהלו באמצעות מדדים שונים בהתאם לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.


  עדכון מדיניות ההשקעה בחלק מהמסלולים

  שינוי מדיניות ההשקעה יחול במסלולים הבאים:

  מסלול הראל כללי עד 30% מניות ישתנה להראל אג"ח, עד 10% מניות

  מדיניות ההשקעה של המסלול תשתנה כך ששיעור המניות המקסימלי המותר להשקעה במסלול זה ירד מעד 30% לעד 10%.

  מסלול הראל שקלי ישתנה להראל שקלי, טווח קצר

  מדיניות ההשקעה של המסלול תשתנה כך שהנכסים במסלול יושקעו באגרות חוב ובפיקדונות שקליים קצרים שזמן פרעונם עד שנה.

  מסלול הראל מק"מ ישתנה להראל שקלי, טווח קצר

  מדיניות ההשקעה של המסלול תשתנה כך שמרבית הנכסים בו יושקעו באגרות חוב ובפיקדונות שקליים קצרים שזמן פרעונם עד שנה.

  מסלול הראל מדד ישתנה להראל אג"ח, ללא מניות

  מדיניות ההשקעה של המסלול תשתנה כך שמרבית הנכסים במסלול יושקעו באגרות חוב ממשלתיות ובאגרות חוב של חברות ללא חשיפה למניות.

  מסלול הראל מט"ח ישתנה להראל אג"ח חו"ל

  מדיניות ההשקעה תשתנה כך שמרבית הנכסים במסלול יושקעו באגרות חוב של חברות זרות: סחירות ושאינן סחירות, ניירות ערך מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אגרות חוב להמרה ופיקדונות המונפקים בחו"ל.

  איך השינויים משפיעים עליי?

  במידה ויש לך פוליסת ביטוח חיים עם חיסכון בהראל (שאינה פנסיונית, כגון פוליסת מגוון חיסכון והשקעה), עליך להכיר את השינויים שחלו ולדעת כי באפשרותך לבצע שינוי במסלול ההשקעה ובקופה שלך בהתאם לבחירתך.

  • במספר מסלולים בוצע עדכון שם בלבד, ללא שינוי באופן ההשקעה של המסלול.
   לדוגמה: במידה ובחרת במסלול הראל אג"ח חברות - החל מה- 1.1.2016 החיסכון שלך יושקע במסלול ששמו הראל אג"ח קונצרני.
  • עם זאת, במידה וכספך מושקע באחד מ- 5 המסלולים בהם מבוצע שינוי במדיניות ההשקעה (ראה טבלת מסלולי ההשקעה המפורטת בהמשך), עליך לבדוק כי השינוי תואם את רצונותיך וציפיותיך משוק ההון. במידה ולא, תוכל לעבור למסלולים אחרים בהם מדיניות ההשקעה מתאימה לך. לשינוי מסלול השקעה On-line.
  • מסלולי ההשקעה יכללו מסלול כללי חדש נוסף, שנקרא הראל מסלול פאסיבי כללי.

  החל מה- 1.1.2016 שמות מסלולי ההשקעה החדשים בפוליסות ביטוח חיים הכוללות חיסכון יהיו:

  שם קודםשם חדששינוי מדיניות השקעההצטרפות ללקוחות חדשים 
  הראל כללי 1הראל כללי-V
  מסלול חדשהראל מסלול פאסיבי כללי-V
  הראל כללי ללא מניותהראל אג"ח ללא מניות-V
  הראל מדדVV
  הראל כללי 2 – עד 20% מניותהראל אג"ח עד 20% מניות-V
  הראל כללי– עד 30% מניותהראל אג"ח עד 10% מניותVV
  הראל מק"מ
  הראל שקלי טווח קצר
  VV
  הראל שקליVV
  הראל אג"ח מדינההראל אג"ח ממשלת ישראל-V
  הראל אג"ח חברותהראל אג"ח קונצרני-V
  הראל אג"ח חו"להראל אג"ח חו"ל-V
  הראל מט"חVV
  הראל מניותהראל מסלול מניות-V
  הראל חו"להראל מסלול חו"ל-V

כלים נוספים

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!

למידע נוסף