​מדריכי בקשות ושינויים בתחום ההשקעה והחיסכון יסייעו לך במידה ותרצה למשוך את כספי החיסכון שלך, לשנות מסלול השקעה, לשנות סכום הפקדה חודשית ועוד.
המדריכים כוללים הנחיות והסברים, טפסים וקישורים לביצוע הפעולות On-line על-מנת שתוכל להגיש את בקשתך בקלות וביעילות.

בקשת הלוואה כנגד פוליסת השקעה וחיסכון

כמבוטח בפוליסת חיסכון והשקעה של הראל, באפשרותך להגיש בקשה לקבלת הלוואה לכל מטרה, בתהליך דיגיטלי נוח ויעיל. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה להלוואה כנגד פוליסת החיסכון וההשקעה שלך.

button

בקשה לסילוק תוכנית חיסכון והשקעה

במקרים בהם אינך מעוניין להמשיך ולהפקיד לתוכנית החיסכון וההשקעה שברשותך, באפשרותך להגיש בקשה לסילוק תוכנית חיסכון והשקעה. הבקשה מתבצעת באמצעות טופס בקשה לסילוק, שמהותו גם ביטול כל הכיסויים הביטוחיים הקיימים עבורך בתוכנית ושמירת החיסכון הנצבר. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה לסילוק תוכנית חיסכון והשקעה.

button

שינוי מסלול השקעה במגוון השקעות וחיסכון

במגוון השקעות וחיסכון קיימים מסלולי השקעה עם שיעורי חשיפה שונים למניות, מסלולי השקעה סולידיים ללא חשיפה למניות ומסלולי השקעה עם חשיפה לשווקים מחוץ לישראל. באפשרותך לשנות את מסלול ההשקעה שבחרת ואף לחלק את הסכום לעד חמישה מסלולי השקעה שונים בכל עת, ובכך לקבוע את רמת הסיכון המתאימה לך, בהתאם לצרכיך ולציפיותייך משוק ההון. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לשינוי מסלול ההשקעה שלך.

button

בקשה למשיכת כספי החיסכון במגוון השקעות

במגוון השקעות וחיסכון כספי החיסכון שלך נזילים בכל עת וניתנים למשיכה מלאה או חלקית ללא קנסות, ללא עמלת פרעון מוקדם וללא תלות בתחנות יציאה. פעל בהתאם להנחיות במדריך זה לפדיון הכספים שלך בתכנית מגוון השקעות וחיסכון.

button

הפקדת סכום חד-פעמי במגוון השקעות

באפשרותך להפקיד בכל עת סכום חד-פעמי לתוכנית ההשקעה והחיסכון שלך, באמצעות אזור המידע האישי באתר הראל. לחלופין, באפשרותך לבצע את ההפקדה באמצעות מילוי טופס בקשה ושליחתו אלינו בדואר אלקטרוני, בפקס או בדואר ישראל. פעל בהתאם להנחיות במדריך זה להפקדת סכום חד-פעמי בתוכנית מגוון השקעה וחיסכון.

button

שינוי סכום הפקדה חודשית במגוון השקעות

כחוסך במגוון חיסכון והשקעה, באפשרותך לשנות את סכום ההפקדה החודשית הקבועה (סכום החיסכון החודשי) שהנך מעביר לתכנית מגוון השקעות וחיסכון בכל חודש. פעל בהתאם למדריך זה לצורך שינוי גובה סכום ההפקדה החודשית.

button

פדיון בפוליסת חיסכון פרט (More)

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח החיים של הראל, באפשרותך לפדות את כספי החיסכון שלך באמצעות טופס בקשה לפדיון בפוליסת ביטוח חיים - פרט, בו תוכל לבקש לפדות באופן חלקי או מלא את פוליסת ביטוח החיים. בטופס זה תתבקש למלא את פרטיך, פרטי הפוליסה והסכום שאותו ברצונך לפדות.

button

בקשה למינוי מוטבים בתוכנית חיסכון והשקעה

כבעל תוכנית חיסכון והשקעה בהראל, באפשרותך למנות מוטבים לתוכנית שברשותך, ואף להוסיף, להסיר או לשנות את פרטי המוטבים בכל עת, באמצעות הגשת טופס בקשה לשינוי או עדכון מוטבים.

button

למשיכה on-line של כספיך מתוכנית מגוון השקעה וחיסכון

מתחילים כאן

שנה את מסלול ההשקעה בתוכנית החיסכון שלך בשני צעדים

היכנס לאזור המידע האישי שלך בהראל ותוכל לשנות, בכל עת, את מסלול ההשקעה בתוכנית מגוון שברשותך.

התחבר