>

​בהתאם להוראות האוצר, דוחות רבעוניים אינם נשלחים יותר לעמיתים באמצעות הדואר.

באפשרותך להמשיך לקבל את הדוחות הרבעוניים שלך ובנוסף לקבל את הדוחות השנתיים שלך באמצעות הדואר האלקטרוני.
כל שעליך לעשות הוא לשלוח אלינו את הסכמתך לקבלם באמצעות הדואר האלקטרוני.

אם הנך מעונין להתעדכן על חשבונותיך בביטוח בכל זמן נתון ולא רק במסגרת הדוחות התקופתיים, אנו ממליצים להירשם לאתר הראל.

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

​בטרם תמלא את הטופס, מומלץ לציין כתובת דואר אלקטרוני שהנך מעונין שיישלחו אליה הדוחות התקופתיים. כמובן חשוב שתהיה פרטית ושאין לעוד אנשים גישה אליה.

​חשוב לזכור, גם אם הינך רשום לאתר, והנך מעונין לקבל את הדוחות הרבעוניים בדואר האלקטרוני , עדיין הינך נדרש למלא את טופס עדכון הפרטים המופיע בתחתית העמוד.

​ יש למלא את הטופס המופיע כקישור בתחתית העמוד, תוך ציון פרטי הדואר האלקטרוני אשר ברשותך.

​מרגע שהטופס יתקבל במשרדי הראל, פרטיך ופרטי הדואר האלקטרוני שברשותך יוזנו במחשבי הראל, כך שבנתוני הדוח התקופתי הקרוב תוכל לצפות כבר באמצעות הדואר האלקטרוני שלך.