כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח החיים של הראל, באפשרותך לשנות או לעדכן את פרטי המוטבים בפוליסת ביטוח החיים שברשותך בכל עת באמצעות הגשת טופס בקשה לשינוי או עדכון מוטבים.

פעל בהתאם להנחיות מדריך זה להגשת בקשה לעדכון מוטבים בפוליסת ביטוח למקרה מוות ו/או נכות.

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

בעת הצטרפותך לפוליסת ביטוח למקרה מוות (ריסק) בהראל, נתבקשת למסור את פרטי המוטבים שיקבלו את סכום הביטוח שרכשת בעת קרות מקרה הביטוח, על מנת להבטיח את בטחונם הכלכלי.

באפשרותך לשנות או לעדכן את פרטי המוטבים בכל עת על ידי הגשת טופס בקשה לשינוי או עדכון פרטי מוטבים.

כל שעליך לעשות הוא למלא את טופס הבקשה המופיע בתחתית העמוד ולהעבירו אלינו.

​​​באפשרותך להגיש את בקשתך באחת הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך, שילווה אותך בתהליך

בדואר, לכתובת: בית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 10951 רמת גן, מיקוד 5211802

בדואר אלקטרוני: agafhaim@harel-ins.co.il

בפקס, למספר: 03-7348169

באפשרותך לוודא את הגעת הטופס בפקס באמצעות האתר או מוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-702-870. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. עדכון לאחר שעה 15:00 יתבצע למחרת.

אנו נעדכן אותך בנוגע להתקדמות הטיפול בבקשתך באמצעות סוכן הביטוח שלך ו/או באמצעות מכתב שיישלח לביתך בדואר.

​​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*