>

​​​​​​​​​​​​​כמבוטח בביטוח אובדן כושר עבודה של הראל, באפשרותך לקבל פיצוי כספי כתחליף למשכורת במקרים של אובדן כושר עבודה עקב אירוע בלתי צפוי. במקרה של אובדן כושר עבודה המונע ממך לעסוק במקצוע שלך כרגיל, ישולם לך הפיצוי בהתאם למוגדר בתנאי הפוליסה שלך.​​

​​​


היום מגישים תביעת ביטוח אובדן כושר עבודה בקלות וללא צורך בהדפסת טפסים
להגשת תביעה

כדי למצות את זכויותיך, מומלץ שתבדוק את זכאותך לפיצוי כספי או שתקבל הכוונה מסוכן הביטוח שלך. 

לפני הגשת הבקשה ודא שמצויים ברשותך המסמכים הבאים:

  • כל מסמך רפואי רלוונטי, כגון סיכום אשפוז מבית החולים ותוצאות בדיקות עזר: צילומי רנטגן, MRI ו-CT, ומכתב מאת רופא מקצועי מטפל.
  • אם אתה שכיר, 12 תלושי השכר האחרונים שלך לפני קרות המקרה הביטוח, וכן אישור מהמעסיק שלך על תקופת ההיעדרות מהעבודה.
  • אם אתה עצמאי, אישור רואה החשבון שלך או דוח השומה על גובה הכנסותיך ב- 12 החודשים שקדמו למקרה הביטוח.
  • צילום שיק עם פרטי בנק או אישור חשבון בנק.
  • במקרה של אובדן כושר עבודה עקב תאונת דרכים – אישור ממשטרת ישראל.
  • במקרה של אובדן כושר עבודה עקב תאונת עבודה – העתק מהחלטת המוסד לביטוח לאומי.
  • טופס 101 (מצורף לטופס התביעה).
  • תיאום מס לשנת המס הנוכחית.

​להגשת הבקשה בדרך הקלה והנוחה לחצו כאן  ללא צורך בהדפסה ומילוי ידני של טפסים

להגשת הבקשה באמצעות הדפסה של טפסים, מילוי ידני ושליחה במייל או בפקס לחצו כאן

לאחר קבלת הטופס והמסמכים הנדרשים, תיבחן על ידינו זכאותך לכיסוי בכפוף לתנאי הפוליסה והגדרותיה.
אם זכאותך לתשלום תאושר, נעביר את סכום הביטוח לחשבון הבנק, לפי פרטי חשבון הבנק שציינת בטופס התביעה.

אם תביעתך תאושר לתקופה קצובה, ולאחריה תרצה לקבל אישור זכאות לתקופה נוספת - אנו נבצע בדיקה מחודשת של מצבך הרפואי והתפקודי ונבחן את זכאותך בהתאם.

אם אינך זכאי לסכום הביטוח, תישלח לך הודעה מפורטת ומנומקת.

​​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*