כמבוטח בביטוח אובדן כושר עבודה של הראל, באפשרותך לקבל פיצוי כספי כתחליף למשכורת במקרים של אובדן כושר עבודה עקב אירוע בלתי צפוי. במקרה של אובדן כושר עבודה המונע ממך לעסוק במקצוע שלך כרגיל, ישולם לך הפיצוי בהתאם למוגדר בתנאי הפוליסה שלך.

ביטוח רכב חכם הוא אחד שמתחשב בך, כל הזמן. נעים להכיר, הראל סוויץ'.
בדקו כמה תשלמו

כדי למצות את זכויותיך, מומלץ שתבדוק את זכאותך לפיצוי כספי או שתקבל הכוונה מסוכן הביטוח שלך. 

לפני הגשת הבקשה ודא שמצויים ברשותך המסמכים הבאים:

  • כל מסמך רפואי רלוונטי, כגון סיכום אשפוז מבית החולים ותוצאות בדיקות עזר: צילומי רנטגן, MRI ו-CT, ומכתב מאת רופא מקצועי מטפל.
  • אם אתה שכיר, 12 תלושי השכר האחרונים שלך לפני קרות המקרה הביטוח, וכן אישור מהמעסיק שלך על תקופת ההיעדרות מהעבודה.
  • אם אתה עצמאי, אישור רואה החשבון שלך או דוח השומה על גובה הכנסותיך ב- 12 החודשים שקדמו למקרה הביטוח.
  • צילום שיק עם פרטי בנק או אישור חשבון בנק.
  • במקרה של אובדן כושר עבודה עקב תאונת דרכים – אישור ממשטרת ישראל.
  • במקרה של אובדן כושר עבודה עקב תאונת עבודה – העתק מהחלטת המוסד לביטוח לאומי.
  • טופס 101 (מצורף לטופס התביעה).
  • תיאום מס לשנת המס הנוכחית.

באפשרותך להעביר אלינו את הטופס באחת הדרכים הבאות:

בפקס, למספר: 03-7348172

באפשרותך לוודא את הגעת הטופס בפקס באמצעות האתר או מוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-702-870. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. פקס שיתקבל לאחר השעה 15:00 יעודכן במערכת ביום העבודה הבא.

בדואר, לכתובת: אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן, מיקוד 5211802, לידי מחלקת תביעות חיים 

באמצעות שירות הלקוחות / סוכן משווק

בדואר אלקטרוני, לכתובת: tvioths@harel-ins.co.il  

במסרון, למספר: 052-3237169

לאחר קבלת הטופס והמסמכים הנדרשים, תיבחן על ידינו זכאותך לכיסוי בכפוף לתנאי הפוליסה והגדרותיה.
אם זכאותך לתשלום תאושר, נעביר את סכום הביטוח לחשבון הבנק, לפי פרטי חשבון הבנק שציינת בטופס התביעה.

אם תביעתך תאושר לתקופה קצובה, ולאחריה תרצה לקבל אישור זכאות לתקופה נוספת - אנו נבצע בדיקה מחודשת של מצבך הרפואי והתפקודי ונבחן את זכאותך בהתאם לכללים לבדיקה מחודשת של זכאות.

אם אינך זכאי לסכום הביטוח, תישלח לך הודעה מפורטת ומנומקת.

​​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*

לזה אתם חייבים להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה