>


כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הדירה של הראל, אם רכשת הרחבה לכיסוי מפני נזקי מים ונוזלים אחרים לרבות  נזקי איטום באמצעות שרברב שבהסדר, באפשרותך לקבל שירותי תיקון לנזקים אלו באחת מהדרכים הבאות:

  • איתור ובחירת השרברב שיגיע לדירתך באמצעות הכלי לאיתור שרברבים שבעמוד זה ויצירת קשר טלפוני עמו בהתאם למספר המצוין לצד שמו. במקרה זה תנותב לחברת ניהול התביעות לתיאום הגעת השרברב ולהמשך טיפול.

  • יצירת קשר ישיר עם חברת ניהול התביעות בלו בטלפון 8505* או מילגם בטלפון 5041* 


* האמור לעיל כפוף לתשלום השתתפות עצמית ולתנאי וסייגי הכיסוי בפוליסה.