​כמבוטח בביטוח דירה של הראל, באפשרותך לממש את זכויותיך במגוון דרכים: באמצעות סוכן הביטוח שלך, באמצעות פנייה למוקד מימוש הזכויות של הראל או באמצעות מערכת למימוש זכויות online.
העמדנו לרשותך מספר מדריכים שיאפשרו לך לממש את זכויותיך בקלות וביעילות.

בקשה לקבלת תגמולי ביטוח בגין נזקי טבע - ביטוח דירה

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הדירה של הראל, הכוללת כיסוי מפני נזקי טבע, באפשרותך לקבל פיצוי כספי בגין רכוש שניזוק בעקבות רוח שמהירותה עולה על 30 קשר, לרבות גשם שירד באותה העת, שלג או ברד, בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה על-ידך. במסגרת התהליך, יישלח אליך שמאי שיבחן את הנזק, יעריך את עלות תיקונו ויציע לך דרכי פעולה לצמצומו המיידי, על-מנת שתוכל לשוב לשגרה בהקדם.

button

בקשה לקבלת תגמולי ביטוח בגין נזקי שבר תאונתי - ביטוח דירה

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הדירה של הראל, הכוללת כיסוי לתכולת הדירה שבמסגרתו קיים ביטוח לשמשות, למשטחי שיש ולמתקנים סניטריים, באפשרותך לקבל פיצוי כספי בגין רכוש שניזוק בעקבות שבר תאונתי של זכוכיות קבועות בחלונות ובדלתות, מראות, נברשות, משטחי זכוכית המשמשים כשולחנות או המורכבים ברהיטים, מדפי זכוכית, כיריים קרמיות, אמבטיות, כיורי רחצה, אסלות ומשטחי שיש במטבח ובחדר האמבטיה, בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה על-ידך.

button

בקשה לקבלת תגמולי ביטוח בגין נזקי רעידת אדמה - ביטוח דירה

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הדירה של הראל, ובמידה ורכשת כיסוי מפני נזקי רעידות אדמה, באפשרותך לקבל פיצוי כספי בגין רכוש שניזוק בעקבות מרעידת אדמה, בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה על-ידך. לטיפול מהיר ויעיל בתביעתך, עליך לפנות אלינו מיד עם היוודע לך על הנזק. במסגרת התהליך יישלח אליך שמאי שיבחן את הנזק ויעריך את עלות תיקונו.

button

בקשה לקבלת תגמולי ביטוח בגין אובדן - ביטוח דירה

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הדירה של הראל, ובמידה ורכשת הרחבה לכיסוי מפני נזקי כל הסיכונים לדברי ערך, באפשרותך לקבל פיצוי כספי בגין אובדן של דברי ערך בעת הימצאם בדירה או באופן ארעי מחוץ לדירה, בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה על-ידך. לטיפול מהיר ויעיל בתביעה עליך לפנות אלינו מיד עם היוודע מקרה האובדן. במסגרת התהליך יישלח אליך שמאי שיבחן את הנזק ויעריך את עלותו.

button

בקשה לקבלת תגמולי ביטוח בגין נזקי גניבה, שוד או פריצה - ביטוח דירה

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הדירה של הראל, הכוללת כיסוי מפני נזקי גניבה, שוד או פריצה, באפשרותך לקבל פיצוי כספי בגין רכוש שניזוק בעקבות גניבה, שוד, פריצה או כל ניסיון לבצעם, בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה על-ידך. עם היוודע לך על גניבה, פריצה או שוד, עליך לדווח על כך למשטרת ישראל ולהודיע גם למחלקת תביעות רכוש בהראל בהקדם. במסגרת התהליך יישלח אליך שמאי שיבחן את הנזק, יעריך את עלות תיקונו ויציע לך דרכי פעולה לצמצומו המיידי על-מנת שתוכל לשוב לשגרה בהקדם.

button

בקשה לקבלת תגמולי ביטוח בגין נזקי אש - ביטוח דירה

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הדירה של הראל, הכוללת כיסוי מפני נזקי אש, באפשרותך לקבל פיצוי כספי בגין נזקים שנגרמו כתוצאה מאש, בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה על-ידך. לטיפול מהיר ויעיל בתביעה, עליך לפנות אלינו מיד עם היוודע לך על הנזק. במסגרת התהליך יישלח אליך שמאי שיבחן את הנזק ויעריך את עלות תיקונו.

button

בקשה לקבלת פיצוי כספי בגין נזקי גוף ו/או רכוש לצד ג' - ביטוח דירה

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הדירה של הראל, הכוללת כיסוי לאחריות כלפי צד ג' ו/או כיסוי לחבות מעביד כלפי עובד משק בית, באפשרותו של צד ג' לקבל פיצוי כספי בגין פגיעה בגופו ו/או נזק או אובדן לרכושו שאירעו בביתך כתוצאה מאירוע תאונתי, שבגינו אתה עשוי להיות מחויב במתן פיצוי על-פי פקודת הנזיקין ובכפוף לתנאי הפוליסה שרכשת.

button

בקשה לקבלת שירותי תיקון בגין נזקי מים ואיטום – פוליסות ביטוח דירה שנרכשו עד ה-3.9.2017

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הדירה של הראל שנרכשו עד ה- 3.9.2017, אם רכשת הרחבה לכיסוי מפני נזקי מים ונוזלים אחרים ו/או הרחבה לכיסוי מפני נזקי איטום, באפשרותך לקבל שירותי תיקון לנזקים אלו, בכפוף להשתתפות עצמית ולתנאי הפוליסה. אופן קבלת שירותי התיקון תלוי בסוג הכיסוי שרכשת: באמצעות שרברב שבהסדר עם הראל או באמצעות שרברב פרטי. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להזמנת שירותי תיקון בגין נזקי מים ו/או נזקי איטום.

button

בקשה לקבלת שירותי תיקון בגין נזקי מים ואיטום – פוליסות ביטוח דירה שנרכשו החל מה-3.9.2017

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הדירה של הראל שנרכשו החל מה- 3.9.2017, אם רכשת הרחבה לכיסוי מפני נזקי מים ונוזלים אחרים ו/או הרחבה לכיסוי מפני נזקי איטום, באפשרותך לקבל שירותי תיקון לנזקים אלו, בכפוף להשתתפות עצמית ולתנאי הפוליסה. אופן קבלת שירותי התיקון תלוי בסוג הכיסוי שרכשת: באמצעות שרברב שבהסדר עם הראל או באמצעות שרברב פרטי. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להזמנת שירותי תיקון בגין נזקי מים ו/או נזקי איטום.

button

הגשת בקשה לפיצוי במקרה של אובדן, גניבה או פריצה - ביטוח רכוש

כמבוטח בביטוח רכוש בהראל, באפשרותך לקבל פיצוי כספי במקרה בו אבד או נגנב לך דבר ערך, בכפוף לתנאי הפוליסה שלך.

button

לזה אתם חייבים להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה