פוליסת ביטוח עד הגג היא פוליסה ייחודית במסגרתה ניתן לבטח את החלקים המשותפים של מבנה הבית המשותף המשמש למגורים בלבד, כגון: חדר מדרגות, מעליות, חדרי הסקה, שערים ואת ​החלקים המשותפים של תכולת הבית המשותף. הכיסוי הביטוחי הינו בגין סיכוני אש, התפוצצות, גניבה, דליפה במערכת החימום המרכזית, שיטפון ורעידת אדמה.
ניתן להוסיף לפוליסה ביטוח לכל הדירות בבית המשותף, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח שבר מכני למתקני הבית המשותף, ביטוח לכספי ועד הבית וביטוח אחריות מעסיקים לעובדי הגינון והניקיון.​

 • ביטוח החלקים המשותפים של מבנה המגורים
 • ביטוח אחריות מעסיקים לעובדי הגינון והניקיון
 • ביטוח החלקים המשותפים של התכולה
 • ביטוח אחריות ועד הבית לנזקי גוף ורכוש כלפי צד ג'
 • למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסת הביטוח עד הגג מיועדת לוועדי בתים או לנציגות בית משותף המשמש למגורים.

  עיקרי הפוליסה

  • ביטוח החלקים המשותפים של מבנה הבית המשותף - לרבות חדרי שירותים, חניונים, מקלטים, מבני עזר, חדרי מדרגות, גגות, שערים, גדרות, דלתות כניסה, לוחות חשמל, שמשות ומראות הנמצאות בחלקים המשותפים, אנטנה מרכזית, מעליות, מתקני הסקה, משאבות וגנרטור.
  • ביטוח החלקים המשותפים של תכולת הבית המשותף (​החלקים הנמצאים במבנה הבית המשותף).

  הביטוח למבנה ולתכולה כולל כיסויים בגין נזקים הנגרמים כתוצאה מאש, התפוצצות, התבקעות, פגיעת רכב או כלי טייס, גניבה או פריצה, דליפה ממערכת חימום מרכזית, פרעות, נזקי טבע ורעידת אדמה. כל זאת בהתאם לאפשרויות הבחירה הקיימות בפוליסה ולתנאים המלאים הכתובים בה.

  ניתן להוסיף לפוליסה את הביטוחים הבאים:

  • ביטוח מקיף לדירות בבית המשותף - במקרה זה הפיצוי בגין נזק ישולם ישירות לבעל הדירה ולא באמצעות ועד הבית.
  • ביטוח כספי הבית המשותף - בגין אובדן או נזק פיזי ובלתי צפוי מראש, בעת הימצאותם בדירות של חברי ועד הבית או בזמן העברתם ממקום למקום או לבנק על-ידי נציגות ועד הבית לצורכי הדיירים.
  • ביטוח למתקני הבית המשותף - כגון: מעלית, ציוד הסקה, מתקן מיזוג אוויר או גנרטור, בגין שבר מכני המצריך תיקון או החלפה.
  • ביטוח צד שלישי - למקרים בהם יחויב תשלום פיצוי כספי בגין נזק לגוף או לרכוש, שיתרחש בבית המשותף ושייגרם לצד שלישי (לדוגמה, אורח שהחליק במדרגות הבניין ושבר את רגלו). דיירי הבית שנפגעו בתחום הרכוש המשותף נחשבים כצד שלישי.
  • ביטוח חבות מעסיקים - למקרים בהם יחויב תשלום פיצוי כספי בגין נזק גופני או מחלה שאירעו לעובדי הגינון והניקיון שהועסקו על-ידי ועד הבית לאחזקת הבית המשותף.
  • ביטוח מתקן לייצור חשמל מאנרגיית השמש (מערכת פוטו-וולטאית).

  ​איך מצטרפים ?

  באפשרותך להצטרף לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצעה לפיו ייקבעו תנאי קבלתך לביטוח.
  אם אין לך סוכן ביטוח, פנה לשירות הלקוחות של הראל ואנו נפנה אותך לסוכן ביטוח


  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.

כלים נוספים

טסים לחו"ל בקרוב? ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל

לרכישה