>

​​​


עד הגג - ביטוח בית משותף​

הביטוח מתאים לוועד/נציגות הבית, הגרים בבית משותף
ורוצים לבטח את החלקים המשותפים לכולם.
למשל, חדר מדרגות, מעליות, שערים וכו'.
אפשר להוסיף גם ביטוחים כמו צד ג',  ביטוח לכל הדירות, ביטוח לכספי ועד הבית וביטוח לעובדי הגינון והניקיון.​  
​​​​למה דווקא הראל?

ביטוח החלקים המשותפים של מבנה המגוריםביטוח החלקים המשותפיםשל מבנה המגורים
ביטוח אחריות מעסיקים לעובדי הגינון והניקיוןביטוח חבות מעבידים
לעובדי הגינון והניקיון​
 
ביטוח החלקים המשותפים של התכולהביטוח החל​קים המשותפים של התכולה​
 
ביטוח אחריות ועד הבית
לנזקי גוף ורכוש של צד ג' לרבות דיירי הבית
ביטוח אחריות ועד הבית
לנזקי גוף ורכוש​​ של צד ג'
לרבות דיירי הבית ​​​​​

​עיקרי הפוליסה

 
להצטרפות פנה ​לסוכן ה​ביטוח שלך או לשירות הלקוחות של הראל​​​
​​


אין באמור לעיל כדי להוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה של חברת הביטוח להפקת פוליסת "עד הגג" עבורך. פוליסת "עד הגג" כוללת תנאים וחריגים כלליים אשר חלים על כל פרקי ה​פוליסה וכן תנאים וחריגים ספציפיים אשר חלים​ על כל פרק בנפרד. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסת הביטוח. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה.​​​​​​​​​​​​