>

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח הימי של הראל, באפשרותך לקבל פיצוי כספי בגין חוסר או נזק שייגרם למטענים בזמן הובלתם, בכפוף לתנאי הפוליסה שרכשת.
במסגרת תהליך הגשת הבקשה, תתבקש למלא טופס הודעה על נזק או חוסר במטען ולצרף מסמכים רלוונטיים נוספים.
פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת תביעה בגין חוסר או נזק למטענים בביטוח הימי שלך.​

​ככלל, אנו ממליצים לך לקבל הכוונה מסוכן הביטוח שלך או ממחלקת התביעות בהראל לפני הגשת התביעה, על-מנת שתוכל לקבל הכוונה ולמצות את זכויותיך.
עם היוודע לך על חוסר או נזק למטען, עליך לפנות לסוכן הביטוח שלך, על-מנת להודיע על הנזק. במידת הצורך, תקבל גם הנחיות לגבי תיאום הגעת שמאי שיפעל לבירור נסיבות האירוע והיקף הנזק. לחלופין, באפשרותך לפנות למחלקת תביעות ביטוח ימי בהראל:
בטלפון, שמספרו: 03-7547088
שעות פעילות: א'-ה', 8:00-16:00

​במקביל למסירת ההודעה, תתבקש למלא גם טופס הודעה ראשונה על חוסר או נזק למטען בביטוח ימי ולהעבירו אלינו, בצירוף מלוא המסמכים הנדרשים:

 • חשבון ספק
 • שטר מטען אווירי (ראשי ופנימי) / ימי
 • רשימון יבוא / יצוא
 • טופס איתור ממ"ן / סוויספורט אווירי / תעודת שער ימי
 • תעודת הובלה יבשתית בארץ ובחו"ל
 • מכתבי המחאה – יש לוודא כי נשלחו מכתבי המחאה לכל הגורמים המעורבים (חברת תעופה, סוכן האנייה, עמיל המכס וכו')
 • דוח שמאי
 • דף מניה בימי
 • צילומים
 • רשימת אריזה
 • תוספת פוליסה רלוונטית לנזק / חוסר
 • כל מסמך רלוונטי לתביעה

את הטופס והמסמכים באפשרותך להעביר באחת הדרכים הבאות:
באמצעות סוכן הביטוח שלך
באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: hagitkap@harel-ins.co.il
באמצעות דואר ישראל, לכתובת: אבא הלל סילבר 3, ת"ד 1951 רמת גן, מיקוד 5211902 

​עם קבלת ההודעה ובמידת הצורך ימונה מטעמנו שמאי ו/או מומחה אחר לבדיקת נסיבות האירוע והיקף הנזק, אשר יתאם מולך מועד לביצוע הבדיקה.
בחלק מהמקרים נבקש ממך להעביר לנו מסמכים ו/או פרטים נוספים לצורך הטיפול בתביעתך. אם לאחר הבדיקה יתברר שהנך זכאי לתגמולי הביטוח, תפוצה על-פי דוח השמאי ובכפוף לתנאי הפוליסה. סכום התגמולים ישולם לך באמצעות סוכן הביטוח שלך / מחלקת תביעות ביטוח ימי בהראל, תוך זמן סביר מהמועד בו נקבל את כל המסמכים הדרושים לבירור התביעה.

​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת, בכל אחת מהדרכים הבאות:

 • סוכן הביטוח שלך
 • מחלקת תביעות ביטוח ימי בהראל, בטלפון: 03-7547088