ביטוחים בתחום התעשייה והמסחר הינם מהמורכבים ביותר בענף הביטוח, לאור חשיבותם להמשך תפעול התאגיד העסקי לאחר קרות אירוע ביטוחי ולהבטחת חזרה מהירה לפעילות עסקית.

ביטוחי תעשייה ומסחר נבנים במיוחד עבור כל מפעל או תאגיד עסקי בנפרד, בהתאם לפעילותו ולחשיפותיו לסיכונים, לרבות שילוב מבטחי משנה מהגדולים בעולם. כמו גם אנו מספקים פתרונות ביטוחיים לחברות ישראליות הפעילות מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

במסגרת ביטוחי תעשייה נכללים, בין היתר: ביטוחי רכוש, אובדן רווחים, אחריות כלפי צד שלישי, חבות מעסיקים, חבות מוצר, אחריות מקצועית, שבר מכני, ציוד אלקטרוני, נושאי משרה, כספים בהעברה, עבודות קבלניות ועוד.

רכוש

ביטוח אש

פוליסת ביטוח אש לעסק מעניקה כיסוי מקיף מפני סיכוני אש לרכוש מכל סוג שהוא. הפוליסה כוללת כיסוי גם בפני מקרים נוספים, כגון פריצה, נזקי טבע ורעידת אדמה.
 • כיסוי למבנה ולתכולתו מפני סיכוני אש
 • אפשרות להרחבת הכיסוי למקרי התפוצצות, רעידת אדמה ועוד
ביטוח אש

ביטוח אובדן רווחים

פוליסת ביטוח אובדן רווחים של הראל מעניקה כיסוי מפני ‏אובדן או נזקים הנגרמים כתוצאה מהפסקה או מהפרעה בתפעול העסק בעקבות נזק פיזי למבנים או לרכוש אחר.
 • כיסוי אובדן רווחים כתוצאה מהפסקה או מהפרעה בתפעול העסק, בעקבות נזק למבנה או לרכוש
ביטוח אובדן רווחים

ביטוח מכלול לעסק

מכלול לעסק הינה פוליסת ביטוח ייחודית ומקיפה לעסק, המותאמת לצורך מסחרי ומעניקה כיסוי מקיף ומותאם אישית מפני מבחר סיכונים לרכוש, למבנה ולתכולת העסק.
 • כיסוי ביטוחי לעסק מפני מגוון סיכונים, לפי בחירתך
ביטוח מכלול לעסק

ביטוח מכלול למשרד

פוליסת הביטוח מכלול למשרד מעניקה לך כיסוי מפני מבחר סיכונים למשרד, כגון: נזילות, פריצה, אש ועוד. הפוליסה מאפשרת לך לקבל חבילה מותאמת אישית ומשתלמת, ומספקת מענה לכל צורכי העסק שלך.
 • הגנה מקסימלית למשרד מפני מגוון סיכונים
 • אפשרות הרחבה לביטוח חבות כלפי צד ג', אחריות מקצועית ועוד
ביטוח מכלול למשרד

ביטוח כספים

פוליסת ביטוח כספים מעניקה לך כיסוי מקיף והגנה רחבה מפני אובדן או נזק לכספי העסק בהימצאם בכספת ו/או בזמן העברתם, וכן כיסוי בגין נזק לכספים כתוצאה משריפה, פריצה, נזקי טבע ועוד.
 • כיסוי מקיף לכספי העסק הנמצאים בכספת ו/או במעבר
 • אפשרות להרחבת הכיסוי גם לכספים בקופה רושמת, במגירה או בדירת בעל הפוליסה
ביטוח כספים

ביטוח רכוש במעבר

פוליסת ביטוח רכוש במעבר מעניקה לך כיסוי מפני אובדן או נזק לרכוש, כגון מטענים או סחורות, הנגרם בעת העברת הרכוש בכלי רכב בתחומי ישראל.
 • כיסוי מפני אובדן או נזק לרכוש במעבר
 • אפשרות הרחבה לכיסוי מפני נזקים בעת טעינה ופריקה, גניבת הרכב ועוד
ביטוח רכוש במעבר

מכלול לחבר מושב ומכלול למושב

פוליסת הביטוח מכלול לחבר מושב ומכלול למושב מעניקה לך כיסוי מפני מבחר סיכונים הקיימים למשק החקלאי תחת פוליסה אחת.
 • כיסוי מפני מבחר נזקים למשק החקלאי, לפי בחירתך
 • אפשרות להרחבות וכיסויים נוספים
מכלול לחבר מושב ומכלול למושב

ביטוח רכוש בכספת

פוליסת ביטוח רכוש בכספת מעניקה לך כיסוי מקיף והגנה רחבה במקרים של אובדן או נזק פיזי תאונתי, מקרי ובלתי צפוי לרכוש שלך בעת הימצאו בכספת הבנק, בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.
 • כיסוי מפני סיכונים לרכוש בכספת​

ביטוח רכוש בכספת

ביטוח נזקי טרור

פוליסת ביטוח נזקי טרור הינה פוליסת ביטוח לעסקים, המעניקה לך כיסוי מפני אובדן או נזק פיזי לרכוש העסק, שנגרם עקב אירוע טרור, כהגדרתו בפוליסה. כמו כן, הפוליסה מעניקה לך כיסוי בגין אובדן הכנסות עקב אובדן או נזק פיזי לרכוש כתוצאה מאירוע טרור. הכיסוי שמעניקה הפוליסה ניתן כרובד נוסף, מעבר לכיסוי המתקבל במסגרת חוק מס רכוש וקרן פיצויים.
 • כיסוי מפני אובדן או נזק לרכוש
 • כיסוי בגין אובדן הכנסות
 • כיסוי מעבר לפיצוי הניתן על-ידי מס רכוש
ביטוח נזקי טרור

ביטוח יהלומים

פוליסת ביטוח יהלומים הינה פוליסה מסוג כל הסיכונים, המיועדת לביטוח יהלומים, אבני חן, מתכות יקרות ותכשיטים מפני אובדן או כל נזק שהוא. הפוליסה מאפשרת לשלב בין מספר כיסויים.
 • כיסוי לסחורה במפעל, במשרד ובכספת​

 • כיסוי לסחורה במעבר (בשינוע)​

 • כיסוי לסחורה בתערוכות ובתצוגות

ביטוח יהלומים
הנדסי

שבר מכני

פוליסת שבר מכני הינה פוליסת ביטוח לעסקים, המעניקה כיסוי מפני נזקים אפשריים לציוד ולמכונות כתוצאה מקלקול מכני.
 • כיסוי הוצאות תיקון ורכישה של ציוד שהתקלקל: מכונות ייצור, עגורנים, מעליות, מכונות חקלאיות ועוד
 • כיסוי נזקים שנגרמו הן בעת הפעלת הציוד והן בעת מנוחה
שבר מכני

ביטוח צ.מ.ה

ביטוח צ.מ.ה הינה פוליסת ביטוח לעסקים, המעניקה כיסוי מפני מבחר סיכונים הקיימים לציוד מכני הנדסי, כגון משאבות בטון, בובקטים וכדומה.
 • כיסוי מפני נזק תאונתי לציוד מכני הנדסי, הן בזמן העבודה והן בזמן השהייה בשטח
 • אפשרות הרחבה לכיסוי מפני נזקי טבע
  ורעידת אדמה וכיסוי מפני נזק לרכוש של צד ג'
ביטוח צ.מ.ה

ביטוח ציוד אלקטרוני ומחשבים

פוליסת ביטוח ציוד אלקטרוני ומחשבים מעניקה כיסוי מפני מבחר סיכונים הקיימים לציוד אלקטרוני בעסק, כגון: מחשבים, שרתים, מרכזיות טלפון, תוכנות ועוד.
 • כיסוי לציוד האלקטרוני והמחשבים בעסק מפני תאונה, גניבה, שבר, שריפה ונזקים נוספים
 • אפשרות הרחבה לכיסוי הוצאות שחזור מידע שאבד, הוצאות תפעול עד לתיקון הנזק ועוד
ביטוח ציוד אלקטרוני ומחשבים

ביטוח עבודות קבלניות

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות מעניקה כיסוי מקיף למגוון סיכונים הקיימים בעת ביצוע עבודות קבלניות, החל משלב ההקמה, דרך ביצוע עבודות עפר ותשתיות וכלה בביטוח רכוש ואחריות כלפי צד ג' בעבור נזקים העלולים להיגרם במהלך העבודות.
 • ביטוח כל הסיכונים לרכוש המוקם, לרבות ציוד קל לבנייה, מבני עזר וחומרים
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מפני נזקים הנגרמים כתוצאה מעבודות ההקמה
 • אחריות מעסיקים מפני נזקים הנגרמים כתוצאה מעבודות ההקמה
ביטוח עבודות קבלניות
חבויות

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית מעניק לך כיסוי במקרים של תביעות נזיקין של צד ג', כתוצאה מטעות או רשלנות מקצועית. בנוסף, כוללת הפוליסה כיסוי עבור הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות אלו.
 • החזר הוצאות בגין חבות מקצועית, שמקורה ברשלנות, בטעות או בהשמטה
 • כיסוי עבור הוצאות משפטיות
ביטוח אחריות מקצועית

אחריות בעל מוסך כלפי צד ג'

פוליסת ביטוח אחריות בעל מוסך כלפי צד ג' מעניקה לך כיסוי מקיף והגנה רחבה בגין הוצאות הנגרמות בשל אחריות בעל המוסך המבוטח לנזקי גוף ורכוש שנגרמו לצד ג', על-פי פקודת הנזיקין.
 • כיסוי הוצאות חבות בשל אירוע תאונתי בלתי צפוי
 • כיסוי עבור הוצאות משפטיות
אחריות בעל מוסך כלפי צד ג'

חבות כלפי צד שלישי

פוליסת חבות כלפי צד ג' הינה פוליסת ביטוח לעסקים, המעניקה לך כיסוי בגין אחריות העסק המבוטח לנזקי גוף ורכוש שנגרמו לצד שלישי, על פי פקודת הנזיקין. בנוסף, מעניקה הפוליסה כיסוי עבור הוצאות הגנה משפטיות בגין תביעות אלו.
 • כיסוי הוצאות חבות בשל נזקי גוף או רכוש שנגרמו לצד שלישי
 • כיסוי עבור הוצאות משפטיות
חבות כלפי צד שלישי

ביטוח אובדן רישיון

פוליסת ביטוח אובדן רישיון הינה פוליסת ביטוח לעסקים, שמותאמת באופן ייחודי לרופאים, לרוקחים ולאופטומטריסטים, ומעניקה להם הבטחת הכנסה חודשית במקרה של שלילת רישיון על-ידי הרשויות, המונעת מהם לעסוק במקצועם.
 • פיצוי חודשי בגובה 75% מההכנסה החודשית המוצהרת במקרה של שלילת רישיון לרופא, לרוקח ולאופטומטריסט
ביטוח אובדן רישיון

ביטוח אחריות מעבידים

אחריות מעסיקים הינה פוליסת ביטוח לעסק, המעניקה לך כיסוי במקרים של תביעות נזיקין המוגשת על-ידי עובדים בגין פגיעה גופנית או מחלת מקצוע שנגרמה להם תוך כדי / עקב עבודתם.
 • כיסוי הוצאות חבות בגין אירוע תאונתי או מחלת מקצוע של עובד/ת
 • כיסוי הוצאות משפטיות בגין תהליכי תביעה
ביטוח אחריות מעבידים

אחריות המוצר

פוליסת אחריות המוצר מעניקה לך כיסוי מפני נזקי גוף או רכוש הנגרמים לצד שלישי, כתוצאה מאירוע תאונתי שנגרם בעקבות השימוש במוצרים המיוצרים או משווקים על-ידך, וכן הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות אלו.
 • כיסוי בגין חבות כספית עקב נזקי גוף או רכוש שנגרמו לצד שלישי בשל שימוש במוצר
 • כיסוי הוצאות הגנה משפטית
אחריות המוצר

אחריות מקצועית - פרא-רפואי

פוליסת ביטוח אחריות מקצועית - פרא-רפואי מכסה בעלי מקצוע העוסקים במקצועות הפרא-רפואיים בפני תביעות שיוגשו נגדם בגין נזקים הנגרמים לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית. כמו כן, הפוליסה ​מכסה הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות אלה.
 • כיסוי הוצאות חבות בגין נזקים שנגרמו לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית של עוסק במקצוע פרא-רפואי
 • אפשרות הרחבה לכיסויי 'מעשה השומרוני הטוב', שני מעשי רשלנות רפואית או יותר ותקופת ביטוח מוארכת
 • כיסוי הוצאות הגנה משפטית
אחריות מקצועית - פרא-רפואי

אחריות מקצועית - רפואה משלימה

פוליסת אחריות מקצועית - רפואה משלימה מעניקה לבעלי מקצוע העוסקים ברפואה משלימה כיסוי בפני תביעות שיוגשו נגדם בגין נזקים הנגרמים לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית.
 • כיסוי הוצאות חבות בגין נזקים שנגרמו לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית של עוסק ברפואה משלימה
 • אפשרות הרחבה לכיסויי 'מעשה השומרוני הטוב', שני מעשי רשלנות רפואית, אחריות שילוחית ועוד
 • כיסוי הוצאות הגנה משפטית
אחריות מקצועית - רפואה משלימה

ביטוח אחריות מקצועית לרופאים

פוליסת אחריות מקצועית לרופאים פרטיים מכסה את המבוטחים בפני תביעות שיוגשו נגדם בגין נזקים הנגרמים לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית. כמו כן, מכסה הפוליסה הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות אלה.
 • כיסוי הוצאות חבות בגין נזקים שנגרמו לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית של רופאים פרטיים
 • אפשרות הרחבה לכיסויי 'מעשה השומרוני הטוב', שני מעשי רשלנות רפואית או יותר ותקופת ביטוח מוארכת
 • כיסוי הוצאות הגנה משפטית
ביטוח אחריות מקצועית לרופאים

אחריות מקצועית - רופאי שיניים

פוליסת הביטוח אחריות מקצועית - רופאי שיניים מכסה את המבוטחים בפני תביעות שיוגשו נגדם בגין נזקים הנגרמים לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית. כמו כן, הפוליסה מכסה הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות אלה.
 • כיסוי הוצאות חבות בגין נזקים שנגרמו לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית של רופא שיניים
 • אפשרות הרחבה לכיסויי 'מעשה השומרוני הטוב', אחריות צולבת והגנה בפני הליכים פליליים / משמעתיים, הגנה על שמו הטוב של המבוטח והגנת הפרטיות
 • כיסוי הוצאות הגנה משפטית
אחריות מקצועית - רופאי שיניים

ביטוח נאמנות עובדים

פוליסה לביטוח נאמנות עובדים מכסה את המבוטח מפני נזק כספי ישיר אשר נגרם לעסק כתוצאה ממעילה של עובד, שבוצעה מתוך כוונה לגרום לעסק נזק, או לחילופין, להשיג למועל ו/או לאחרים טובות הנאה. הכיסוי מוגבל לסכום גבול האחריות הנקוב בפוליסה.
 • כיסוי נזק ישיר שנגרם עקב מעילת עובדים​

ביטוח נאמנות עובדים
ימי

ביטוח מטענים וסחורות

פוליסת ביטוח מטענים וסחורות מעניקה לך כיסוי נגד סיכונים תאונתיים למטענים בזמן הובלתם, כגון טביעת האנייה, שריפה בנמל, תאונת דרכים בהובלה יבשתית וכדומה.
 • כיסוי ביטוחי במקרה של אירוע תאונתי שנגרם למטענים ולסחורות בעת הובלתם
 • ביטוח לסחורה בהעברה - למובילים ולבעלי מטענים המעבירים סחורה בארץ
ביטוח מטענים וסחורות

ביטוח כלי שייט

פוליסת ביטוח כלי שייט מעניקה כיסוי מפני מגוון סיכונים לכלי השייט, לרכוש ולשטים בו וכיסוי הוצאות בגין האחריות החוקית החלה על בעל כלי השייט כלפי צד שלישי.
 • כיסוי הוצאות בגין נזקים לכלי השייט, לרכוש ולשטים בו
 • כיסוי הוצאות בגין חבות משפטית כלפי צד שלישי
ביטוח כלי שייט
סיכונים מיוחדים

ביטוח סיכוני סייבר

פוליסת ביטוח סיכוני סייבר מעניקה לך כיסוי מקיף והגנה רחבה מפני מבחר סיכונים הנובעים ממתקפה או מאירוע סייבר כגון אובדן מידע או נזק הנגרם למערכות מידע אלקטרוני, למחשבים, לשרתים או לרכוש נוסף.
 • כיסוי לאובדן מידע או נזקים למערכות מידע אלקטרוני
 • כיסוי לנזקים למחשבים, לשרתים ועוד
 • כיסוי הוצאות פיצויים לצד שלישי
ביטוח סיכוני סייבר

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מעניק הגנה לדירקטורים ולנושאי משרה מפני תביעות בגין מעשה שלא כדין אשר ארע או שנטען שארע במסגרת תפקידם בחברות ציבוריות, פרטיות, חברות לתועלת הציבורית ועוד.
 • הגנה מפני תביעות אישיות כנגד דירקטורים או נושאי משרה בגין מעשה שלא כדין במסגרת תפקידם
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח אחריות מקצועית ליועצי השקעות

ביטוח אחריות מקצועית ליועצי השקעות מעניק לך כיסוי מקיף והגנה רחבה במקרים של תביעת צד שלישי, המוגשת בגין הפרת חובה מקצועית, טעות, מחדל או השמטה של מידע מקצועי, לרבות בגין אי-נאמנות עובדים.
 • כיסוי הוצאות משפטיות במקרה של תביעת חבות כנגד יועצי השקעות בגין הפרת חובתם המקצועית, רשלנות וגרימת נזק ללקוח
ביטוח אחריות מקצועית ליועצי השקעות

ביטוח אחריות אינטרנט

ביטוח אחריות אינטרנט מיועד לחברה, לעסק או למפעל המפעיל אתר אינטרנט המשמש אותו לצורכי פרסום ומידע וגם לצרכים עסקיים, כגון: קבלת הזמנות, הזמנת מוצרים, ביצוע עסקאות שונות ועוד.
 • כיסוי בגין נזקים עצמיים, כמו אובדן רווחים עקב הפרעה לפעילות האתר, אובדן קניין רוחני והוצאות יחסי ציבור
 • כיסוי נזקים לצד שלישי, כמו חבות בגין מעשה שלא כדין בפרסום
ביטוח אחריות אינטרנט

ביטוח חבות משולב לחברות תוכנה וחומרה

ביטוח חבות משולב לחברות תוכנה וחומרה מעניק הגנה בפני תביעות משפטיות בנושא אחריות מקצועית ואחריות המוצר לחברות מתחום החומרה והתוכנה.
 • כיסוי חבות המבוטח בגין מחדל, טעות, השמטה, כשל ואי-מתן שירות
 • כיסוי חבות המבוטח בגין נזקי גוף או רכוש שנגרמו בגלל מוצר החברה
ביטוח חבות משולב לחברות תוכנה וחומרה

ביטוח אחריות מדיה

פוליסת ביטוח אחריות מדיה מעניקה לחברות העוסקות בתחום התקשורת והפרסום הגנה רחבה מפני תביעות, כגון: הוצאת דיבה, לשון הרע, השמצה ועוד.
 • כיסוי אחריותה החוקית של חברת המדיה בתביעות של צד שלישי בגין מחדל, טעות או השמטה בפרסום
ביטוח אחריות מדיה

ביטוח ניסויים קליניים

פוליסת הביטוח ניסויים קליניים מעניקה לך כיסוי במקרה של תביעת נזיקין של המשתתפים בניסוי קליני או של צד שלישי, כוללת כיסוי עבור הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות מסוג זה, ומכסה את אחריותו של יזם או מממן הניסוי, וכן את אחריותם של כל המעורבים בניסוי.
 • כיסוי הוצאות חבות במקרה של תביעת נזיקין של משתתף/ים בניסוי או של צד שלישי
 • כיסוי הוצאות משפטיות בגין תהליכי תביעה אלו
ביטוח ניסויים קליניים

ביטוח זיהום

פוליסת ביטוח זיהום מעניקה לך הגנה רחבה במקרה של זיהום תאונתי ובלתי צפוי ובמקרה של זיהום סביבתי מצטבר הנגרם מתיעוש, מתחנות דלק ועוד.
 • כיסוי מפני נזקי רכוש וגוף שנגרמו בעקבות אירוע זיהומי
 • כיסוי עבור אירוע זיהומי קיים, שאינו ידוע, וגם עבור אירוע זיהומי עתידי
ביטוח זיהום

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף