בימים של אי וודאות, אנו בהראל לעסקים רואים את תפקידינו כמשמעותי ביותר
במתן פתרונות שיעניקו ביטחון ככל הניתן, לבעלות ובעלי עסקים קטנים    הראל כ​אן​ בשביל העסקים הקטנים​​ עם כיסויים גם לעבודה מהבית​*
  • ביטוח תכולה מורחב לר​כוש של העסק שנמצא בבית העובדים עד 2​0,000 ₪ לעובד
  • ביטוח מורחב לציוד אלקטרוני נייד בבית העובדים עד 10,000 ₪ לעובד
  • ביטוח צד שלישי מורחב גם בבית העובדים
  • ביטוח חבות מעבידים מורחב לעבודה מבית העובדים
הטבות למבוטחי עסק בהראל בזמן מלחמת חרבות ברזל​​


צריכים סיוע מהמומחים שלנו בעקבות המצב? הקליקו למילוי פרטים ונחזור אליכם


​​ ​

בלחיצה על הכפתור תועבר לאתר חיצוני של חברת חשבונית ירוקה בע"מ**​​​​​​​​

morning מציעה מגוון פתרונות:

בלחיצה על כל אחד מהקישורים תועבר לאתר חיצוני של חברת חשבונית ירוקה בע"מ**​​​​

​​​​​​*הרחבת כיסויים לעסקים קטנים גם לעבודה מהבית בהתאם לתנאים הבאים: 

• ביטוח רכוש בפוליסות עם ביטוח תכולה, ובמקרה בו התכולה נמצאת בבית העובד (ולא מדובר בתכולה אישית של העובד)- הכיסוי לתכולה זו יורחב לסכום ביטוח של 20,000 ₪ לעובד ומקסימום 200,000 ₪ לכל העובדים ביחד (למקרה ולתקופה), על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתת-ביטוח השתתפות עצמית בגין הרחבה זו – 1,000 ₪ 

• ​הרחבת ביטוח ציוד אלקטרוני בפוליסות עם פרק ציוד אלקטרוני - יורחב הפרק לכלול הרחב ציוד נייד (שהינו רכוש המבוטח) בבית העובד, עד לסך 10,000 ₪ לעובד ומקסימום 100,000 ₪ לכל העובדים ביחד (למקרה ולתקופה), על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתת-ביטוח השתתפות עצמית בגין הרחבה זו - 1,000 ₪ 

• הרחבת ביטוח צד שלישי - הכיסוי יורחב לפעילות חוץ, לרבות בבתי עובדי המבוטח 

• הרחבת ביטוח חבות מעבידים - הכיסוי יורחב גם בעת עבודתו של העובד בביתו. 

​​​​​**הנך מועבר לאתר חיצוני של חברת חשבונית ירוקה בע"מ (morning חשבונית ירוקה). המידע באתר החיצוני הינו בבעלותה הבלעדית של morning חשבונית י​רוקה, להראל אין ולא תהא כל אחריות בקשר לאתר החיצוני, התוכן המצוי בו ו/או כל דבר המוצע ומוצג בו ו/או השירות המוענק במסגרתם ו/או טיבם של אלה ותכונותיהם • הראל אינה צד בהתקשרות בין לקוחותיה לחברת morning חשבונית ירוקה, כ​כל שתהיה, וכן אינה ולא תהא אחראית בשום אופן למחירים או להטבות או לכל עניין הנובע או הקשור בהם • הראל אינה מתחייבת כי המחירים בפרסומים השונים של morning חשבונית ירוקה נמוכים מהמחירים בהם נ​יתן ​לרכוש את אותו מוצר או שירות בדרך אחרת • הראל אינה אחראית למידע שהלקוחות מעבירים לחברת morning חשבונית ירוקה ולשימוש שיעשה במידע המועבר כאמור.​