>

​​​כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח לעסקים של הראל, הכוללת כיסוי מפני נזקי אש, באפשרותך לקבל פיצוי כספי בגין רכוש שניזוק בעקבות שריפה, ברק או התפוצצות, בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה על-ידך.

במסגרת התהליך, תתבקש למלא טופס הודעה על תביעת נזק לרכוש העסק ולצרף מסמכים נוספים.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת תביעה בגין נזקי אש בפוליסת ביטוח לעסק.​

ככלל, אנו ממליצים לך לקבל הכוונה מסוכן הביטוח שלך בטרם הגשת התביעה, על-מנת שתוכל לקבל הכוונה ולמצות את זכויותיך.

עם היוודע לך על נזק, פנה לסוכן הביטוח שלך או למוקד תביעות ביטוח כללי בטלפון: 03-9294000, על-מנת להודיע על הנזק וכדי לקבל הנחיות לגבי תיאום הגעת שמאי, במידת הצורך, שיפעל לבירור נסיבות האירוע והיקף הנזק.

שעות פעילות המוקד:
בימים א'-ה': 7:30-19:00
בימי ו' וערבי חג: 7:30-12:00​

​במקביל למסירת ההודעה, תתבקש למלא גם טופס הודעה על נזק לרכוש בדירה ו/או בעסק ולהעבירו אלינו, בצירוף מלוא המסמכים הנדרשים:
  • הצעות מחיר לתיקון הנזק, או חשבוניות / קבלות בגין התיקון
  • סקר הערכת תכולה ו/או הערכת תכשיטים
  • תמונות של הנזק
  • כל מסמך אחר המסייע להוכחת הנזק
  • צילום המחאה מבוטלת
  • בנזקי גוף – מלוא התיעוד הרפואי הרלוונטי ותמונות הנזק

את הטופס והמסמכים תוכל להעביר לנו באחת הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך
באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: tviotrs@harel-ins.co.il  
באמצעות הפקס, למספר: 03-7549729
באמצעות הדואר, לכתובת: אבא הלל 3, ת"ד 10951 רמת גן, מיקוד 5211902

עם קבלת ההודעה ובמידת הצורך ימונה מטעמנו שמאי ו/או מומחה אחר לבדיקת נסיבות האירוע והיקף הנזק, אשר יתאם מולך מועד לביצוע הבדיקה.
בחלק מהמקרים נבקש ממך להעביר לנו מסמכים ו/או פרטים נוספים לצורך הטיפול בתביעתך. 
אם לאחר הבדיקה יתברר שהנך זכאי לתגמולי הביטוח, תפוצה על-פי דוח השמאי, במידה וקיים, ובכפוף לתנאי הפוליסה. סכום התגמולים ישולם לך באמצעות סוכן הביטוח שלך, תוך זמן סביר מהמועד בו נקבל את כל המסמכים הדרושים לבירור התביעה. ​
באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת, בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • סוכן הביטוח שלך
  • אזור המידע האישי באתר הראל
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון: 2735*
  • מוקד תביעות ביטוח כללי, בטלפון: 03-9294000, 4000*​