​פוליסת אחריות מקצועית - רפואה משלימה מעניקה לבעלי מקצוע העוסקים ברפואה משלימה כיסוי בפני תביעות שיוגשו נגדם בגין נזקים הנגרמים לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית.
כמו כן, הפוליסה מכסה הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות אלה.​

 • כיסוי הוצאות חבות בגין נזקים שנגרמו לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית של עוסק ברפואה משלימה
 • אפשרות הרחבה לכיסויי 'מעשה השומרוני הטוב', שני מעשי רשלנות רפואית, אחריות שילוחית ועוד
 • כיסוי הוצאות הגנה משפטית
 • למי מיועדת הפוליסה?

  ​פוליסה זו מיועדת לבעלי מקצוע העוסקים בתחום הרפואה המשלימה, החשופים לתביעות נזיקין בגין נזקים הנגרמים לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית.

  עיקרי הפוליסה

  פוליסה זו מאפשרת לך לקבל החזר הוצאות חבות שעלולות לחול עליך בשל תביעה משפטית בגין הפרת חובה מקצועית שמקורה ברשלנות, בטעות או בהשמטה שנעשו על-ידך, על-ידי קודמך או על-ידי כל אדם שהועסק או מועסק על-ידך או על-ידי קודמך.  כמו כן, הפוליסה מעניקה כיסוי עבור הוצאות משפטיות בגין תהליכי תביעה אלו.
  פוליסת זו יכולה להירכש כמוצר עצמאי, אך על-מנת לקבל כיסוי מרבי מפני מבחר הסיכונים הקיימים לעסק שלך, אנו ממליצים לך לשלב ביטוח זה ככיסוי נוסף במסגרת פוליסה מקיפה לעסק שלך.

  הרחבות נוספות

  • הרחבה ל"מעשה השומרוני הטוב":
   כיסוי לפעולות שביצע המבוטח תוך מתן טיפול רפואי בזירת התרחשות של מצב חירום רפואי, תאונה או אסון, בעת שנכח במקום במקרה או כשנתן מענה לקריאת מצוקה.
  • הרחבה לשני מעשי רשלנות רפואית או יותר:
   פוליסה זו מורחבת לכיסוי פעולות שבוצעו תוך מתן טיפול ושעונות על אחד מהתנאים הבאים:
   א. הנובעות במישרין או בעקיפין מעילה דומה, משותפת או זהה, ו/או שאפשר לייחסן לעילה כזאת.
   ב. שהתרחשו במהלך הטיפול באותה מחלה או נזק גופני.
   במקרה כאמור, אם אי אפשר לקבוע מאילו מהמקרים נגרמה הרשלנות הרפואית, הרי המועד המוקדם ביותר יהיה תאריך הרשלנות.
  • הרחבה למזמין עבודה:
   פוליסה זו מורחבת לכיסוי אחריותו של מזמין העבודה בגין העבודה שאותה המבוטח מבצע בעבורו.
  • כיסוי אחריות שילוחית:
   פוליסה זו מורחבת לכיסוי אחריותו השילוחית של המבוטח בגין הפעלת צוות מטפלים ברפואה משלימה ובאירועים.
   ההרחבה מותנית בציון שמות המטפלים ברשימת הפוליסה לפני הפעלתם על-ידי המבוטח.
  • הרחבה לתקופת ביטוח מוארכת ​ERP:
   במקרה של ביטול הפוליסה או אי-חידושה, ובלבד שהעילה לביטולה או לאי-חידושה אינה ניסיון להונות את החברה, ו/או במקרה של  אי-תשלום פרמיה, תכוסה חבות המבוטח, ללא תוספת פרמיה, לגבי תביעות שמקורן ברשלנות רפואית שבוצעה החל מהתאריך הרטרואקטיבי ועד לתום הפוליסה.

  איך מצטרפים?

  באפשרותך להצטרף לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך ולרצונותיך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצעה לביטוח ולהעבירו אלינו. אם אין לך סוכן ביטוח, פנה לשירות הלקוחות של הראל ואנו נפנה אותך לסוכן ביטוח.

   

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף