​אנו עושים כל שביכולתנו על מנת לסייע לך לממש את זכויותיך על פי תנאי הפוליסה.
העמדנו לרשותך מספר מדריכים הכוללים הוראות מפורטות להגשת הבקשה למימוש זכויותיך. המדריכים כוללים הנחיות והסברים, טפסים וקישורים לביצוע פעולות באופן דיגיטלי, על-מנת שתוכל לממש את זכויותיך בקלות וביעילות.

להגשת תביעת ביטוח רכב

בקשה לפיצוי בגין נזק לרכב כתוצאה מתאונת דרכים

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח המקיף לרכב, באפשרותך לקבל פיצוי כספי במקרה שרכבך ניזוק באירוע מקרי ובלתי צפוי מגורם חיצוני כמו: רכב נוסף, אדם, חפץ או בעל-חיים, או באופן עצמי ותאונה מכל סוג שהוא. במסגרת תהליך התביעה, תתבקש למלא טופס בקשה לטופס הודעה על תאונה ולצרף מסמכים נוספים וקבלות.

button

הנחיות במקרה של תאונת דרכים עם נפגעים

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח החובה לרכב של הראל, הנך מכוסה בגין נזקי גוף במקרים של תאונת דרכים. להבטחת הכיסוי הביטוחי בפוליסה זו עליך לפנות למשטרה עם קרות תאונת הדרכים ולהעביר הודעה על כך לחברת הביטוח שביטחה את הרכב בו נסעת / נהגת.

button

בקשה לפיצוי במקרה של גניבה מהרכב

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח המקיף לרכב של הראל, באפשרותך לקבל פיצוי כספי במקרה של פריצה לרכב תוך כדי גרימת נזק, או גניבת חלקים מהרכב עצמו. במקרים של פריצה לרכב עבור נזקים שנגרמו לרכב. בחלק מפוליסות הביטוח המקיף לרכב קיים כיסוי גם במקרה של גניבת חפצים אישיים הנמצאים ברכב.

button

פיצוי במקרה של פגיעה בזדון ברכב

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח המקיף לרכב של הראל, באפשרותך לקבל פיצוי כספי במקרה של פגיעה בזדון ברכבך (פגיעה של גורם חיצוני בכוונה תחילה), למשל: שריטות, בעיטות ועוד. במסגרת תהליך התביעה, תתבקש למלא טופס הודעה על תאונה ולצרף מסמכים נוספים.

button

בקשה לפיצוי בגין נזק במקרה של ניסיון גניבת רכב

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח המקיף לרכב של הראל, באפשרותך לקבל פיצוי כספי במקרים של ניסיון שלא צלח לגניבת רכבך, אך גרם לנזק למערכות פנימיות ברכב. לדוגמא: מערכת המיגון, ההתנעה, ההיגוי ועוד. נזק בתוך הרכב לא ייחשב כניסיון גניבה של הרכב, גם אם הוא נעשה לצורך חשיפת כבלי ההתנעה ועוד.

button

בקשה לפיצוי במקרה של גניבת רכב

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח המקיף לרכב של הראל, באפשרותך לקבל פיצוי כספי חד-פעמי במקרה של גניבת רכבך. במסגרת תהליך מימוש הזכויות, תתבקש להגיש תלונה במשטרה ולהעביר אלינו אישור על כך.

button

בקשה לפיצוי בגין נזקי טבע שנגרמו לרכב

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח המקיף לרכב של הראל, באפשרותך לקבל פיצוי כספי בגין נזק שנגרם לרכב כתוצאה ישירה מנזקי מזג אוויר, לדוגמה: ברד כבד, נזקים בעקבות סופה, רוחות חזקות או מזג אוויר סוער ועוד. במסגרת תהליך התביעה, תתבקש למלא טופס הודעה על תאונה ולצרף מסמכים נוספים.

button

בקשה לפיצוי במקרה של שריפת רכב

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח המקיף לרכב של הראל, באפשרותך לקבל פיצוי כספי במקרה של נזק שנגרם לרכב כתוצאה מהתלקחות, אש או שריפה. במסגרת תהליך התביעה, תתבקש למלא טופס הודעה על תאונה ולצרף מסמכים נוספים.

button

הגשת תביעת צד ג' בביטוח רכב

אם רכבך נפגע מרכב המבוטח בהראל וטרם תוקן, באפשרותך להצטרף למסלול הסדר לצד ג', המציע טיפול מהיר ויעיל לתיקון רכבך באחד ממוסכי ההסדר של הראל, ומעניק לך שקט נפשי וחיסכון בזמן ובכסף. באפשרותך לבדוק האם הרכב הפוגע מבוטח בהראל ולקבל הצעה להצטרפות למסלול הסדר לצג ג' באמצעות המערכת לבדיקת כיסוי ביטוחי. אם כבר תיקנת את רכבך או שאינך מעוניין בהצטרפות למסלול ההסדר לצד ג', באפשרותך להגיש תביעה לצורך דרישת פיצוי עבור הנזק שנגרם לך באמצעות המערכת להגשת תביעת צד ג'. לחלופין, באפשרותך להגיש את תביעתך באמצעות סוכן הביטוח שלך, או באופן עצמאי באמצעות כל אחת מדרכי ההתקשרות עמנו.

button