>

כמבוטח בפוליסת ביטוח רכב של הראל, עומדים לרשותך מגוון נותני שירות בתחום שירותי הדרך והשירותים לרכב. מדריכי נותני שירות כוללים הנחיות, הסברים וטפסים, שיסייעו לך להזמין ולהי​עזר בשירותים, כגון: החלפת גלגל, הזמנת חילוץ לרכב, תיקון שמשות ועוד.​