​כמבוטח בפוליסת ביטוח רכב של הראל, עומדים לרשותך מגוון נותני שירות בתחום שירותי הדרך והשירותים לרכב. מדריכי נותני שירות כוללים הנחיות, הסברים וטפסים, שיסייעו לך להזמין ולהיעזר בשירותים, כגון: החלפת גלגל, הזמנת חילוץ לרכב, תיקון שמשות ועוד.

איך להזמין רכב חלופי?

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח המקיף לרכב של הראל הכוללת כיסוי לרכב חלופי, באפשרותך לפנות למוקד ספק השירות המופיע בפוליסה שברשותך ולקבל רכב חלופי במקרים המוגדרים בפוליסה ובכפוף לתנאיה.

button

איך להזמין שירותי גרירה לרכב?

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח המקיף לרכב של הראל הכוללת כיסוי לגרירה, באפשרותך לפנות למוקד ספק השירות המופיע בפוליסה שברשותך, כדי להזמין גרר שיפנה את רכבך למוסך או לחניון כבקשתך, במקרים כגון רכב תקוע או תאונה, בכפוף לתנאי הפוליסה שלך.

button

איך להזמין שירותי דרך?

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח המקיף לרכב של הראל הכוללת כיסוי לשירותי דרך, באפשרותך לפנות למוקד ספק השירות המופיע בפוליסה שברשותך לקבלת שירותים כגון תיקונים קלים, התנעה וחילוץ לרכב, בכפוף לתנאי הפוליסה.

button

איך להזמין שירות תיקון לשמשות הרכב?

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח המקיף לרכב של הראל הכוללת כיסוי שבר של שמשות הרכב, באפשרותך לפנות למוקד ספק השירות המופיע בפוליסה שברשותך ולהזמין איש מקצוע לתיקון שמשת הרכב, בכפוף לתנאי הפוליסה שלך.

button

איך להזמין שירות תיקוני דרך קלים?

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח המקיף לרכב של הראל הכוללת כיסוי לשירותי דרך וגרירה, באפשרותך לפנות למוקד ספק השירות המופיע בפוליסה שברשותך לקבלת שירותי תיקון קלים, בכפוף לתנאי הפוליסה.

button

איך להזמין שירות החלפת גלגל?

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח המקיף לרכב של הראל הכוללת חבילת שירותי דרך מורחבת, באפשרותך לקבל שירותי החלפת גלגל ברכב במקרים של תקר (פנצ'ר) בגלגל, בכפוף לתנאי הפוליסה.

button

איך להזמין שירות החלפת נורות לרכב?

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח המקיף לרכב של הראל הכוללת כיסוי לשירותי דרך וגרירה, באפשרותך לפנות למוקד ספק השירות המופיע בפוליסה שברשותך ולקבל תמורת תשלום שירות החלפת נורות ברכב, בכפוף לתנאי הפוליסה.

button

איך להזמין שירות חילוץ לרכב?

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח המקיף לרכב של הראל הכוללת כיסוי לשירותי דרך וגרירה, באפשרותך לקבל שירותי חילוץ לרכב במקרים בהם רכבך זקוק לחילוץ, בכפוף לתנאי הפוליסה.

button

איך להזמין שירות פריצה לרכב?

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח המקיף לרכב של הראל, הכוללת חבילת שירותי דרך מורחבת, באפשרותך לקבל שירותי פריצה לרכב שננעל, בכפוף לתנאי הפוליסה.

button

איך להזמין שירות אספקת דלק?

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח המקיף לרכב של הראל, הכוללת חבילת שירותי דרך מורחבת, באפשרותך לפנות למוקד ספק השירות המופיע בפוליסה שברשותך ולקבל שירות אספקת דלק במקרה בו רכבך נתקע ללא דלק, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית ומחיר הדלק שסופק.

button

הראל סוויץ' ביטוח רכב - נוסעים מעט, משלמים מעט. לפרטים חייגו: 2010*

בדקו כמה תשלמו