גילוי נאות - רכב משומש

החל מיום 6.12.2008 נכנס לתוקפו חוק מכירת רכב משומש.

על פי החוק, זכאי רוכש רכב משומש לקבל מכל מבטח שביטח את הרכב שרכש, את המידע הבא, המעיד על מצב הרכב ותקינותו:

  • סכום תגמולי הביטוח אשר שולמו בעד הרכב לרבות סכום תגמולי הביטוח בגין ירידת ערך.
  • פירוט סוג הנזק הנגרם לרכב.

כמו כן, מחייב החוק את המבטחים לשמור מידע על הרכבים שביטחו במשך שבע שנים מהיום שהמידע הגיע לידיהם.
תמורת השירות מאפשר החוק למבטחים לגבות תשלום בגין ההוצאות הכרוכות במסירת המידע.

מבקש המידע (רוכש הרכב) יפנה למוקד התביעות בהראל טל: 03-9294000, ויונחה בתנאים להעברת המידע לרבות הצגת תצהיר חתום בנוכחות עורך דין ואופן העברת דמי התשלום בגין המידע למבטחת.

להורדת טופס התצהיר על רכישת רכב ובקשת המידע

כלים נוספים

טסים לחו"ל בקרוב? ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל

לרכישה