>


הראל Charge

כי גם​ לעמדת הט​​​​עינה שלך ​מגיע כיסוי​

ביטוח לעמדת ט​עינה פרטית 
ה​​​מכסה נזק​ים לעמדת​ הטעינה ונזק לצד ג' 
כתוצ​א​ה מעמדת הטעינה או השימוש בה ​​​​
למה דווקא הראל?​​

 ​
שקט נפשי  במקרה של נזק לרכוש או לגוף
של צד שלישי בעל פוטנציאל נזק גבוה
שקט נפשי במקרה של נזקלרכוש או לג​וף של צד שלישי
 
בחירת גבול אחריות לכיסוי נזק לצד שלישי 3 מיליון ₪גב​ול א​חריות לכיסוי נזק לצד שלישי
עד 3 מליון ₪
 
אפשרות לבטח עד שתי עמדות טעינה
במסגרת פוליסה אחת
אפשרות לבטח עד
של​וש עמד​ות טעינה
במסגרת פוליסה אחת
 
מענה לדרישות ועדי בתים
משותפים לכיסוי ביטוחי כתנאי להתקנת
עמדת טעינה פרטית
מענה לדרישות ועדי בתים ​
משותפים לכיסוי ביטוחי כתנאי להתקנת עמדת טעינה פרטית​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

עיקרי הפוליסה

 

​​

איך​​ מ​​​​​צטרפים?


באמצעות פנייה
לסוכן האישי​

שאלות ותשובות אודות ביטוח עמדת טעינה לרכב חשמלי והיברידי

 • ​לבעלי רכב חשמלי או "פלאג-אין היברידי", שבבעלותם עמדת טעינה חשמלית פרטית. ניתן לבטח עד שלוש עמדות טעינה במסגרת פוליסה אחת.​

  מיקום העמדה יכול להיות בשטח בית פרטי, בשטח חניה פרטית של המבוטח בבניין משותף, או בשטח העסק או החברה של בעלי הרכב. הפוליסה מתאימה לחניה פתוחה, חניה מקורה (מתחת לגג) או לחניה בחניון תת-קרקעי. ניתן לבטח עמדת טעינה העומדת בתנאים הבאים: 

  • ​העמדה בבעלות המבוטח

  • נמצאת בשטח מדינת ישראל

  • הותקנה על-ידי חשמלאי מוסמך ומתוחזקת בהתאם להוראות הדין, על-ידי הגורמים המוסמכים

  • ​כיסוי נזק לעמדת הטעינה –בין היתר עקב הסיכונים: שריפה, התפוצצות, התנגשות, נזקי טבע או גניבה ועוד (בהתאם לתנאי הפוליסה ולמפרט הפוליסה).​
  • כיסוי נזק שנגרם לגוף או לרכוש של צד שלישי, מעמדת הטעינה או כתוצאה מהשימוש בה (עד גבול האחריות הנקוב במפרט הפוליסה).

 • ​​​בעלי עמדת טעינה עלולים למצוא עצמם חשופים לתביעה בסכום משמעותי, בעקבות נזק שנגרם כתוצאה מהשימוש בה, ולא תמיד די בסכום גבול האחריות במסגרת פוליסת ביטוח הדירה או העסק.

  רכישת כיסוי ביטוחי לעמדת הטעינה תגדיל את סכום גבול האחריות, ותקנה לכם שקט נפשי.

  מומלץ להתאים את הפוליסה לצרכים הייחודיים שלכם ולסכום גבול האחריות המתאים לכם עבור נזקים שיגרמו לצד שלישי, כתוצאה משימוש בעמדת הטעינה. ​

 • ​תלוי בתנאי הפוליסה של הבית המשותף. מומלץ לאדם המתגורר בבית משותף ושבבעלותו עמדת טעינה פרטית, שאינה מכוסה במסגרת הפוליסה של הבית המשותף, לרכוש ביטוח עבור עמדת הטעינה החשמלית של רכבו. ​

 • ​​​הביטוח המקיף לרכב מכסה את הנזק שעלול להיגרם לרכב המבוטח ואת הנזק שעלול להיגרם כתוצאה מהשימוש ברכב זה.

  ביטוח עמדת הטעינה, לעומת זאת, מכסה את עמדת הטעינה ואת הנזק הנגרם לצד שלישי מעמדת הטעינה או כתוצאה מהשימוש בה.

  פוליסות אלה אינן מחליפות זו את זו.

  כמו כן, גבולות האחריות של הביטוח המקיף לרכב עלולים שלא להספיק לכיסוי הנזק הנרחב העלול להיגרם לצד שלישי בשל השימוש בעמדת הטעינה.

  ביטוח עמדת הטעינה יגדיל את סכום גבול האחריות הכולל בגין נזק לצד שלישי. ​

​*פוליסת עמדת טעינה כוללת תנאים וחריגים כלליים אשר חלים על כל פרקי הפוליסה וכן תנאים וחריגים ספציפיים אשר חלים על כל פרק בנפרד. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסת הביטוח.​​​​​