​​

​קרוב ללב קרוב לכיס.
 כיסוי מורחב לתכשיטים ושעוני יד עד 20% משווי התכולה
המפתחות​​ נעלמו?
הטבה של כיסוי לאובדן מפתחות -עד גבול 1,000 ₪ ובתשלום השתתפות עצמית
מכל הבא ליד.
רכישת הרחבות לתכולה לפי הצורך: מחשב נייד, ציוד צילום , אופנים וכו​​​​​​