​מחלת הסרטן הינה אירוע המשנה את חיי האדם ומשפחתו ודורש אמצעים כלכליים ונפשיים להתמודדות עמה, לצד הצורך בליווי ובטיפול הרפואי המקצועי.

מענקית סרטן הינה פוליסת ביטוח מחלות קשות, המעניקה לך פיצוי כספי חד-פעמי בסכום שרכשת בעת הצטרפותך לפוליסה במקרה של גילוי מחלת הסרטן. סכום זה נועד לסייע לך בהתמודדות עם מצבך הבריאותי החדש ועם ההוצאות הגבוהות הכרוכות בטיפול במחלה, ובכך להגדיל את הסיכוי להחלמה.

 • פיצוי כספי חד-פעמי בגין מחלת הסרטן, בהתאם לסכום שרכשת
 • בחירת סכום הפיצוי החל מ- 50,000 ₪ ועד ל 500,000 ₪
 • תקופת אכשרה של 90 יום
 • פיצוי נוסף בגין מקרה שני של מחלת הסרטן לאחר 5 שנים
 • ​​​למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסה זו מיועדת למעוניינים בפיצוי כספי קבוע מראש בעת גילוי של מחלת הסרטן, ללא תלות בעלות הטיפול הרפואי או בסכום ביטוח בסיסי.

  עיקרי הפוליסה

  פוליסת הביטוח מענקית סרטן מאפשרת לך לבחור סכום פיצוי חד-פעמי, החל מ- 50,000 ₪ ועד ל- 500,000 ₪, שישולם לך במקרה של גילוי מחלת הסרטן. בנוסף, הפוליסה מאפשרת הרחבת התשלום גם לסרטן שד מקומי או לביצוע ניתוח לטיפול בסרטן הערמונית. כמו כן, מעניקה הפוליסה פיצוי בגין מקרה שני של מחלת הסרטן, לאחר 5 שנים.

  תנאי הצטרפות

  • הצטרפות מגיל 0* ועד גיל 64.
  • תקופת הביטוח הינה עד גיל 75.
  • תקופת האכשרה הינה 90 יום.
  • ​דמי הביטוח בגין התוכנית משתנים מדי 5 שנים, מגיל 65 (גם אם טרם חלפו 5 שנים ממועד שינוי הפרמיה האחרון). עד גיל 75 הפרמיה תהיה קבועה.

  * לגבי תינוקות עד גיל שנה - יש לצרף לטופס ההצעה את תעודת השחרור מבית החולים.

 • ​פיצוי חד-פעמי בעת גילוי מחלת הסרטן

  פוליסה זו מעניקה לך כיסוי למצב בו תאובחן כחולה במחלת הסרטן, בהתאם לרשימה המופיעה המצורפת לפוליסה, ובמסגרתה תקבל פיצוי חד-פעמי, שאינו תלוי בסכום ביטוח בסיסי.

  ניתן להצטרף לפוליסה עד גיל 64, ולהמשיך את הביטוח עד גיל 75. בהגיע המבוטח לגיל 65 , יוקטן סכום הביטוח מדי שנה בשיעור של 5% מסכום הביטוח המקורי.

  תקופת אכשרה

  תקופת האכשרה למקרה ביטוח ראשון הנה 90 יום מתחילת הביטוח. למקרה ביטוח שני תהיה תקופת אכשרה מיוחדת של 365 יום, שתחל מיום קרות מקרה הביטוח הראשון.

  דמי ביטוח

  דמי הביטוח (הפרמיה) המשולמים בגין התוכנית משתנים מדי 5 שנים. החל מגיל 65 מתקבעים דמי הביטוח (גם אם טרם חלפו 5 שנים ממועד השינוי האחרון), בצמוד למדד.

כלים נוספים

לזה אתם חייבים להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה