>

​ביטוח ​מענקית סרטן

פיצוי כספי חד-פעמי במקרה של חלילה גילוי מחלת הסרטן.

לקבלת הצעה ​​

​למה דווקא הראל?​​​

פיצוי כספי של עשרות אלפי​ ₪ על פי בחירה
הפיצוי ניתןבעת גילוי המחלה
פיצוי נוס​ף בגין מקרה שנישל מחלת הסרטן לאחר 5 שנים
ללא תלות בהכנסות​​מביטוחים נוספים​​​​​​​​​​​​

​​עיקרי ה​ביטוח

​​


​​

*דמי הביטוח על-פי הפוליסה ייקבע​ו ל​פי​ גיל המבוטח במועד הצט​רפותו לביטוח. דמי הביטוח ישתנו בהתאם לדמי הביטוח לפי קבוצת הגיל אליה משתייך המבוטח, בהתאם לטבלת השתנות הפרמיות (מופיעה בפירוט הכיסויים).

**כל האמור לעיל בכפוף לתנאי הזכאות המפורטים בתנאי הפוליסה​​​​​