​מדריכי בקשות ושינויים בתחום ביטוח מחלות קשות יסייעו לך במידה ותרצה להגיש בקשה לעדכון אמצעי תשלום, עדכון פרטים אישיים, שינויים בהיקף הכיסויים בפוליסה ועוד.
המדריכים כוללים הנחיות, הסברים, טפסים וקישורים לביצוע הפעולות On-line על מנת שתוכל להגיש את בקשתך בקלות וביעילות.

עדכון אמצעי תשלום - ביטוח מחלות קשות

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח מחלות קשות של הראל, באפשרותך לשנות את אמצעי התשלום עבור פוליסת ביטוח מחלות קשות שברשותך בכל עת. ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע. כחלק מתהליך הבקשה, תתבקש למלא את הטופס הרלוונטי עבורך, בהתאם לאופן התשלום שבחרת, ולהעביר לטיפולנו.

button

מינוי סוכן חדש לטיפול בפוליסת ביטוח מחלות קשות

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח מחלות קשות של הראל, באפשרותך למנות סוכן ביטוח חדש לטיפול בפוליסה שברשותך. כחלק מהתהליך, תתבקש למלא טופס בקשה למינוי סוכן ולשלוח אותו אלינו. הטופס מעניק ייפוי כוח לסוכן שבחרת לטיפול בפוליסות שעל שמך או על שם מוטביך, באופן עצמאי או באמצעותנו.

button

הגשת בקשה למתן ייפוי כוח לסוכן בביטוח למחלות קשות

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח למקרה מחלות קשות של הראל, באפשרותך לייפות את כוחו של סוכן הביטוח שלך לצורך קבלת מידע ברמת מבוטח בודד או עבור פוליסות הביטוח שברשותך או בחשבונך.

button

בקשה לביטול פוליסת ביטוח מחלות קשות

באפשרותך לבטל את פוליסות הביטוח למחלות קשות שברשותך, באמצעות אזור המידע האישי שלך באתר הראל, פקס, דואר אלקטרוני או טלפון. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לביטול פוליסת הביטוח למחלות קשות שלך.

button

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!

למידע נוסף