​לנו, בחברת הראל, יש את הכלים להבטיח את עתידך ועתיד משפחתך באמצעות מבחר פוליסות וכיסויים למקרה של גילוי מחלה קשה. פוליסות אלו מבטיחות כי בעת גילוי מחלה קשה, יועבר אליך או ליקיריך הרשומים כמוטבים בפוליסה שלך סכום ביטוח בגובה שקבעת בעת רכישת הפוליסה.

סכום הביטוח יעניק לך ולמשפחתך ביטחון כלכלי, מעבר לכיסויים הניתנים במסגרת החיסכון הפנסיוני או ביטוח המנהלים שברשותך.

בנוסף, באפשרותך לרכוש כיסויים נוספים והרחבות, על-מנת להתאים את אופי הכיסוי לצרכיך וליכולותיך.

ביטוח מחלות קשות - מענקית סרטן

פוליסת ביטוח מחלות קשות המעניקה לך במקרה של גילוי מחלת הסרטן, פיצוי כספי חד פעמי בסכום שרכשת בעת הצטרפותך לפוליסה. סכום זה נועד לסייע לך בהתמודדות עם מצבך הבריאותי החדש ועם ההוצאות הגבוהות הכרוכות בטיפול במחלה ולהגדיל את הסיכוי להחלמה.
  • פיצוי כספי חד-פעמי בגין מחלת הסרטן, בהתאם לסכום שרכשת
  • בחירת סכום הפיצוי החל מ- 50,000 ₪ ועד ל 500,000 ₪
  • תקופת אכשרה של 90 יום
ביטוח מחלות קשות - מענקית סרטן

ביטוח מחלות קשות - מענקית זהב

מענקית זהב היא פוליסת ביטוח מחלות קשות פרטי המעניקה לך סכום ביטוח חד-פעמי במקרה של גילוי מחלה קשה, מתוך רשימה של 39 מחלות המופיעות בפוליסה. ניתן לרכוש את מענקית זהב כפוליסה עצמאית או כהרחבה לפוליסת ביטוח מחלות קשות.
  • פיצוי כספי בסכום של עד 700,000 ₪
  • הפיצוי ניתן בגין גילוי המחלה
  • ללא תלות בעלויות הטיפולים
ביטוח מחלות קשות - מענקית זהב

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!

למידע נוסף