>

ביטוח ​מע​נקית זהב

פיצוי כספי חד-פעמי במקרה של חלילה גילוי מחלה קשה.

​לקבלת הצעה ​​


​למה דווקא הראל?​​​

​​​ ​פיצוי כספי
של עשרות אלפי​ ₪
הפיצוי ניתןבעת גילוי המחלה
ללא תלות בהכנסות​​מביטוחים נוספים​​​​​​​​​​

​עיקרי ה​ביטוח

 
  • סכום פיצוי החל מ-50,000 ₪
  • רשימת המחלות עבורן ישולם פיצוי כוללת 39 מחלות ובנוסף מצבים רפואיים חמורים ובלתי הפיכים
  • יינתן החזר הוצאות נלוות (שיפוי) לטיפול ניסיוני בחו"ל במקרה של מחלת הסרטן*
  • ​יינתן החזר פרמיה בגין ביטוח במקרה של פטירה לפני גיל 60, שלא מאחת המחלות המכוסות בביטוח זה או תוך 14 ימים ממחלה המכוסה בביטוח זה
  • במקרה של ביצוע צינתור כלילי טיפולי יינתן פיצוי נוסף בגובה 10% מסכום הביטוח ועד 20,000 ₪ (הנמוך מביניהם)
  • במקרה של סרטן מקומי שבוצע ניתוח להסרתו יינתן פיצוי נוסף בגובה 10% מסכום הביטוח ועד 50,000 ₪ (הנמוך מביניהם)
  • בקרות אירוע רפואי, תינתן אפשרות לקבלת ליווי, מתן מידע, סיוע בתאום בדיקות וטיפולים רפואיים, סיוע בהשגת תרופה וסיוע בבחינה של אפשרויות טיפול נוספות ​​
  • ​במקרה ביטוח ראשון הפוליסה תמשיך להיות בתוקף עבור מקרי ביטוח נוספים, לא עלינו ​
​​​

​​​​​

פעולות נפוצות

 
ביטוחי הבריאות שלי
ומסמכים
 
להגיש
תביעה
 
לבדוק
מצב תביעה
 
לכל
הפעולות


* עד לתקרות סכומי הביטוח המפורטות בתנאים, ובכל מקרה עד 30% מסכום הביטוח.​

**דמי הביטוח על-פי הפוליסה ייקבעו ל​פי גיל המבוטח במועד הצטרפותו לביטוח. דמי הביטוח ישתנו בהתאם לדמי הביטוח לפי קבוצת הגיל אליה משתייך המבוטח, בהתאם לטבלת השתנות הפרמיות (מופיעה בפירוט הכיסויים).

***כל האמור לעיל בכפוף לתנאי הזכאות המפורטים בתנאי הפוליסה​​