​​מענקית זהב היא פוליסת ביטוח מחלות קשות המעניקה לך פיצוי כספי חד-פעמי במקרה של גילוי מחלה קשה, מתוך רשימה של 33 מחלות.

באמצעות סכום הפיצוי המשולם בפוליסה זו, ניתן להתמודד באופן טוב יותר עם המצב הרפואי החדש לצד שמירה על רמת חיים נאותה בתקופת המחלה.

 • פיצוי כספי בסכום של עד 700,000 ₪
 • הפיצוי ניתן בגין גילוי המחלה
 • ללא תלות בעלויות הטיפולים
 • ללא תלות בהכנסות מפוליסות אחרות
 • ​​​למי מיועדת הפוליסה?

  הפוליסה מיועדת למעוניינים במענק כספי בעת גילוי של מחלה קשה. סכום המענק מתואם מראש בתנאי הפוליסה, ואינו מותנה בעלות הטיפול הרפואי או בסכום ביטוח בסיסי. הביטוח מתאים לכל אחד מבני המשפחה, מגיל 0* ועד גיל 64.

  עיקרי הפוליסה

  פוליסה זו מאפשרת לך לבחור סכום ביטוח, החל מ-50,000 ₪ ועד לתקרה של 700,000 ₪, שישולם לך במקרה של אבחון אחת מ- 33 מחלות קשות, לפי הרשימה המופיעה בפוליסה, וביניהן: סרטן, מחלות לב וכלי דם, שבץ מוחי, אי-ספיקת כליות סופנית, פרקינסון, סוכרת נעורים, שיתוק, עיוורון, כוויות קשות ועוד.

  במקרה של מחלה שלא נכללת בקבוצה הראשונה כהגדרתה בתנאי הפוליסה, תמשיך להיות מבוטח בסכום ביטוח נוסף ובכפוף לתנאי הזכאות המפורטים בפוליסה.
  במקרה של גילוי סרטן שד מקומי או בעת ביצוע ניתוח סרטן הערמונית, תוכל לקבל פיצוי בגובה 15% מסכום הביטוח, שיקוזז מסכום הביטוח המלא.

  תנאי הצטרפות

  • הצטרפות מגיל 0* ועד גיל 64.
  • תקופת הביטוח היא עד גיל 75.
  • תקופת אכשרה של 90 יום; למקרה ביטוח נוסף: תקופת אכשרה של 180 יום.
  • ​דמי הביטוח מתעדכנים בכל 5 שנים ומגיל 65 נותרים קבועים (גם אם טרם חלפו 5 שנים ממועד שינוי הפרמיה האחרון).
  • ​עם הגיעך לגיל 65 יוקטן סכום הביטוח מידי שנה בשיעור 5% מסכום הביטוח שהיה בתוקף לפני הגיעך לגיל 65.

  *לגבי תינוקות עד גיל שנה - יש לצרף לטופס ההצעה את תעודת השחרור מבית החולים.

 • ​פיצוי חד-פעמי בעת גילוי מחלה קשה

  פוליסה זו מעניקה לך כיסוי למצב בו תאובחן כחולה במחלה קשה מתוך רשימה של 33 מחלות קשות שונות, ובמסגרתו תקבל פיצוי חד-פעמי, בכפוף לתנאי הפוליסה.
  הכיסוי ניתן בעת גילוי של אחת מבין 33​ מחלות שונות, הנחלקות ל-4 קבוצות שונות:

  קבוצה 1קבוצה 2קבוצה 3קבוצה 4
  אי-ספיקת כליות סופנית
  (מועד עדכון הגדרה: יוני 2014)
  *אוטם חריף בשריר הלב
  (מועד עדכון הגדרה: אוגוסט 2016)
  סרטן
  (מועד עדכון הגדרה: אוגוסט 2016)
  שיתוק
  (מועד עדכון הגדרה: מאי 2004)
  אי-ספיקת כבד פולמיננטית
  (מועד עדכון הגדרה: יוני 2014)
  ניתוח מעקפי לב
  (מועד עדכון הגדרה: מאי 20004)
  אנמיה אפלסטית חמורה
  (מועד עדכון הגדרה: יוני 2014)
  שיתוק ילדים (פוליו)
  (מועד עדכון הגדרה: מאי 2004)
  מחלת כבד סופנית (שחמת)
  (מועד עדכון הגדרה: מאי 2004)
  ניתוח לב פתוח להחלפה או לתיקון מסתמי לב
  (מועד עדכון הגדרה: יוני 2014)
  גידול שפיר של המוח / יותרת המוח / קרומי המוח
  (מועד עדכון הגדרה: אוגוסט 2016)
  איבוד גפיים
  (מועד עדכון הגדרה: מאי 2004)
  השתלת איברים
  (מועד עדכון הגדרה: אוגוסט 2016)
  ניתוח באבי העורקים
  (מועד עדכון הגדרה: יוני 2014)
  עיוורון
  (מועד עדכון הגדרה: אוגוסט 2016)
  עמילואידוזיס ראשונית
  (מועד עדכון הגדרה: מאי 2004)
  קרדיומיופטיה
  (מועד עדכון הגדרה: יוני 2014)
   כוויות קשות
  (מועד עדכון הגדרה: מאי 2004)
  תרדמת (COMA)
  (מועד עדכון הגדרה: מאי 2004)
   שבץ מוחי
  (מועד עדכון הגדרה: יוני 2014)
   אובדן דיבור
  (מועד עדכון הגדרה: יוני 2014)
  פגיעה מוחית מתאונה
  (מועד עדכון הגדרה: יוני 2014)
    חירשות
  (מועד עדכון הגדרה: אוגוסט 2016)
  מחלת ריאות חסימתית סופנית
  (מועד עדכון הגדרה: יוני 2014)
    טרשת נפוצה
  (מועד עדכון הגדרה: יוני 2014)  
   יתר לחץ דם ריאתי ראשוני
  (מועד עדכון הגדרה: מאי 2004)
     ניוון שרירים
  (מועד עדכון הגדרה: אוגוסט 2016)
  מצב רפואי חמור ובלתי הפיך 
  (מועד עדכון הגדרה: יוני 2014)
     דלקת מח
  (מועד עדכון הגדרה: יוני 2014)
   סוכרת נעורים עד גיל 18
  (מועד עדכון הגדרה: יוני 2014)
    דלקת קרום המח (חיידקית)
  (מועד עדכון הגדרה: יוני 2014)
   תשישות נפש
  (מועד עדכון הגדרה: ספטמבר 2017)
     פרקינסון
  (מועד עדכון הגדרה: יוני 2014)

     
      
      
      

   
  יובהר כי ההגדרה המעודכנת עבור האירועים לעיל, לגביהם צויין כי בוצע עדכון, תחול על פוליסות חדשות למבוטחים חדשים בלבד.
  הערה: ניתן לצפות ברשימת המחלות המלאה והמעודכנת, הכוללת פירוט על כל מחלה ומחלה, בקובץ תנאי הפוליסה. הרשימה המחייבת היא זו המופיעה בקובץ תנאי הפוליסה.

  אם אירע מקרה הביטוח הראשון בגין מחלה הכלולה בקבוצה 1, אזי יסתיים הביטוח.
  אם אירע מקרה ביטוח ראשון בגין מחלות הכלולות בקבוצה 2-4, יימשך הביטוח למקרה ביטוח שני למעט עבור המחלות הכלולות בקבוצה בה אירע מקרה הביטוח הראשון.

  תיתכן תקופת המתנה לחלק מהמחלות, כמפורט בתנאי הפוליסה.

  אפשרות להמשך הכיסוי גם לאחר גילוי מחלה קשה

  בעת גילוי מחלה אחת מרשימת המחלות המכוסות תקבל סכום פיצוי מלא. במידה והמחלה היא אחת ממחלות קבוצה 1, ישולם סכום הביטוח והפוליסה תבוטל. במידה והמחלה היא אחת מהמחלות שבקבוצה 2, 3 או 4 תוכל להמשיך ולהיות מבוטח במסגרת הפוליסה ולהיות מכוסה בגין מחלה נוספת מהקבוצות הנותרות ובקבוצה בה אירע מקרה הביטוח הראשון.​

  תנאי הצטרפות

  ניתן להצטרף עד גיל 64 ולהמשיך את הביטוח עד גיל 75. בהגיע המבוטח לגיל 65, יוקטן סכום הביטוח מידי שנה בשיעור של 5% מסכום הביטוח המקורי.

  תקופת אכשרה

  תקופת האכשרה למקרה ביטוח ראשון היא 90 יום ממועד תחילת הביטוח. למקרה ביטוח שני תהיה תקופת אכשרה מיוחדת של 180 יום, שתחל מיום קרות מקרה הביטוח הראשון.

  פרמיה

  דמי הביטוח (הפרמיה) המשולמים בגין התכנית משתנים מדי 5 שנים ומתקבעים החל מגיל 65.
  הערה: הפרטים והתנאים המלאים של תוכנית הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה והם היחידים המחייבים.

כלים נוספים

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!

למידע נוסף