>

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​פוליסת ביטוח הבריאות Safe Stay Plus מיועדת לעובדים זרים ומעניקה ביטוח רפואי בישראל בהתאם לנדרש מכל מעסיק בצו עובדים זרים, המחייב בין היתר, סל שרותי בריאות לעובד הזר בהיקף דומה לסל הבריאות הניתן כיום לכל אזרח במדינת ישראל.​

  • הוצאות רפואיות ואשפוז בבתי חולים
  • תרופות הנמצאות בסל הבריאות הממלכתי
  • ביקור אצל רופא משפחה ו/​או רופא מומחה
  • בדיקות רפואיות

כלים נוספים