​​​​​​מפוליסת ביטוח הבריאות Tour & Care מיועדת לתיירים ולתושבים חוזרים השוהים בישראל, המעוניינים בקבלת שירותי רפואה בישראל במקרים רפואיים שונים.

 • ביקור אצל רופא משפחה ו/או רופא מומחה
 • אשפוז בבית חולים ציבורי
 • בדיקות ושירותים רפואיים
 • תרופות (בהשתתפות עצמית)
 • ​למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסה זו מיועדת לתיירים עד גיל 75, המגיעים לישראל לתקופה העולה על 7 ימים ומעוניינים לבטח את עצמם בביטוח בריאות, ללא תלות בביטוח הבריאות בארץ מוצאם.

  עיקרי הפוליסה

  פוליסת ביטוח הבריאות Tour & Care כוללת את הכיסויים הבאים:

  • הוצאות רפואיות לבדיקות ולשירותים רפואיים שלא בעת אשפוז – כלול בגבולות האחריות
  • הוצאות רפואיות בעת אשפוז בבית חולים ציבורי, עד 90 ימים - כלול בגבולות האחריות
  • ייעוץ רפואי כלול בגבולות האחריות, בהשתתפות עצמית של 35.00 ₪
  • בדיקות מעבדה, צילומי רנטגן, א.ק.ג, גבסים ותחבושות – כלול בגבולות האחריות, במעבדות ההסכם
   • תרופות – עד 700 ₪ לתקופת הביטוח, בהשתתפות עצמית של 17.50 ₪ למרשם בספק שירות הראל, ובספק שירות קופת חולים ההשתתפות העצמית תהיה עפ"י הנהוג בקופה ובבתי המרקחת שבהסכם בלבד
  • טיפול חירום בשיניים – עד 700 ₪ לתקופת הביטוח במרפאות השיניים שבהסכם בלבד
  • העברת גופה לארץ המוצא – עד 18,000 ₪

  תנאי הצטרפות

  • הפוליסה מתאימה למבוטחים שגילם עד 75 (כולל)
  • מינימום 7 ימי ביטוח
  • השירותים יינתנו באמצעות ספק שירות קופת חולים מכבי/ כללית

  איך מצטרפים?

  באפשרותך להצטרף לפוליסה זו באמצעות מילוי טופס הצעה לביטוח תיירים ושליחתו אלינו באמצעות סוכן הביטוח שלך או ישירות לכתובת: אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, 5211802, לידי הראל חברה לביטוח, אגף הבריאות.

 • ​עיקרי הכיסוי​גבול האחריות
  גבול האחריות בפוליסה​​350,000 ₪​​
  הוצאות רפואיות בישראל בעת אשפוז ​עד 90 יום
  הוצאות רפואיות בישראל שלא בעת אשפוז
  ​טיפול ייעוץ אצל רופא​כלול בגבולות האחריות
  ​בדיקות מעבדה, חבישה, צילומי רנטגן​כלול בגבולות האחריות
  ​עזרה ראשונה בתחנת מד"אכלול בגבולות האחריות​
  תרופות​700 ₪
  הוצאות העברה באמבולנסכלול בגבולות האחריות​
  ​טיפול חירום בשיניים700 
  ​העברת גופה
  18,000 ₪
  הרחבה תמורת דמי ביטוח נוספים ​
  הטסה רפואית​35,000 ₪
  סה"כ התחייבות המבטח לא תעלה על 350,000 ₪ למבוטח


   

  רק תנאיה וחריגיה המלאים של הפוליסה יחייבו את המבטח.

  תמצית החריגים

  פוליסת הביטוח לא תכסה כל אירוע הקשור ו/או הנובע ממצב רפואי שקדם למועד תחילת הביטוח, ספורט אתגרי, היריון ולידה, שימוש בסמים ו/או אלכוהול, תאונות עבודה, תאונות דרכים ושימוש בנשק.


  קבלת השירות הרפואי

  קבלת השירות מתבצעת ע"י ספק שירות הראל/ מכבי שירותי בריאות (קופת חולים)/ שירותי בריאות כללית (קופת חולים)


  דמי הביטוח ליום למבוטח* :

  ​גילמערך פרטי של הראל​ספק שירותי בריאות מכבי/ כללית​תקופת ביטוח מקסימלית
  עד 599.10 ₪
  12.08 ₪
  ​180 יום
  ​60-6514.00 ₪
  15.65 ₪
  ​90 יום
  ​66-7515.65 ₪
  15.65 ₪
  ​45 יום

  * פרמית הביטוח הינה יומית בש"ח, הפרמיה צמודה למדד המחירים לצרכן וצמודה לחודש מרץ 2021.
   

  הרחבה תמורת דמי ביטוח נוספים

  הכיסוי​​דמי הביטוח ליום
  למבוטח
  הטסה רפואית​1.58 ₪
   

כלים נוספים

לזה אתם חייבים להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה