פוליסת ביטוח הבריאות Tour & Care מיועדת לתיירים ולתושבים חוזרים השוהים בישראל, המעוניינים בקבלת שירותי רפואה בישראל במקרים רפואיים שונים.

 • ביקור רופא משפחה ו/או רופא מומחה
 • אשפוז בבית חולים ציבורי
 • בדיקות ושירותים רפואיים
 • תרופות (בהשתתפות עצמית)
 • ​למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסה זו מיועדת לתיירים עד גיל 75, המגיעים לישראל לתקופה העולה על 7 ימים ומעוניינים לבטח את עצמם בביטוח בריאות, ללא תלות בביטוח הבריאות בארץ מוצאם.

  עיקרי הפוליסה

  פוליסת ביטוח הבריאות Tour & Care כוללת את הכיסויים הבאים:

  • הוצאות רפואיות לבדיקות ולשירותים רפואיים שלא בעת אשפוז – כלול בגבולות האחריות
  • הוצאות רפואיות בעת אשפוז בבית חולים ציבורי, עד 90 ימים - כלול בגבולות האחריות
  • ייעוץ רפואי כלול בגבולות האחריות, בהשתתפות עצמית של 10 $
  • בדיקות מעבדה, צילומי רנטגן, א.ק.ג, גבסים ותחבושות – כלול בגבולות האחריות, במעבדות ההסכם
   • תרופות – עד $200 לתקופת הביטוח, בהשתתפות עצמית של 5 $ למרשם, בבתי המרקחת שבהסכם בלבד
  • טיפול חירום בשיניים – עד $200 לתקופת הביטוח במרפאות השיניים שבהסכם בלבד
  • העברת גופה לארץ המוצא – עד $5,000

  תנאי הצטרפות

  • הפוליסה מתאימה למבוטחים שגילם עד 75 (כולל)
  • מינימום 7 ימי ביטוח
  • השירותים יינתנו באמצעות המערך הפרטי או ספק שירות קופת חולים כללית

  איך מצטרפים?

  באפשרותך להצטרף לפוליסה זו באמצעות מילוי טופס הצעה לביטוח תיירים ושליחתו אלינו באמצעות סוכן הביטוח שלך או ישירות לכתובת: אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, 5211802, לידי הראל חברה לביטוח, אגף הבריאות.

 • ​עיקרי הכיסוי​גבול האחריות
  גבול האחריות בפוליסה​​100,000 $
  הוצאות רפואיות בישראל בעת אשפוז ​עד 90 יום
  הוצאות רפואיות בישראל שלא בעת אשפוז
  ​טיפול ייעוץ אצל רופא​כלול בגבולות האחריות
  ​בדיקות מעבדה, חבישה, צילומי רנטגן​כלול בגבולות האחריות
  ​עזרה ראשונה בתחנת מד"אכלול בגבולות האחריות​
  תרופות​200 $​
  הוצאות העברה באמבולנסכלול בגבולות האחריות​
  ​טיפול חירום בשיניים​200 $
  ​העברת גופה​5,000 $
  הרחבות תמורת דמי ביטוח נוספים ​
  הטסה רפואית​​10,000 $
  ​מוות או אובדן איברים מוחלט עקב אירוע תאונתי
  מעל גיל 18
  ​15,000 $
  סה"כ התחייבות המבטח לא תעלה על 100,000 $ למבוטח


   

  רק תנאיה וחריגיה המלאים של הפוליסה יחייבו את המבטח.

  תמצית החריגים

  פוליסת הביטוח לא תכסה כל אירוע הקשור ו/או הנובע ממצב רפואי שקדם למועד תחילת הביטוח, ספורט אתגרי, היריון ולידה, שימוש בסמים ו/או אלכוהול, תאונות עבודה, תאונות דרכים ושימוש בנשק.


  קבלת השירות הרפואי

  לבחירתך עומדות שתי אופציות לקבלת השירות הרפואי:

  1. המערך הפרטי של הראל
  2. שירותי בריאות כללית (קופת חולים כללית)


  דמי הביטוח ליום למבוטח

  ​גיל​המערך הפרטי של הראל​שירותי בריאות כללית​תקופת ביטוח מקסימלית
  עד 59​2.25 $3.00 $​180 יום
  ​60-65​3.50 $​4.30 $​90 יום
  ​66-75​4.45 $​4.45 $​45 יום


   

  הרחבות תמורת דמי ביטוח נוספים

  הכיסוי​​דמי הביטוח ליום
  למבוטח
  הטסה רפואית​​0.45 $
  ​מוות או אובדן איברים​0.30 $


   

כלים נוספים

הראל סוויץ' ביטוח רכב - נוסעים מעט, משלמים מעט. לפרטים חייגו: 2010*

בדקו כמה תשלמו