​מדריכי בקשות ושינויים בתחום הביטוח הסיעודי יסייעו לך במידה ותרצה למנות סוכן חדש, לבטל פוליסה ועוד.
המדריכים כוללים הנחיות, הסברים, טפסים וקישורים לביצוע הפעולות On-line, על-מנת שתוכל לבצע את בקשתך בקלות וביעילות.

מינוי סוכן חדש לטיפול בפוליסת ביטוח סיעודי

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הסיעוד של הראל, באפשרותך למנות סוכן ביטוח חדש לטיפול בפוליסה שברשותך. כחלק מהתהליך, תתבקש למלא טופס בקשה למינוי סוכן ולשלוח אותו אלינו. הטופס מעניק ייפוי כוח לסוכן שבחרת לטיפול בפוליסות שעל שמך או שעל שם מוטביך, באופן עצמאי או באמצעותנו.

button

הגשת בקשה למתן ייפוי כוח לסוכן בביטוח סיעודי

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הסיעוד הפרטיות של הראל, באפשרותך לייפות את כוחו של סוכן הביטוח שלך לצורך קבלת מידע ברמת מבוטח בודד או עבור פוליסות הביטוח שברשותך או שבחשבונך. ייפוי הכוח מתבצע באמצעות מילוי טופס ייפוי כוח ושליחתו אלינו. המידע המבוקש יועבר לסוכן, בהתאם לכתובת שתמסור בבקשתך. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה כדי להגיש בקשה למתן ייפוי כוח לסוכן הביטוח שלך.

button

בקשה לביטול פוליסת ביטוח סיעודי

באפשרותך להגיש בקשה לביטול פוליסת הביטוח הסיעודי שלך באמצעות אזור המידע האישי שלך באתר הראל, פקס, דואר אלקטרוני או טלפון. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לביטול פוליסת הביטוח הסיעודי שלך.

button

עדכון פרטים אישיים

היכנס לאזור המידע האישי שלך בהראל ותוכל לשנות ולעדכן את פרטייך האישיים, כגון כתובת, טלפון ודואר אלקטרוני בחשבונך בכל רגע שתבחר, בקלות ובמהירות.

לאזור המידע האישי