​כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הסיעוד בהראל, באפשרותך לקבל פיצוי כספי במקרה של הגעה למצב סיעודי, בכפוף לתנאי הפוליסה שברשותך.

העמדנו לרשותך מדריכים שיאפשרו לך לממש את זכויותיך בקלות וביעילות.

בקשה לתגמול כספי בגין מצב סיעודי

פוליסת הביטוח הסיעודי בהראל מעניקה לך תגמול כספי במקרה שהגעת למצב סיעודי, בכפוף לתנאי הפוליסה. במסגרת תהליך הגשת הבקשה לקבלת התגמול, תתבקש למלא טופס בקשה לגמלת סיעוד ולצרף את המסמכים הרלוונטיים לתביעה. לרשותך עומדת גם מערכת להגשת תביעת סיעוד, באמצעותה תוכל להגיש את בקשתך on-line בתהליך מהיר ויעיל.

button

הגשת תביעה בפוליסת ביטוח סיעודי מושלם לחברי קופת חולים כללית

פוליסת הביטוח הסיעודי לחברי קופת חולים כללית מעניקה לך תגמול כספי במקרה שהגעת למצב סיעודי, בכפוף לתנאי הפוליסה. במסגרת תהליך הגשת הבקשה לקבלת התגמול, תתבקש למלא טופס בקשה לגמלת סיעוד ולצרף מסמכים רלוונטיים לתביעה. לרשותך עומדת גם מערכת להגשת תביעת סיעוד, באמצעותה תוכל להגיש את בקשתך online בתהליך מהיר ויעיל.

button