בהתאם להוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בתאריך ה- 31.12.2017 הסתיים ביטוח הסיעוד במסגרת הקבוצתית ולא ניתן לחדשו במתכונתו הנוכחית

כמבוטח הראל בביטוח סיעוד קבוצתי, באפשרותך לרכוש ביטוח סיעוד פרטי בהראל, בהתאם לתנאי הזכאות המפורטים בביטוח הקבוצתי שהסתיים. במסגרת תנאי הזכאות, ניתן לרכוש ביטוח סיעוד פרטי בהראל, ברצף ביטוחי, ללא הצהרת בריאות וללא בחינה מחודשת של מצב בריאותך, לא יאוחר מתום 60 ימים מיום משלוח ההודעה מהראל, או מועד מאוחר יותר, אם מצוין בהסכם הקבוצתי.

 •    

  ​איך מצטרפים לביטוח סיעוד פרטי?

  עליך להעביר בקשת הצטרפות לא יאוחר מתום  60 ימים מיום משלוח ההודעה מהראל על סיום הביטוח הקבוצתי (אלא אם צוינה תקופה ארוכה יותר בתנאי פוליסת ביטוח הסיעוד הקבוצתית שלך).

  את בקשת ההצטרפות ניתן להעביר באחת מהדרכים הבאות:

  הצטרפות On-line באזור המידע האישי באתר הראל

  באמצעות סוכן הביטוח בהסכם הקבוצתי שלך, אם קיים

  העברת טופס ההצטרפות הייעודי שנשלח אליך בדואר, כשהוא מלא וחתום על-ידי כל בגיר באמצעות:
  דואר אלקטרוני, לכתובת: fax8848@harel-ins.co.il   
  או פקס, למספר:  7348178– 03

   

  לקבלת אישור על הגעת המסמכים ניתן להיעזר במערכת סטטוס קבלת מסמכים שבאתר, או להתקשר לטלפון 1-700-70-28-70. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס, במענה ממוחשב שפעיל 24 שעות ביממה. אישור הגעת מסמך שנשלח לאחר השעה 15:00 יתבצע ביום העסקים שלמחרת.

   

  לשימושך, להלן תשובות לשאלות נפוצות בנושא סיום הביטוח הסיעודי הקבוצתי שיוכלו לסייע לך.
  כל האמור לעיל כפוף להוראות הדין ולתנאי הפוליסה המלאים. 

תשובות לשאלות נפוצות

כלים נוספים