​כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח תאונות אישיות בהראל, באפשרותך לממש את זכויותיך במגוון דרכים כגון סוכן הביטוח שלך, מוקד מימוש הזכויות של הראל ומערכת On-line למימוש זכויות. העמדנו לרשותך מספר מדריכים שיאפשרו לך לממש את זכויותך בקלות וביעילות.

בקשה לפיצוי כספי בגין תאונות אישיות - אמצע החיים למשפחה

כמבוטח בפוליסת ביטוח תאונות אישיות - אמצע החיים למשפחה של הראל, באפשרותך לקבל פיצוי כספי במקרה של פגיעות כתוצאה מתאונה, כגון שברים, כוויות, אשפוז, נכות, סיעוד ועוד. בנוסף, הפוליסה מעניקה פיצוי כספי ליורשים או למוטבים של המבוטח בגין מוות כתוצאה מתאונה. במסגרת תהליך התביעה, תתבקש למלא טופס בקשה לפיצוי כספי ולצרף מסמכים רלוונטיים.

button

בקשה לפיצוי כספי במקרה של נכות צמיתה עקב תאונה

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח תאונות אישיות של הראל, המשלבת כיסוי למקרה של נכות צמיתה עקב תאונה, באפשרותך לקבל פיצוי כספי, כמוגדר בתנאי הפוליסה שברשותך. במסגרת תהליך הבקשה לפיצוי, כמוגדר בפוליסה שברשותך ובהתאם לתנאים הקבועים בה, תתבקש למלא טופס בקשה ולהציג מסמכים נוספים.

button

בקשה לפיצוי במקרה של תאונה

כמבוטח בפוליסת ביטוח תאונות אישיות של הראל, הנך זכאי לפיצוי כספי יומי במקרה של אי כושר עבודה כתוצאה מתאונה או מחלה. במסגרת התהליך, תתבקש למלא טופס בקשה לפיצוי כספי ולצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים.

button

בקשה לפיצוי יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה

כמבוטח בפוליסת ביטוח תאונות אישיות של הראל, הכוללת כיסוי למקרה של נכות תעסוקתית מתאונה, ייתכן שאתה זכאי לפיצוי כספי יומי במקרה של אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה שארעה לך. במסגרת התהליך, תתבקש למלא טופס בקשה לפיצוי כספי ולצרף מסמכים הרפואיים הרלוונטיים.

button

בקשה לפיצוי במקרה של תאונה לספורטאים

כמבוטח בפוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאים של הראל, הנך זכאי לפיצוי כספי יומי במקרה של אי כושר עבודה כתוצאה מתאונה. במסגרת התהליך, תתבקש למלא טופס בקשה לפיצוי כספי ולצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים.

button

רוצה לחסוך זמן? הגש תביעת ביטוח תאונות אישיות (אמצע החיים) on-line

להגשת תביעה

מבוטח בביטוח קבוצתי של הראל?

באפשרותך להיכנס לאזור הייעודי של הארגון שלך באתר, לעיין בפרטי הפוליסה, לקבל מידע על אופן הצטרפות, להגיש תביעה, לערוך שינויים ועוד.

חפש את שם הארגון שלך כאן, הכנס את פרטי ההזדהות שקיבלת מהארגון שלך ותוכל לקבל מידע אודות פוליסת הביטוח הקבוצתי של הארגון.

לביטוחים קבוצתיים