תאונות עלולות לקרות לכל אחד, ולצערנו הן אכן קורות, בכל זמן ובכל מקום: בבית בעבודה, בחופשה, על הכביש, בפעילות ספורטיבית או בשעות הפנאי.

לעיתים רבות נדרשת משפחה שלמה, שלא נערכה מראש עם ביטוח מתאים, להוציא סכומים ניכרים בעקבות תאונה לא צפויה. הכל יקר כל כך: הציוד הרפואי, הטיפולים, הנסיעות לטיפולים ומה לא?! בדיוק בשביל זה נועד ביטוח תאונות אישיות, אשר מעניק לך סכום כספי מיידי.

ביטוח תאונות אישיות - אמצע החיים למשפחה

הראל אמצע החיים למשפחה היא פוליסת ביטוח תאונות אישיות המעניקה כיסוי נרחב לך ולבני משפחתך למבחר אירועים רפואיים ואחרים עקב תאונה.
 • כיסוי לפינוי באמבולנס
 • פיצוי יומי למקרה אשפוז בבית חולים
 • ארבעה מסלולי ביטוח בגובה תגמול כספי לבחירתך
ביטוח תאונות אישיות - אמצע החיים למשפחה

ביטוח תאונות אישיות - נכות תעסוקתית

תוכנית נכות תעסוקתית מתאונה מספקת מענה במקרה בו מבוטח נמצא במצב של אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה. בעת מקרה אי כושר תוכל לקבל, בתום תקופת המתנה קצרה.
 • פיצוי כספי יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה
 • פיצוי כספי חד פעמי למוטבים במקרה של מוות מתאונה
 • פיצוי כספי חד פעמי במקרה של נכות מתאונה
ביטוח תאונות אישיות - נכות תעסוקתית

ביטוח נוסף למקרה מוות מתאונה (ביטוח חיים)

פוליסת ביטוח למקרה מוות מתאונה המאפשרת לך לרכוש הגנה ביטוחית בהתאם לשיקוליך וליכולותיך. במקרה של מוות מתאונה, סכום הביטוח יועבר למוטביך, כפי שרשמת בפוליסת הביטוח, בתשלום חד-פעמי מהיר.​ נספחים 515, 580
 • סכום הביטוח פטור ממס
 • דמי הביטוח קבועים וידועים מראש
 • סכום הביטוח צמוד למדד ושומר על ערכו
ביטוח נוסף למקרה מוות מתאונה (ביטוח חיים)

ביטוח למקרה נכות מלאה / חלקית עקב תאונה

פוליסת ביטוח המאפשרת לך לרכוש כיסוי בסכום ביטוח לבחירתך, המותאם לרצונך וליכולותיך. במקרה של נכות קבועה עקב תאונה, מועבר סכום הביטוח בתשלום חד-פעמי.​ "נכות מתאונה" היא פוליסה עצמאית ומותאמת לשמש גם ככיסוי נוסף בפוליסת ביטוח קיימת. נספחים מספר - 515, 804
 • דמי הביטוח קבועים וידועים מראש
 • פיצוי חד-פעמי בגין נכות מלאה או חלקית לצמיתות
 • סכום הביטוח צמוד למדד ושומר על ערכו
ביטוח למקרה נכות מלאה / חלקית עקב תאונה

ביטוח תאונות אישיות - הראל חוסן למחר פלוס

פוליסת ביטוח תאונות אישיות המאפשרת לך לקבל סכום ביטוח נוסף במקרה של נכות הגורמת לאובדן תמידי ומוחלט של כושר עבודתך. בפוליסה זו דמי הביטוח משתנים במהלך תקופת הביטוח. הפוליסה ניתנת לרכישה כביטוח יסודי או ככיסוי נוסף לפוליסה. נספחים 236, 235, 234​.
 • קבלת פיצוי כספי ללא תלות בפוליסות אחרות שרכשת​

 • אפשרות להתאמת הפוליסה למאפייני העיסוק​​

 • דמי ביטוח משתנים
ביטוח תאונות אישיות - הראל חוסן למחר פלוס

ביטוח תאונות אישיות - הראל חוסן למחר

הראל חוסן למחר היא פוליסת הרחבה לביטוח למקרה מוות, המאפשרת הקדמה של תשלום סכום הביטוח שבפוליסת הביטוח למקרה מוות שלך, באופן חלקי או מלא, במקרה של נכות הגורמת לאובדן תמידי ומוחלט של כושר עבודתך. בפוליסה זו דמי הביטוח משתנים במהלך תקופת הביטוח.
 • הקדמת תשלום סכום הביטוח למקרה מוות​

 • אפשרות להתאמת הפוליסה למאפייני העיסוק​

 • דמי ביטוח משתנים​

ביטוח תאונות אישיות - הראל חוסן למחר

מוות מתאונה (תאונות אישיות)

פוליסת ביטוח למקרה מוות מתאונה מאפשרת לך לרכוש הגנה ביטוחית בהתאם לשיקוליך וליכולותיך. במקרה של מוות מתאונה, ישולם למוטביך פיצוי חד-פעמי בגובה סכום הביטוח, כפי שציינת בפוליסת הביטוח.
 • סכום הביטוח צמוד למדד ושומר על ערכו
 • דמי הביטוח קבועים, אינם משתנים על-פי גיל וצמודים למדד
 • ללא תלות בסכומים אחרים המגיעים למוטביך
מוות מתאונה (תאונות אישיות)

ביטוח צלילה ספורטיבית

ביטוח צלילה ספורטיבית היא פוליסה המיועדת לצוללנים ולמדריכי צלילה בעלי תעודת צולל מוסמך, העוסקים בצלילה ספורטיבית בעזרת ציוד צלילה אישי, שלא לשם ביצוע עבודה כלשהי.
 • פיצוי כספי במקרה של נכות או מוות
 • אחריות כלפי צד שלישי
 • הוצאות חדר מיון ואשפוז
ביטוח צלילה ספורטיבית