הראל ביטוח​ ת​אונות אישיות

פוליסת ביטוח המעניקה כיסוי נרחב במגוון אירועים
שנגרמו עקב תאונה*
לקבלת הצעה
​למה דווקא הראל? 

 
פיצוי עבור
ניתוח עקב פגיעה אורתופדית
פיצוי עבור
ניתוח עקב פגיעה אורתופדית
 
פיצוי חד פעמי במקרה של
מצב סיעודי שארע מתאונה
פיצוי חד פעמי במקרה של
מצב סיעודי שארע מתאונה
 
השתתפות בהוצאות
ניתוח פלסטי עקב תאונה
השתתפות בהוצאות
ניתוח פלסטי עקב תאונה
 
השתתפות בהוצאות
לטיפולי פיזיותרפיה עקב תאונה
השתתפות בהוצאות
לטיפולי פיזיותרפיה עקב תאונה​​​​

עיקרי הפוליסה


* תאו​נה כהגדרתה בתנאי הפוליסה​
* אין באמור במסמך זה כדי להוות ​כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה של חברת הביטוח להפקת פוליסת תאונות אישיות עבורך. פוליסת תאונות אישיות כוללת תנאים וחריגים כלליים אשר חלים על כל פרקי הפוליסה וכן תנאים וחריגים ספציפיים אשר חלים על כל פרק בנפרד. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסת הביטוח. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה. ​​​