​​​​​​​הראל אמצע החיים למשפחה היא פוליסת ביטוח תאונות אישיות המעניקה כיסוי נרחב לך ולבני משפחתך למבחר אירועים רפואיים ואחרים עקב תאונה. הפוליסה מסייעת לך להתמודד טוב יותר עם התקופה הקשה שלאחר תאונה ועם מצבים בעלי השלכות כלכליות כבדות, כגון אשפוז, אובדן ימי עבודה רבים וכן הוצאות נלוות עקיפות וישירות הנובעות מכך.

  • כיסוי לפינוי באמבולנס
  • פיצוי יומי למקרה אשפוז בבית חולים
  • ארבעה מסלולי ביטוח בגובה תגמול כספי לבחירתך
  • מגוון כיסויים לשירותים נלווים לאשפוז

כלים נוספים