>

​​כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח התאונות האישיות של הראל, באפשרותך למנות סוכן ביטוח חדש לפי בחירתך, שיטפל עבורך בפוליסת הביטוח שברשותך.

מינוי סוכן ביטוח חדש מתבצע באמצעות טופס מינוי סוכן חדש, המעניק ייפוי כוח לסוכן בו בחרת, על מנת שיפעל באופן עצמאי או מטעמנו, לטפל בפוליסות שלך.

פעל בהתאם להנחיות במדריך זה למינוי סוכן ביטוח חדש שיטפל בפוליסה שלך בהראל.

מינוי סוכן ביטוח חדש מתבצע באמצעות טופס בקשה למינוי סוכן חדש, המעניק ייפוי כוח לסוכן בו בחרת, על מנת שיפעל באופן עצמאי או מטעמנו, לטפל בפוליסות מסוימות שעל שמך או על שם מוטביך.

באפשרותך להעביר אלינו את הטופס באחת הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך: אשר ילווה אותך בתהליך ויטפל בבקשתך מול הראל.

בדואר אלקטרוני, לכתובת: polisotbs@harel-ins.co.il

העלאת המסמך לאזור האישי שלך

בפקס, למספר: 03-7348178.
תוכל לוודא את הגעתו באמצעות האתר או באמצעות פנייה למוקד המענה הממוחשב העומד לרשותך 24 שעות ביממה, בטלפון: 1-700-702-870.
השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. בקשות שיתקבלו לאחר השעה 15:00 יעודכנו ביום העבודה הבא.

בדואר, לכתובת: דרך אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן, מיקוד 5211802, לידי אגף ביטוח בריאות.

לאחר מילוי פרטי הסוכן, אנו נבחן את בקשתך ולאחר שתאושר,נעביר לסוכן הביטוח החדש שלך את פרטי הפוליסות שעבורן הענקת לו ייפוי כוח. אנו נעדכן אותך על כך במסרונים או באמצעות מכתב שיישלח לביתך.

​​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*