>

באפשרותך לשנות או לעדכן את פרטי המוטבים באחד מהביטוחים למקרה מוות מתאונה שברשותך בכל עת באמצעות הגשת טופס בקשה לשינוי או עדכון מוטבים.
פעל בהתאם להנחיות מדריך זה להגשת בקשה לעדכון מוטבים בכיסוי למקרה מוות מתאונה.​

​בעת הצטרפותך לביטוח למקרה מוות מתאונה בהראל נתבקשת למסור את פרטי המוטבים שיקבלו את סכום הביטוח שרכשת בעת קרות מקרה הביטוח, על מנת להבטיח את ביטחונם הכלכלי.
באפשרותך לשנות או לעדכן את פרטי המוטבים בכל עת על ידי הגשת טופס בקשה לשינוי או עדכון פרטי מוטבים.
כל שעליך לעשות הוא למלא את טופס הבקשה המופיע בתחתית העמוד ולהעבירו אלינו.

​באפשרותך להגיש את בקשתך באחת הדרכים הבאות:
באמצעות סוכן הביטוח שלך, שילווה אותך בתהליך

בדואר אלקטרוני: polisotbs@harel-ins.co.il

בפקס למספר: 03-7348178

באפשרותך לוודא את הגעת הטופס בפקס באמצעות המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה
בטלפון: 1-700-702-870. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. עדכון לאחר שעה 15:00 יתבצע למחרת.

​אנו נעדכן אותך בנוגע להתקדמות הטיפול בבקשתך באמצעות סוכן הביטוח שלך ו/או באמצעות מכתב שיישלח אלייך.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*