לדיווח על אירוע בעת שהותך בחו"ל, אנו עומדים לשירותך בכל עת,  24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, בטלפון: 972-3-7547030

במקרה בו הנך מעוניין לקבל​ פיצוי או החזר כספי בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותך, באפשרותך להגיש תביעה בקלות ובמהירות באמצעות מערכת on-line להגשת תביעות ביטוח נסיעות לחו"ל.

כמו כן, העמדנו לרשותך מבחר מדריכים הכוללים את המידע נחוץ להגשת תביעה, מסמכים שיש לצרף וטפסים שעליך למלא כדי לקבל פיצוי או החזר כספי.

פנייה למוקד טלפוני לסיוע רפואי במקרה של אשפוז חירום בחו"ל

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הנסיעות לחו"ל של הראל, הכוללת כיסוי לאשפוז בבתי חולים בחו"ל, באפשרותך לפנות לקבלת טיפול רפואי בבית חולים בחו"ל ולקבל בגינו החזר כספי. כיסוי זה ניתן עבור אשפוז במקרי חירום בלבד. במידה ואין באפשרותך לשלם עבור האשפוז והנך מעוניין כי אנו נעביר התחייבות ישירות לבית החולים המטפל בחו"ל, עליך לפנות למוקד הסיוע הטלפוני שיסייע לך בתהליך.

button

בקשה להחזר כספי עבור אשפוז בבית חולים בחו"ל

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח נסיעות חו"ל הכוללת כיסוי לאשפוז חירום בבתי חולים בחו"ל, באפשרותך לפנות לקבלת טיפול רפואי בבית חולים בחו"ל ולקבל בגינו החזר כספי לאחר חזרתך לארץ. כיסוי זה ניתן עבור אשפוז במקרי חירום בלבד. פעל בהתאם להנחיות מדריך זה לצורך הגשת בקשה להחזר כספי.

button

בקשה להחזר הוצאות רפואיות בחו"ל שלא באשפוז

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הנסיעות לחו"ל של הראל, הכוללת כיסוי לשירותים רפואיים שלא במסגרת אשפוז, באפשרותך לפנות לקבלת טיפול רפואי בחו"ל ולקבל בגינו החזר כספי. כיסוי זה מעניק במקרי חירום בלבד כגון טיפול רופא, תרופות, טיפול חירום בשיניים ועוד. פעל בהתאם להנחיות מדריך זה להגשת בקשה להחזר כספי.

button

בקשה להחזר כספי בגין ביטול נסיעה לחו"ל

ביטוח נסיעות לחו"ל הכולל כיסוי להחזר כספי בגין ביטול נסיעה, מאפשר לך לקבל החזר כספי במקרה שהנסיעה בוטלה מסיבות רפואיות לא צפויות, כמו אשפוז בבית חולים, שלך או של בן משפחה קרוב, שיאלצו אותך לבטל את הנסיעה המתוכננת. ההחזר הינו בגין תשלומים ששילמת מראש עבור הנסיעה, או שעליך לשלמם ואינם מוחזרים לך, כגון כרטיס טיסה, הוצאות לינה ורכב שכור.

button

בקשה להחזר כספי בגין קיצור נסיעה לחו"ל

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הנסיעות לחו"ל של הראל באפשרותך לקבל החזר כספי בגין קנס שינוי מועד טיסה או בגין כרטיס טיסה חדש שנרכש בחו"ל במקום כרטיס החזרה המקורי עמו יצאת מהארץ. כמו כן, ההחזר הינו בגין תשלומים ששילמת מראש עבור הנסיעה לחו"ל, אשר לא נוצלו ואינם מוחזרים לך, כגון הוצאות לינה ורכב שכור.

button

בקשה לפיצוי כספי בגין אובדן מטען בעת נסיעה לחו"ל

כמבוטח בפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל הכוללת כיסוי מפני אובדן מטען, באפשרותך לקבל פיצוי כספי במקרה של אובדן או גניבה של ציוד אישי שנלווה אליך במהלך השהות בחו"ל, כמו: מזוודה, מצלמה, מסמכים ועוד. פעל בהתאם להנחיות מדריך זה להגשת בקשה לפיצוי כספי בגין אובדן כבודה בחו"ל.

button

בקשה לפיצוי כספי בגין נכות עקב תאונה בחו"ל

ביטוח נסיעות חו"ל הכולל כיסוי למקרים של נכות צמיתה כתוצאה מתאונה בחו"ל מעניק לך פיצוי כספי כנקוב בפוליסה במקרה של אובדן מוחלט, אנטומי או פונקציונלי של איבר או גפה או חלקיהם, עקב תאונה שאירעה בחו"ל בתקופת הביטוח. פעל בהתאם להנחיות מדריך זה להגשת בקשה לפיצוי כספי.

button

בקשה לפיצוי בגין מוות כתוצאה מתאונה בחו"ל

ביטוח נסיעות חו"ל הכולל כיסוי למקרי מוות מעניק פיצוי כספי ליורשים החוקיים, במקרה של מות המבוטח עקב תאונה שאירעה בחו"ל בתקופת הביטוח. באפשרותך להגיש את הבקשה אם הנך היורש החוקי של המבוטח. במסגרת התהליך תתבקש למלא טופס בקשה לפיצוי כספי ולהציג מסמכים נוספים כגון צו ירושה / צו קיום ירושה.

button

בקשה להחזר כספי בגין ביטול נסיעה לחו"ל מכל סיבה על-ידי המבוטח

פוליסת ביטוח ביטול נסיעה מכל סיבה מאפשרת לך, הנוסע ו/או המבוטח, לקבל החזר כספי במקרה של נסיעה שבוטלה מיוזמתך. ניתן לקבל החזר כספי בגין תשלומים שבוצעו מראש ושאינם מוחזרים לך על-ידי הספקים, כגון: כרטיס טיסה מישראל, עלות ביטול השכרת רכב או מלון בחו"ל ועוד. פעל בהתאם להנחיות מדריך זה לצורך הגשת בקשה לקבלת החזר כספי בגין הוצאות ביטול נסיעה.

button

בקשה לתשלום מראש עבור שירותים רפואיים בחו"ל

כמבוטח בפוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל של הראל שברשותו אפליקציית חו"ל של הראל, באפשרותך לקבל מאתנו באופן מיידי 300$ לצורך תשלום עבור שירותי חירום רפואיים בעת שהותך בחו"ל. התשלום יועבר לחשבונך באמצעות כרטיס האשראי או אפליקציית bit. אם נקלעת למצב חירום רפואי בחו"ל, עליך לפעל בהתאם להנחיות הבאות כדי להגיש בקשה לתשלום מראש עבור שירותים רפואיים בחו"ל.

button

בקשה לפיצוי בגין איחור בהגעת כבודה לחו"ל

כמבוטח בפוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל של הראל, באפשרותך לקבל מאתנו פיצוי בסך 150$ בגין איחור בהגעת הכבודה שלך לחו"ל, באופן מידי ועוד בזמן שהותך בחו"ל. התשלום יועבר לחשבונך באמצעות כרטיס האשראי או אפליקציית bit. אם הגעת לחו"ל אך הכבודה שלך איחרה, עליך לפעול בהתאם להנחיות הבאות כדי להגיש בקשה לקבלת פיצוי.​

button

האם המסמכים ששלחתי הגיעו?

שלחת להראל מסמכים בפקס, בדואר או בדואר אלקטרוני ואתה מעוניין לבדוק האם הם התקבלו?
תוכל לבדוק זאת באמצעות מערכת סטטוס קבלת מסמכים.

 

 לפרטים נוספים