​מדריכי בקשות ושינויים בתחום ביטוח נסיעות לחו"ל יסייעו לך במקרה שתרצה להאריך את הפוליסה שרכשת, להגיש בקשה לקיצור או לביטול הפוליסה ועוד.
המדריכים כוללים הנחיות, הסברים, טפסים וקישורים לביצוע הפעולות on-line, על-מנת שתוכל להגיש את בקשתך בקלות וביעילות.

בקשה להארכת פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הנסיעות לחו"ל של הראל, באפשרותך להאריך את תקופת הביטוח של הפוליסה שברשותך, בכפוף לתנאים המלאים המופיעים בפוליסה. פעל בהתאם להוראות מדריך זה להגשת בקשה להארכת פוליסת ביטוח הנסיעות שלך.

button

עדכון אמצעי תשלום - ביטוח נסיעות לחו"ל

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הנסיעות לחו"ל של הראל, באפשרותך לעדכן בכל עת את אמצעי התשלום עבור פוליסת הביטוח שברשותך. ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע. כחלק מתהליך הגשת הבקשה, תתבקש למלא את הטופס הרלוונטי עבורך, בהתאם לאופן התשלום שבחרת, ולהעבירו אלינו. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לצורך עדכון אמצעי תשלום עבור פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל.

button

בקשה לקיצור פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הנסיעות לחו"ל של הראל, באפשרותך לקצר את תקופת הביטוח במידה והקדמת את מועד חזרתך לארץ. במקרים המוגדרים בתנאי הפוליסה שברשותך, תוכל לקבל החזר כספי בגין ימי הביטוח שנרכשו על-ידך ובוטלו בבקשה זו. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה לקיצור הפוליסה.

button

בקשה לביטול פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל

באפשרותך לבטל את פוליסות ביטוח הנסיעות לחו"ל שרכשת בטרם יציאתך לחו"ל​, באמצעות אזור המידע האישי שלך באתר הראל, פקס, דואר אלקטרוני או טלפון. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לביטול פוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל שלך.

button

עדכון פרטים אישיים

היכנס לאזור המידע האישי שלך בהראל ותוכל לשנות ולעדכן את פרטייך האישיים, כגון כתובת, טלפון ודואר אלקטרוני בחשבונך בכל רגע שתבחר, בקלות ובמהירות.

לאזור המידע האישי