>

הראל קשובה לפניות ולבקשות שבאות מכם, החזית שלנו

 
  • ​​​בהתאם, החלטנו להעניק כיסוי של ביטול / קיצור נסיעה לתקופת המלחמה גם לשוטרים ולחיילים בשירות חובה, אשר רכשו את הכיסוי, וזאת מעבר לתנאי הפוליסה (הכוללת רק צו 8, 9 ופעילות מבצעית לאנשי קבע), בכפוף, כמובן, להצגת המסמכים הרלוונטיים.

    המשמעות: שוטר או חייל בשירות חובה שקיבל הוראה לא לעזוב את הארץ או לחזור בשל המלחמה, יהיה מכוסה בביטול / קיצור נסיעה, החל מתאריך 7.10.2023.
    האמור לעיל יהיה בתוקף עד ה- 31.8.2024

  • *התנאים המלאים והמחייבים הנם תנאי הפוליסה. ניתן לצפות בתנאי הפוליסה באזור האישי שלך באתר​.

שאלות נפוצות:

  • אם נרכשה הרחבה לביטול וקיצור נסיעה, הפוליסה מכסה, בין היתר, הפסד תשלומים עקב ביטול נסיעה במקרים של קבלת צו 8 או צו 9 למבוטח או במקרה של אנשי קבע שנקראו להשתתפות בפעילות מבצעית (פעילות צבאית שאינה אורכת יותר מ-72 שעות) - ניתן לקבל החזר הוצאות בכפוף לקבלת מסמכים מתאימים, במסגרת תקרות הכיסוי של הפוליסה ובהתאם לתנאי הפוליסה וחריגיה. ​​

  • אם נרכשה הרחבה לביטול וקיצור נסיעה, הפוליסה מכסה בין היתר, הפסד תשלומים עקב קיצור נסיעה במקרים של קבלת צו 8 או צו 9 למבוטח או במקרה של אנשי קבע שנקראו להשתתפות בפעילות מבצעית (פעילות צבאית שאינה אורכת יותר מ-72 שעות) – ניתן לקבל החזר הוצאות בכפוף לקבלת מסמכים מתאימים, במסגרת תקרות הכיסוי של הפוליסה ובהתאם לתנאי הפוליסה וחריגיה. ​

  • פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל אינה מכסה הפסד תשלומים בעקבות קיצור או ביטול נסיעה אך ורק בשל מצב בטחוני, למעט במקרים לעיל ועל פי תנאי הפוליסה וחריגיה ​

כלים נוספים