>

​טבלת גבולות אחריות לחלק א' – הפוליסה הבסיסית​​

הסעיף בפוליסה הכיסוי גבול האחריות השתתפות עצמית
פרק 2 ופרק 3

גבול אחריות המבטח להוצאות רפואיות

$5,000,000  
2.1 הוצאות רפואיות בחו"ל בעת אשפוז  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא ה.ע
2.2.1 פינוי יבשתי ממקום האירוע לבי"ח קרוב  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא ה.ע
2.2.2 פינוי אווירי ו/או ימי ממקום האירוע לבי"ח קרוב  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא ה.ע
2.3 הטסה רפואית לישראל  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא ה.ע
3.1 הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז, כגון: רופא, בדיקות אבחון  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא ה.ע
3.2 תרופות $1,500 $50
3.3 טיפול חירום בשיניים $400 $50

3.4

פיזיותרפיה בחו"ל

 $500 לטיפול ועד 6 טיפולים

$50
3.5​ המשך טיפול בישראל עקב תאונה שארעה בחו"ל​ $10,000 ועד 120 יום​ ללא ה.ע​
3.5.1​ הורדת גבס, הוצאת מסמרים ופיזיותרפיה בישראל​ $6,000 כלול בגבול האחריות של המשך טיפול בישראל​ 20% לטיפול​
פרק 4 הוצאות מיוחדות    
4.1​ החזר הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח​ כמפורט להלן:​
4.1.1​ הוצאות לינה בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח​ $150 ליום​ $50​
4.1.2

כרטיס נסיעה לישראל למבוטח

$1,000 

$50

4.2 הטסת מלווה ושהייה במקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל $2,500 $50
4.3 היריון שאובחן לראשונה בחו"ל  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות  
4.3.1 הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות $50
4.3.2 הוצאות רפואיות בעת אשפוז  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות  
4.4 הוצאות העברת גופה  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא ה.ע
פרק 5 חיפוש איתור וחילוץ באמצעות הראל חילוץ והצלה $250,000   
פרק 6  חבות כלפי צד ג' $150,000
​​


טבלת גבולות אחריות לחלק ב' – הרחבות לפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל תמורת דמי ביטוח נוספים

הסעיף בפוליסה​ ​הכיסוי גבול האחריות​ ​השתתפות עצמית
פרק 14 כבודה (מטען אישי נילווה) - אובדן או גניבה מתוכה:  $2,250  
14.4.1 מגבלה לפריט $300 $50
14.4.2 דברי ערך $500 $50
14.4.3 רכישת פרטים חיוניים במקרה של איחור בהגעת כבודה $150 $50
14.4.4​ ערך מזוודה ו/או תיק ו/או ארנק​ $75​ ללא ה.ע​
14.4.5​ מצלמה ואביזריה​ $350​ $50​
14.4.6​ שיחזור מסמכים​ $250​ ללא ה.ע​
פרק 15 ביטול נסיעה וקיצור נסיעה​
15.2​

ביטול נסיעה

 

ומתוכו:כרטיס נסיעה למבוטח​

$5,000

 

$2,000​

$50​
15.3​

קיצור נסיעה

 

ומתוכו:כרטיס נסיעה למבוטח​

$7,000

 

$2,000

$50​
15.4​ החזר עבור כרטיס נסיעה שבוטל במקרה של אירוע רפואי עקב מגיפה​ $400​ ללא ה.ע​
15.5​ הפסד תשלומים בחו"ל במקרה של אירוע רפואי עקב מגיפה​ $150 ליום הוצאות לינה ועד לסך מרבי של $1,000​ ללא ה.ע​
15.7​ הגדלת תקרה החזר להרחבה לביטול וקיצור נסיעה בזמן מגיפה: (תמורת דמי ביטוח נוספים)
15.7.1​

ביטול נסיעה (עקב מגיפה)

ומתוכו: כרטיס נסיעה למבוטח​

$5,000

 

$2,000​

15.7.2​

הארכה או קיצור שהות בחו"ל (עקב מגיפה)

ומתוכו: כרטיס נסיעה למבוטח​

$5,000

 

$2,000

פרק 16 החמרה למצב רפואי קודם

$350,000


פרק 17 הריון עד שבוע 32 למבוטחת שגילה עד 42 שנים

$350,000


פרק 18 ספורט אתגרי כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות בפוליסה הבסיסית $50
פרק 19 ספורט חורף
20

הוצאות רפואיות בעת אשפוז

כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות בפוליסה הבסיסית 

ללא ה.ע
20.1 הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות בפוליסה הבסיסית $50
20.2 שיפוי בגין אובדן ימי סקי $300 $50
20.2.1

ביטול נסיעה עקב היעדר באתר סקי

כרטיס נסיעה

שירותי קרקע


 

 
$300 

$50 ליום ועד 6ימי סקי בפועל

 

$50
20.2.2 איחור בהגעה לאתר הסקי בשל מזג אוויר $50 ליום ועד 6 ימי סקי בפועל $50
20.2.3​ אובדן ימי סקי עקב סגירת האתר לתקופה של 48 שעות ומעלה​ $75 ליום ועד 6 ימי סקי בפועל​ $50​
20.2.4

איחור בהגעת ציוד ספורט חורף

מתוכו: פריט אחד

$200

$20​

ללא ה.ע​
פרק 21 אובדן או גניבה של מחשב אישי נישא/טאבלט  $2,000  $100
פרק 22​ אובדן או גניבה של טלפון נייד​ $750 $200​
פרק 23​ אופניים דו גלגליים (עד 90 ימים)
 פרק 23


אובדן או גניבה (בהתאם לסכום הביטוח הנדרש על-פי ערך האופניים ואשר נרשם בדף הרשימה)

 

נזק או גניבה שהיו בידי מוביל אווירי

$2,500

$4,500

$6,000

 

בהתאם לסכום שנדרש

אובדן כללי – $50

גניבה – $250

 

$1,000 

פרק 24 ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק תאונתי מרכב/קראון שכור (לנהג מגיל 24 ועד גיל 75) $1,500​

 יום היציאה ויום החזרה נכללים במניין הימים.

לפרטים נוספים אודות דמי הביטוח בפוליסת דרכון First Class עיין במסמכים הבאים: