>

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הנסיעות לחו"ל של הראל, באפשרותך לקצר את תקופת הביטוח במקרה שתרצה להקדים את מועד חזרתך לארץ. 

במקרים המוגדרים בתנאי הפוליסה שברשותך, תוכל לקבל החזר כספי בגין ימי הביטוח שנרכשו על-ידך ובוטלו בבקשה זו.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה לקיצור פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל.

מעלים הילוך ומקבלים עד 40% הנחה בביטוח הרכב
לקבלת הצעה

בבקשה לקיצור תקופת ביטוח (חזרה מחו"ל לישראל לפני תום תקופת הביטוח בפוליסה) ועל-מנת לקבל החזר כספי, עליך למלא טופס בקשה לקיצור פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל ולצרף לבקשתך אחד מהמסמכים המפורטים להלן:

  • צילומי הדרכון של כל המבוטחים בפוליסה, הכוללים חותמת עם תאריך הכניסה לארץ
  • אישורי מעבר כף יד של כל המבוטחים בפוליסה, הכוללים תאריך כניסה לישראל
  • צילומי כרטיסי עלייה למטוס לישראל או צילום כרטיס טיסה לישראל, של כל המבוטחים בפוליסה
  • אישורים ממשרד הפנים, הכוללים רשימה של הכניסות לישראל והיציאות ממנה, עבור כל המבוטחים בפוליסה

​לאחר מילוי הטופס, באפשרותך להעביר אותו אלינו באחת הדרכים הבאות:

בדואר, לכתובת: בית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 10951, רמת גן מיקוד 5211802, לידי האגף לביטוח בריאות
בפקס, למספר: 03-7348082
לשירותך עומד מענה ממוחשב, הפועל 24 שעות ביממה בטלפון 1-700-702-870, בו תוכל לוודא את קבלת המסמכים במשרדינו, כעבור שלוש שעות ממועד שליחתם. מסמכים שיישלחו לאחר השעה 15:00 יעודכנו במערכת ביום העבודה הבא.
בדואר אלקטרוני, לכתובת:  fax7922@harel-ins.co.il

לאחר קבלת הטופס ובדיקתו במשרדינו, אנו נעדכן את סוכן הביטוח שלך או מי מטעמך בדבר הבקשה שהגשת.

  • במקרה של זיכוי בגין פוליסה ששולמה באשראי - תזוכה בחשבון כרטיס האשראי שבאמצעותו שולמה הפוליסה.
  • במקרה של זיכוי בגין פוליסה ששולמה באמצעי תשלום אחר - תישלח המחאה לכתובת הדואר שמסרת לנו בטופס הבקשה.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון: 03-7547080
  • בדואר אלקטרוני, בכתובת: fax7922@harel-ins.co.il