>

​באפשרותך לבטל את פוליסות ביטוח הנסיעות לחו"ל שרכשת בטרם יציאתך לחו"ל, באמצעות אזור המידע האישי שלך באתר הראל, או באמצעות מילוי טופס ושליחתו אלינו בפקס, בדואר אלקטרוני או בעזרת סוכן הביטוח שלך. 

במקרים המוגדרים בתנאי הפוליסה שברשותך, תוכל לקבל החזר כספי בגין דמי הביטוח ששולמו.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לביטול פוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל שלך.​​

היום משנים את מועדי הנסיעה לחו"ל בלחיצת כפתור
לשינוי מועדי הנסיעה

פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל שברשותך מעניקה לך ולבני משפחתך מגוון רחב של כיסויים בתחום שירותי הבריאות בעת שהותך בחו"ל. מידע מלא על פוליסת הביטוח והכיסויים שברשותך תוכל למצוא באזור המידע האישי​ שלך באתר הראל.

בקשה לביטול הפוליסה כולה תביא לביטול כל הכיסויים הביטוחיים שלך בפוליסה. במקרה שבוטל כיסוי, לא יכוסה מקרה ביטוח שאירע לאחר הביטול ולא תהיה זכאי לקבלת שיפוי או פיצוי כלשהו מכוח אותו כיסוי.

כמו כן, אם בעתיד תבקש להצטרף מחדש לביטוח, הדבר עשוי להיות כרוך בתהליך מחודש של חיתום רפואי או אחר, בקבלת הסכמתה המחודשת של הראל לקבלתך לביטוח ובתנאים ובתעריפים שיהיו נהוגים בחברה ביום בקשתך. כמו כן, ככל שתאושר בקשתך להצטרף מחדש לביטוח, הפוליסה שתופק לך תהיה פוליסה חדשה לכל דבר ועניין.

לפיכך, בטרם תעביר בקשה לביטול פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל, אנו ממליצים לך להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך ולקבל הסבר נוסף בנוגע למשמעות הביטול.​​

אם החלטת שברצונך לבטל את פוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל שלך לפני יציאתך לחו"ל, ניתן לבצע זאת באחת הדרכים הבאות:

באמצעות התחברות לאזור המידע האישי באתר הראל: יש להיכנס לדף פוליסת הביטוח שלך וללחוץ על הקישור לעדכון פרטי הפוליסה.

או באמצעות מילוי טופס בקשה לביטול פוליסה ושליחתו אלינו באחת הדרכים הבאות:

בעזרת סוכן הביטוח שלך

בפקס, למספר: 03-7348082

בדואר אלקטרוני, לכתובת: fax7922@harel-ins.co.il

בקשת הביטול צריכה להיות חתומה על-ידי כל אחד מהמבוטחים הבגירים.

באפשרותך לוודא את הגעת הטופס באמצעות האתר או בפנייה למוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-70-28-70. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. טופס שיישלח לאחר השעה 15:00 יעודכן במערכת ביום העסקים שלמחרת.

פנייה למוקד שירות הלקוחות, בטלפון: 2735*

  • אם ביצעת את ביטול הפוליסה באזור המידע האישי שלך באתר, בסיום הפעולה תקבל אישור על ביטול הפוליסה.  
  • אם העברת טופס, בקשתך תועבר לטיפול בהתאם להוראות הדין והפוליסה. אם יתגלו נתונים חסרים או שגויים בבקשה, הנדרשים לצורך ביצוע הביטול, תישלח לך הודעה על כך.
  • בסיום הטיפול בבקשתך, תישלח אליך הודעה בכתב אודות ביצוע הביטול.
  • החזר כספי, אם קיים, יועבר אליך באמצעות אמצעי התשלום בו שולמו דמי הביטוח עבור הפוליסה או בדרך אחרת, בהתאם לפרטים המצויים ברשותנו.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך, בכל עת, באמצעות:

  • אזור המידע האישי שלך באתר הראל

  • באמצעות סוכן הביטוח שלך

  • בדואר אלקטרוני: fax7922@harel-ins.co.il

  • פנייה למוקד שירות הלקוחות, בטלפון: 03-7547080