פוליסת ביטוח בריאות קבוצתית לגמלאי קופת חולים כללית ולבני/ות זוגם - מושלם לעובד גמלאים

האגודה השיתופית של עובדי קופת חולים כללית פועלת כל העת להתאמת פוליסת ביטוח הבריאות שהיא מציעה לחבריה לשירותי הרפואה המתקדמים. פוליסת הביטוח הקבוצתית של הראל - מושלם לעובד גמלאים הותאמה במיוחד לצורכיך כגמלאי, והיא מציעה לך ולבן / בת זוגך שירותים רפואיים מקיפים בתעריפים נמוכים במיוחד.

button

פוליסת ביטוח בריאות קבוצתית לעובדי קופת חולים כללית ולבני משפחותיהם - מושלם לעובד

האגודה השיתופית של עובדי קופת חולים כללית פועלת כל העת להתאמת פוליסת ביטוח הבריאות שהיא מציעה לחבריה לשירותי הרפואה המתקדמים. פוליסת הביטוח הקבוצתית של הראל - מושלם לעובד, מציעה לך ולבני משפחתך שירותים רפואיים מקיפים בתעריפים נמוכים במיוחד.

button

פוליסת ביטוח בריאות קבוצתית לעובדי קופת חולים כללית ולבני משפחותיהם - פלטינום לעובד

האגודה השיתופית של עובדי קופת חולים כללית פועלת כל העת להרחבת פוליסת ביטוח הבריאות שהיא מציעה לחבריה. פוליסת הביטוח הקבוצתית של הראל - פלטינום לעובד הינה רובד שני לפוליסת הביטוח מושלם לעובד, והיא מציעה לך ולבני משפחתך כיסויים רחבים נוספים.

button